*AL GIORDANO’S REACTIE OP AANVAL OP CENSORED NEWS

DOOR PROJECT CENSORED

 

Al Giordano, uitgever van Authentic Journalism bij Narco News, reageert op de hypocriete aanspraak die Project Censored maakt op het woord ‘censored’ en zijn dreigement tegen Censored News.

 

Beste Peter Philips

 

Toen ik in 2007 uw Project Censored award geweigerd heb, heb ik u mijn mening gegeven over uw organisatie.

Ik beschouwde uw organisatie als een gigantische zwendel die journalisten misbruikt; tevens heb ik u het verbod opgelegd om mijn verhaal te publiceren in het boek waarmee uw organisatie mijn werk probeerde toe te eigenen uit winstbejag.

Nu, acht jaar later bewijst u dat mijn oordeel over u en uw parasiterende frauduleuze ploeg volledig correct was, waarvoor dank.

Narco News en al onze bondgenoten van de School of Authentic Journalism zullen aandachtig volgen of u de bedreiging tegen journalist Brenda Norrell zal uitvoeren, en uw voortdurende pogingen om haar het zwijgen op te leggen en te censureren.

Kerels die kwistig woorden zoals “ cease and desist” rondstrooien, zijn gewoonlijk diegenen die hun eigen raad moeten opvolgen en moeten stoppen met zulke infantiele en hebzuchtige pogingen om een journalist te intimideren, en door haar de Native Amerikaanse bewegingen waarover zij en Censored News ongekende en essentiële coverage levert.

 

De suggestie dat, omdat u “Project Censored” bent niemand anders het woord “Censored” mag gebruiken omdat het uw ‘handelsmerk’ is, is gewoon zo lachwekkend dat het verwerpelijk is.

Het woord is “part of your lexicon?”

Bezorg me a.u.b. een kopie van uw geregistreerd handelsmerk Censored News, voor het artikel dat ik aan het schrijven ben over deze aanval op persvrijheid te voordele van censuur.

Liefst volledig met de datum van registratie die aantoont dat u geregistreerd bent voor Mrs.Norrell met haar publicaties begon.

Zonder dat hebt u geen zaak, Sherlock, en u weet het.

Dit is enkel een poging om een journalist, waarvan u de steun van andere journalisten duidelijk hebt onderschat, te intimideren.

 

Volhard u in uw poging om het gebruik van de woorden te censureren en wees niet verwonderd dat u eens te meer de pispaal wordt van de hele internationale journalisten gemeenschap, alleen nog meer dan voorheen, omdat deze laatste stunt zo heerlijk hypocriet is dat het beneden alle menselijke waardigheid is.

 Oh, en verder nog een prettige dag, Mr. Philips, jij miserabele sukkel.

Oprechte groeten,

Al Giordano

Uitgever, Narco News

www.narconews.com

 


“Cease and Desist” brief van Project Censored, nadat ze mij in 2008 een prijs hadden toegekend en mijn werk, zonder vergoeding hebben gepubliceerd in hun boek .

Censored News werkt voor inheemse volkeren en grassroots mensenrechtenactivisten.

Publiceert zonder advertenties of subsidies.

Brenda Norrell,

Uitgever Censored News


Van Peter Philips

8 augustus 2015

 

Beste Brenda Norrell

Project Censored gebruikt de titel &ldquo