Racisme is steeds ranzig

Door Blokbuster: http://blokbuster.be/nl/?p=8570

Opmerkelijk: de voorbije dagen was zowat iedereen het eens dat het ranzige racisme van marginale groepjes zoals Vlaamse Verdedigingsliga niet door de beugel kan. Zelfs Theo Francken die eerder op Europees overleg over de vluchtelingencrisis ervoor pleitte om asielzoekers gewoon terug de zee op te sturen, had het over een “gedegenereerd” groepje. Hij nam overigens vooral aanstoot aan het gebruik van de Vlaamse Leeuw…

In de hele discussie dook vaak de term “ranzig racisme” op. Het klopt dat veel uitspraken op sociale media bijzonder ranzig waren en zijn. Maar er is ook een gevaar aan het gebruik van die term en een aandacht die louter toegespitst is op de meest marginale ‘groepering’ (een groot woord voor twee zonderlingen die een facebook-initiatief nemen). Stilaan krijgen we immers een onderscheid tussen ‘ranzig racisme’ dat niet aanvaardbaar is en ‘gewoon’ racisme dat wel kan. Meer nog, diegenen die zich laten betrappen op gewoon racisme staan op de eerste rij om het ‘ranzig racisme’ aan te klagen.

Er is natuurlijk een actieve strijd nodig tegen racistische groeperingen, zelfs indien ze marginaal zijn. We mogen niet toelaten dat ze zich kunnen organiseren en hun politiek van geweld ook op straat kunnen brengen. Er is actieve mobilisatie nodig tegen groepen als Pegida, Voorpost, Vlaams Belang, … De pogingen van die groepen om begin dit jaar een offensief op te bouwen met een snelle opeenvolging van betogingen (januari in Antwerpen, februari in Gent en Zeebrugge, maart in Leuven, april in Antwerpen) toonden echter ook een zwakte langs hun kant: de passieve steun voor racistische vooroordelen leidt niet aut