FEDERALE RECHTER DIE HET DWANGBEVEL VOOR DAPL GEWEIGERD HEEFT IS LID VAN “SKULL AND BONES” GEHEIME SOCIËTEIT

VS Districtsrechter James Boasberg - die het dwangbevel weigerde te verlenen- is een lid van de Yale geheime sociëteit ‘Skull and Bones,’ dat wereldheerschappij tot doel heeft.

Door Brenda Norrell (copyright): http://bsnorrell.blogspot.be/2016/09/federal-judge-denying-standing-rock.html

Vertaling door NAIS (copyright): www.denaisgazet.be

 

9 sept. 2016

VS Districtsrechter James Boasberg - die het dwangbevel weigerde te verlenen- is een lid van de Yale geheime sociëteit ‘Skull and Bones,’ dat wereldheerschappij tot doel heeft.

 Verder is rechter Boasberg een rechter voor het “Foreign Intelligence Surveillance court.”

Rechter Boasberg weigerde een dwangbevel uit te vaardigen tegen de Dakota Access pijplijn om een einde te maken aan het vergiftigen van de waterbron van miljoenen mensen- de Missouri Rivier- en het omwoelen van de voorvaderlijke rustplaatsen.

Boaberg was benoemd door President Obama en dwarsboomde de inspanning voor de vrijgave van het VS Senaatsrapport over het CIA folter programma.

In 2011 blokkeerde Boasberg een FOIA verzoek voor fotografisch bewijs van de dood van Osama Bin Laden.

 

 Uitzonderlijk interview met San Carlos Apache Raleigh Thompson

 In dit interview praat Raleigh Thompson, San Carlos Apache met me over een meeting tussen de ‘Skull and Bones’ Sociëteit en Apaches dat plaatshad in 1986 in New York.

Apaches wilden de schedel die toegeschreven werd aan Geronimo terugkrijgen.

De Skull and Bones Socëteit beweert dat Geronimo’s schedel in hun bezit is en dat Prescott Bush de schedel had opgegraven uit het graf.

 

De Skull and Bones Sociëteit aan de Yale universiteit, dat de Bush familie onder zijn leden telt gaf toe aan de Apache leiders dat zij de schedel in bezit hebben.

 

Dit interview met Raleigh Thompson, voormalig San Carlos tribaal raadslid, had plaats tijdens de Mount Graham Sacred Run in 2004. Thompson zei dat het tijd werd om Geronimo naar huis te brengen om begraven te worden in de bergen waar hij zo van hield.

 

“ Geronimo liet zijn geweer en ceremoniële pijp hier achter toen ze hem wegvoerden” zei Thompson.

“Toen Geronimo weggevoerd werd van zijn land wou hij hier terugkomen en begraven worden op San Carlos in de Triplet bergen.”

 

Thompson was met een delegatie van San Carlos Apache leiders en officials bij een ontmoeting met de Skull and Bones sociëteit, waarbij ook Jonathan Bush, broer van president George H.W. Bush aanwezig was.

Thompson zei dat het logboek van de geheime sociëteit duidelijk maakte wat er gebeurd was.

“ In 1918 hebben ze Geronimo’s lichaam opgegraven. Zijn lichaam bevindt zich in het Skull and Bones museum. Grootvader Prescott Bush deed de opgraving.”

 

De schedel met het label “Geronimo’s” werd tentoongesteld toen Apache leiders foto’s en informatie ontvingen in 1980.

De informant bezorgde Apache leiders een foto van de tentoonstelling van Geronimo’s overblijfselen in een glazen kast in het cult museum “The Tomb” in New Haven, Conn.

De informant bezorgde ook een copy van een Skull and Bones logboek waarin de grafschending van 1918 stond opgetekend.

 

In het boek staat vermeld dat Prescott Bush, grootvader van George W. Bush en vijf andere officieren van Fort Sill, Okla, Geronomi’s graf geschonden hebben.

 

Na het ontvangen van de informatie hebben San Carlos Voorzitter Ned Anderson, Thompson en tribale jurist Joe Sparks in delegatie een ontmoeting gehad met de Skull and Bones sociëty.

Tijdens een reeks meetings overhandigden zij de Apache delegatie de schedel, maar dat bleek van een heel klein kind te zijn en de Apache leiders weigerden het.

Thompson zei hierover: “Zij gaven toe dat ze Geronimo’s schedel hadden. De schedel die ze ons gaven was echter zo klein dat het duidelijk was dat het van een klein kindje afkomstig was.”

 

Thompson zei verder dat de Skull and Bones Sociëteit nog andere voorwerpen van Geronomo in bezit heeft; zoals een van Geronimo’s elleboog botten en zijn paardenteugels en riemen. Die werden tentoongesteld in een glazen kast in de geheime “tomb” van de sociëteit, zoals duidelijk getoond werd in de foto’s die de Apache leiders ontvangen hadden.

 

Alexandra Robbins, auteur van het boek “Secrets of the Tomb” vertelde me dat justitie moet onderzoeken of de Skull and Bones Sociëteit gestolen items in het bezit heeft; waaronder ook de overblijfselen van Geronimo.

“ Waarom heeft justitie in 200 jaar nog steeds geen onderzoek verricht”, zei Robbins over de geheime “Tomb” in Connecticut.

“Indien ze echt Geronimo’s schedel hebben, dan is dat verwerpelijk,” zei Robbins.

