CHIEF MAKPIYA LUTA (RED CLOUD) + 10 december 1909 - 107 jaar geleden!

Door A.Holemans-De NAIS Gazet

MAKPIYA LUTA (RED CLOUD) werd geboren aan een zijarm van de North Platte rivier in NEBRASKA.

Rond 1860 was hij de leider van een groep krijgers die zich onderscheiden door hun dapperheid.

Tijdens de ‘Indian Wars’ die duurden van 1865-1868 werd hij tot ‘War-Chief’ van de Oglala stam verkozen..

In 1866 vernam hij dat de regering de Bozeman Trail zou aanleggen en drie forten langs die route wou optrekken.

Deze weg liep door het grondgebied van de Oglala Sioux. In een vroeger verdrag werden de indianen ervan verzekerd dat het gebied ten ‘eeuwige tijde’ het grondgebied van de Sioux zou blijven.

In December 1866 verzamelde Red Cloud 1.500 tot 2.OOO krijgers en lokte Kapitein Fetterman en 8O soldaten in de val.

De strenge winterkoude weerhield hem ervan om ook het Fort aan te vallen.

Ondanks dat de regering zeker was van de overwinning, vooral vanwege de dodelijke doeltreffendheid van de nieuwe geweren van het leger, moest de regering in 1867 zijn nederlaag toegeven.

De Bozeman Trail werd gesloten en de forten verlaten.

De Sioux staken de lege forten in brand terwijl Red Cloud naar Fort Laramie, in Wyoming trok.

Op 6 november 1868 ondertekende hij een verdrag dat, reservaten toekende aan de SIOUX en waarbij hij, onwetend weliswaar, afstand deed van bepaalde stamgronden.

Zodra de termen van het verdrag duidelijk werden, keerden woedende jonge krijgers zich meer en meer naar de militante leider Crazy Horse

In 1870 reisde Red Cloud naar New York en Washington DC om het misverstand in het verdrag recht te zetten en te spreken voor zijn volk.

Zijn toespraken maakten zoveel indruk zodat de regering niet anders kon dan de overeenkomst te herzien.

Er werd een speciaal bureau opgericht dat de belangen van de Oglala Sioux aan de North Platte rivier zou behartigen.

Daarop maande Red Cloud zijn volk aan om vredelievend te blijven.

Ondanks dat hij veelvuldig de agenten van het bureau moest aanklagen wegens fraude,omkoperij en corruptie,adviseerde hij de Oglala toch trouw te blijven aan de Amerikaanse regering.

Tijdens de laatste Sioux War (1875-76) verzette hij zich weliswaar tegen de oorlogsgroep van Crazy Horse, maar toch weigerde hij de Black Hills af te staan.

In 1881 werd Red Cloud afgezet als Chief.

Daarna nam zijn prestige en zijn belangrijkheid zienderogen af.

Zijn volk werd gedwongen te verhuizen naar het PINE RIDGE reservaat in Zuid Dakota .

Toen hij oud was werd hij blind en hij stierf in het Pine Ridge reservaat op 10 december 1909