FEDERALE RECHTER DIE HET DWANGBEVEL VOOR DAPL GEWEIGERD HEEFT IS LID VAN “SKULL AND BONES” GEHEIME SOCIËTEIT

VS Districtsrechter James Boasberg - die het dwangbevel weigerde te verlenen- is een lid van de Yale geheime sociëteit ‘Skull and Bones,’ dat wereldheerschappij tot doel heeft.

Door Brenda Norrell (copyright): http://bsnorrell.blogspot.be/2016/09/federal-judge-denying-standing-rock.html

Vertaling door NAIS (copyright): www.denaisgazet.be

 

9 sept. 2016

VS Districtsrechter James Boasberg - die het dwangbevel weigerde te verlenen- is een lid van de Yale geheime sociëteit ‘Skull and Bones,’ dat wereldheerschappij tot doel heeft.

 Verder is rechter Boasberg een rechter voor het “Foreign Intelligence Surveillance court.”

Rechter Boasberg weigerde een dwangbevel uit te vaardigen tegen de Dakota Access pijplijn om een einde te maken aan het vergiftigen van de waterbron van miljoenen mensen- de Missouri Rivier- en het omwoelen van de voorvaderlijke rustplaatsen.

Boaberg was benoemd door President Obama en dwarsboomde de inspanning voor de vrijgave van het VS Senaatsrapport over het CIA folter programma.

In 2011 blokkeerde Boasberg een FOIA verzoek voor fotografisch bewijs van de dood van Osama Bin Laden.

 

 Uitzonderlijk interview met San Carlos Apache Raleigh Thompson

 In dit interview praat Raleigh Thompson, San Carlos Apache met me over een meeting tussen de ‘Skull and Bones’ Sociëteit en Apaches dat plaatshad in 1986 in New York.

Apaches wilden de schedel die toegeschreven werd aan Geronimo terugkrijgen.

De Skull and Bones Socëteit beweert dat Geronimo’s schedel in hun bezit is en dat Prescott Bush de schedel had opgegraven uit het graf.

 

De Skull and Bones Sociëteit aan de Yale universiteit, dat de Bush familie onder zijn leden telt gaf toe aan de Apache leiders dat zij de schedel in bezit hebben.

 

Dit interview met Raleigh Thompson, voormalig San Carlos tribaal raadslid, had plaats tijdens de Mount Graham Sacred Run in 2004. Thompson zei dat het tijd werd om Geronimo naar huis te brengen om begraven te worden in de bergen waar hij zo van hield.

 

“ Geronimo liet zijn geweer en ceremoniële pijp hier achter toen ze hem wegvoerden” zei Thompson.

“Toen Geronimo weggevoerd werd van zijn land wou hij hier terugkomen en begraven worden op San Carlos in de Triplet bergen.”

 

Thompson was met een delegatie van San Carlos Apache leiders en officials bij een ontmoeting met de Skull and Bones sociëteit, waarbij ook Jonathan Bush, broer van president George H.W. Bush aanwezig was.

Thompson zei dat het logboek van de geheime sociëteit duidelijk maakte wat er gebeurd was.

“ In 1918 hebben ze Geronimo’s lichaam opgegraven. Zijn lichaam bevindt zich in het Skull and Bones museum. Grootvader Prescott Bush deed de opgraving.”

 

De schedel met het label “Geronimo’s” werd tentoongesteld toen Apache leiders foto’s en informatie ontvingen in 1980.

De informant bezorgde Apache leiders een foto van de tentoonstelling van Geronimo’s overblijfselen in een glazen kast in het cult museum “The Tomb” in New Haven, Conn.

De informant bezorgde ook een copy van een Skull and Bones logboek waarin de grafschending van 1918 stond opgetekend.

 

In het boek staat vermeld dat Prescott Bush, grootvader van George W. Bush en vijf andere officieren van Fort Sill, Okla, Geronomi’s graf geschonden hebben.

 

Na het ontvangen van de informatie hebben San Carlos Voorzitter Ned