 

Robbins sprak met ongeveer 100 ’Bonesmen’ en gelooft dat de 1918 schedel en het Skull and Bones logboek authentiek zijn. Het beschrijf in detail hoe grootvader Bush en andere legerofficieren het graf van Geronimo geschonden hebben in Fort Sill, Okla.

 

“ Het is bekend dat Skull and Bones een geschiedenis van diefstallen heeft.

Het is een normale Skull en Bones identiteit. Wij weten dat de schedel in hun “Tomb” is.”

 

Na de publicatie van haar boek en een interview op ’60 Minutes’ kreeg Robbins veel reacties van Amerikaanse Indianen.

“ Ik heb van veel Native Amerikanen gehoord dat zij actie willen ondernemen. Ik denk dat zij dat moeten doen, zodat deze zaak voor eens en voor altijd geregeld kan worden. Het is ronduit schandalig dat gestolen items in het bezit van Skull en Bones mogen blijven zonder dat daar ooit een gerechtelijk onderzoek naar is geweest.”

 

Robbins citeerde voormalig San Carlos Apache Chairman Ned Anderson over wat er gebeurd is toen de delegatie weigerde de schedel van een kind in ontvangst te nemen.

De Sociëteit wou de zaak geheim houden.

 

“ De ‘Bonesmen’ probeerden Anderson te overhalen om een document te ondertekenen waarin stond dat de sociëteit Geronimo’s schedel niet in het bezit had, dat ze de toonkast zouden weghalen en dat er niet verder over de zaak gesproken zou worden.”

Uiteraard werd dit door Anderson geweigerd.

 

Robbins wees erop dat zich onder de Skull and Bones leden sommigen van de machtigste mensen in de VS bevonden zoals President W.Bush en zijn vader, voormalig president George H.W. Bush.

 

Geen van beide ontkenden hun lidmaatschap.

 

Robbins zei dat George W. Bush gewoonlijk van onderwerp veranderde wanneer er vragen gesteld werden over zijn lidmaatschap. Zijn vader, voormalig president H.W. Bush stuurde zijn commentaren door via zijn persdienst.

“ President Bush zei dat hij er de voorkeur aan geeft dat het geheim blijft”, citeerde Robbins de perssecretaris van Bush.

 

Hoe dan ook, geheim is het niet.

 

Robbins zei dat de Skull and Bones Sociëteit over macht gaat.

“ Dit is waarschijnlijk de meest machtige alumni club in het land. Hun draagwijdte is zo verbijsterend daar de Skull and Bones sociëteit maar een betrekkelijk kleine club is. Ze tellen slechts 800 in leven zijnde leden.”

 

In die tijd zei Robbins dat de presidentiële race tussen twee ‘Bonesmen’ zou kunnen zijn, de republikeinse President George W. Bush en Sen. John Kerry, D-Mass.

 

“ Het opzet van Skull and Bones is om mensen in machtsposities te krijgen, en van daaruit kunnen Bonesmen andere Bonesmen inhuren om in overheidsfuncties te zetelen. Dat is wat President Bush gedaan heeft en zijn vader ook.”

 

De openbaringen over Bonesmen toonden ook dat Edward McNally, auter van Binnenlandse veiligheid ook een lid is van Skull and Bones.

 

Voor Robins persoonlik was het meest schokkende feit hun betrokkenheid bij de atoombom. Zoals zij in haar boek beschreef hielden een ploeg Bonesmen toezicht op de bouw en ontwikkeling van de atoombom.

Daar waar Robbins de Bush familie beschrijft als de machtigste politieke dynastie van Skull and Bones, wijst ze erop dat zich prominente advocaten, financiële leiders en CIA officieren onder de leden bevinden.

 

Kabinetmedewerkers, en bedrijfshoofden horen bij de “ultimate old boys club’, waaronder prominente families: Bush, Bundy, Harriman, Lord, Phelps, Rockefeller, Taft en Whitney.

 

Toen Robbins nog studeerde aan de Yale universiteit kwam zij in contact met de Skull and Bones sociëteit wat haar aangespoord heeft tot research voor haar boek.

 

Zij was nieuwsgierig naar het effect dat Skull and Bones had op het leven van Bush:”het effect was overweldigend!”

 

Robbins, voormalig stafschrijver aan The New Yorker, had eerder reeds de aandacht getrokken met haar artikels over de armzalige academische prestaties van president Bush. Na de publicatie van haar boek- toen ze 27 jaar oud was- werd zij bedreigt in de vorm van commentaren dat ze als journalist vernietigd zou worden.

Ondertussen heeft Endicott P. Davison, attorney voor Skull and Bones Sociëteit ontkent dat de sociëteit de schedel van Geronimo in het bezit heeft en dat het logboek een grap was.

 

Ondanks dat Skull and Bones nu ontmaskerd is, is er nog steeds geen onderzoek gestart naar, en het teruggeven van Geronimo’s overblijfselen.

 

Thompson sprak tegen de lopers op Mount Graham in 2004:

De blanke man vernietigt onze oceanen, doodt het water en de vissen met olie en vergiftigt de aarde met uranium.”

“Indianen zien de harten van de bomen, de schoonheid van de berg. Het is een levende berg.”

“ Nu is de blanke man gekomen om de bomen van deze heuvelachtige berg om te kappen. Het is hetzelfde zoals zij Geronimo’s graf hebben geschonden en de overblijfselen in hun museum geplaatst hebben.”

Copyright Brenda Norrell