Mededeling van CNI en EZLN over repressie tegen Chablekal- gemeenschap

Bron: Censored News: http://bsnorrell.blogspot.be/2016/05/communique-by-cni-and-ezln-on.html

Vertaald door NAIS: www.denaisgazet.be

 

Gezamenlijke mededeling door de CNI en EZLN over de repressie tegen de Chablekal gemeenschap.

Aan de media

Aan de mensenrechtenorganisaties

Aan de Unie van inwoners van Chablekal

Aan het Mexicaanse volk

 

Zusters en broeders,

Wij, de volken, gemeenschappen, stammen, buurten, organisaties en collectieven die samen het ‘National Indigenous Congress’ (CNI) vormen, veroordelen de gebeurtenissen van vandaag in de gemeenschap van Chablekal, Yucatàn, waar de politie een ouderling van de gemeenschap uit zijn huis wou verdrijven.

Toen de inwoners kennis namen van de onrechtvaardige uitdrijving besloten zij tot verzet over te gaan, waarop de oproerpolitie antwoordde met traangas.

Vrouwen, kinderen, en ouderlingen waren aanwezig; tot hiertoe werden meer dan 40 projectielen gevonden in de gemeenschap.

 

Jorge Fernández Mendiburu en Martha Capetillo Pasos, mensenrechtenactivisten en leden van de ‘Human Rights Center Indignación A.C.’ en het ‘National Indigenous Congress,’ werden willekeurig, agressief – en tegen alle regels in- vastgehouden, geslagen en geboeid.

Alhoewel ze kort daarna werden vrijgelaten komt dit neer op een actie van intimidatie en criminaliseren van mensenrechten- observaties en sociaal protest.

 

Tevens veroordelen wij deze actie als een poging om niet enkel de mensenrechtenactivisten te intimideren, maar ook de inwoners van de Chablekal gemeenschap die zich georganiseerd hebben in de “Union of Inhabitants van Chablekal in Defense” ter verdediging van land, territorium en natuurlijke grondstoffen en om dat wat nog overblijft van hun territorium na de diefstal van land en ontheemding dat zij de laatste jaren hebben geleden voor het heil van de speculanten- nieuwe landeigenaren die gesteund worden door stedelijke, staats en federale agrarische en politieke autoriteiten.

Hun eisen om de willekeurige uitverkoop van gronden te stoppen werd beantwoord met deze en andere pogingen tot intimidatie van de leden die opkomen voor hun rechten.

 

Dit machtsmisbruik en de daarmee gepaard gaande criminaliteit heeft plaats in de context van de toepassing van de “Yucatán Shield” strategie.

Deze strategie, uitgevoerd door middel van grote economische leningen met onduidelijke doeleinden, is bedoelt om burgers monddood te maken tegen politieacties.

Het Indignación A.C. team heeft een document ingediend waarin het dit aspect en andere onregelmatigheden in deze strategie veroordeelt

Deze behandeling van groepen die kritisch zijn voor de politieacties is een van de dwalingen van dit plan, dat zorgvuldiger had moeten geanalyseerd worden voor de uitvoering.

 

Gezien bovenstaande, EISEN WIJ

 

- Onderzoek naar- en bestraffen- van de politieagenten die verantwoordelijk zijn voor de willekeurige en illegale aanhoudingen van de leden van het Indignacion A.C. team

- Het in vrijheid stellen van de vier leden van Chablekal gemeenschap die nog steeds aangehouden blijven.

 

*Pedro Euan Flores

*Alfonso Tec

*Pedro Euan Santana—member of the MPDT of Chablekal and of the CNI

*Een 15-jarige

- Onderzoek naar de agressie tegen de inwoners van de Chablekal gemeenschap

- Veiligheidsgaranties voor verdedigers van mensenrechten.

- Een halte aan de intimidatie tegen de Unie van inwoners van de gemeenschap van Chablekal in verdediging van land, territorium en natuurlijke grondstoffen.

- Dat de noodzaak voor en details van eender welke Security actie- “Yacatan Shield”- inbegrepen, dat mensenrechten kan schenden eerst besproken zal worden met gemeenschappen en burgers.