* ZAPATISTA WERELD FESTIVAL VAN HET VERZET EN REBELLIE TEGEN HET KAPITALISME

Bron: Censored News: www.bsnorrell.blogspot.com

Vertaald door NAIS : www.denaisgazet.be

 

Deelname registratie van afgevaardigden

Volgende afgevaardigden kunnen zich registreren voor deelname:

  1. De volken, gemeenschappen en organisaties die bij de CNI horen.
  2. Leden van de Nationale en Internationale Zesde.
  3. Locale en regionale inheemsen, gemeenschappen en organisaties die werden uitgenodigd via de ‘Sharing’ sites in overeenstemming met de Provinciale Coordinatie van de CNI.
  4. Sociale organisaties in verzet die uitgenodigd werden door het Nationaal Inheems Congres en het Zapatista leger voor Nationale bevrijding.

Volgende persmensen kunnen zich registreren voor deelname:

  1. De vrije en alternatieve media die de Zesde aanhangen.

De registraties van afgevaardigden worden behandeld door een ‘Single Registration commission’ samengesteld uit de provinciale coördinatie van de CNI, afgevaardigden van elk van de Sharing Sites en een commissie van de Nationale Zesde.

  • Gedelegeerden van het Nationaal inheems Congres kunnen zich laten registreren door, voor 15 december 2014 een email te zenden naar catedratatajuan@gmail.com

Met duidelijke informatie over de namen van de gedelegeerden, het volk waartoe zij behoren (hun taal), hun gemeenschap of organisatie, en hun gemeente en staat. Vermeld ook aan welk deel van het festival u wilt deelnemen of dat u wilt deelnemen aan het hele evenement.

 

  • Gedelegeerden van de Nationale en Internationale Zesde en de alternatieve vrije media kunnen zich registreren door een email te sturen voor 15 december 2014 naar comparticionsexta@gmail.com

Met duidelijke informatie over de namen van de gedelegeerden, hun organisaties en/of collectieve status als een individuele deelnemer, hun staat en land.

Vermeld ook aan welk deel van het festival u wilt deelnemen of dat u wilt deelnemen aan het hele evenement.

 

  • uitgenodigde delegaties en organisaties die lid zijn van de CNI en de Zesde en die een cultureel evenement of producten willen verkopen op het Grote Culturele Festival in het Federaal District moeten alle nodige informatie sturen naar : catedratatajuan@gmail.com

 

OP NAAR EEN GLOBAAL HERSTEL VAN ONS VOLK

NOOIT MEER EEN MEXICO ZONDER ONS

NATIONAAL INHEEMS CONGRESS

ZAPATISTA LEGER VOOR NATIONALE BEVRIJDING.

 

Programma voor het eerste wereldfestival van het verzet en rebellie tegen het kapitalisme.