*UPDATES VAN DE INBESLAGNAMES EN ARRESTATIES VAN DE SOEVEREINE DINE’ NATIE

Door Black Mesa Indigenous Support

Bron: Censored News: www.bsnorrell.com

Vertaald door NAIS

Op 28 oktober werden twee mensen gearresteerd en 120 schapen in beslaggenomen op de hoeve van Tom en Etta Begay in Red Willow Springs.

Zwaar bewapende Rangers bewaakten en versperden de toegangen aan de onverharde weg.

Milayia Yoe, een der arrestanten zegt:

“ De Hopi Rangers kwamen deze morgen naar onze hoeve. Zij arresteerden mijn vader Bahe en mijn tante Etta die bijna 70 jaar oud is. Met twee politiewagens zetten zij barricades op de top van de heuvel. Toen wij probeerden om de barricades te omzeilen hebben ze ons twee mijl lang achternagezeten terwijl ze ons van de weg probeerden te duwen met hun trucks en de wapens op ons richten.

Toen we uiteindelijk het huis konden bereiken probeerden ze ons aan de noordelijke hogan (huis) te onderscheppen.

Zij sleurden ons uit onze wagen. Een mannelijke agent greep mij rond mijn middel. Ik zei dat ze onze rechten en onze ouderen schenden.

Zij probeerden Etta te arresteren die geen woord begreep van wat er gezegd werd (zij spreekt geen Engels). Ze arresteerden mij en Lance, mijn jongere broer .

Omdat wij onze stemmen voor onze rechten lieten horen en onze familie wilden beschermen vormden we voor hen een bedreiging.

Zij hadden drie agenten nodig om mij in bedwang te houden en nog eens drie voor mijn broer. Wij lieten ons niet zonder slag of stoot meevoeren.

Na zes uren opgesloten te zitten heeft men ons laten gaan.

Ik zei hen dat zij een bedreiging zijn voor onze familie die alleen en oud is, en dat zij het waren die hen de doodangst op het lijf joeg door hen onder vuur te houden. Wie zou onze familie verdedigd hebben indien wij niet gekomen waren? Wij hadden geen wapens en messen; wij zijn niet gewelddadig, wij kwamen slechts om onze familie te beschermen.

Wie weet wat er allemaal had kunnen gebeuren indien wij er niet geweest zouden zijn. Wij beschermen onze ouderen, wanneer we daarvoor naar de gevangenis moeten, dan moet dat maar. Ze hebben 120 schapen van ons meegenomen.”

De VS regering heeft steeds de politiek van de ‘verbrande aarde’ tegen het inheemse volk gevoerd – pogingen om hen af te snijden van hun voedselvoorraden, economieën decimeren, of de infrastructuur ondermijnen- als een voorbode van gedwongen verhuizingen zoals de Long Walk van de Dine’.

Confisqueren van vee valt onder deze categorie.

De surveillance van families en veestapels door de zogenaamde “HPL” waarbij drones gebruikt werden neemt alsmaar toe.

Gerald Blackrock zei op 23/10/14:

“ Wij zitten in een slagveld, het eindeloze slagveld van de gezamenlijke graaslanden (Partitioned lands). Wij zitten aan de frontlijn, en wanneer het om je familie gaat dan is er geen nee of ja, dan moet je opstaan voor je familie en verwanten. Zo heb ik het geleerd.

De manier waarop de VS regering onze mensen in het verleden behandelt heeft is nooit vergeten. Het gaat nog steeds verder en is nog steeds levend.

Wij zullen vechten- niet met wapens en geweld, maar op de oude manier. Dit is een kans voor de mensen om te weten wie wij zijn en hoe wij leven als Dine’.”

Beulah Blackrock 28/10/14:

 “ De VS regering gebruikt de Hopi Tribe. Wij zijn een inheems volk, wij werken zo niet.”

 Caroline Tohannie, de ouder wiens schapen vorige week in beslaggenomen werden, zal voor het gerecht moeten verschijnen waar zij zich zal moeten verantwoorden voor ‘indringen in haar eigen hoeve’.

Deze inbeslagnames zijn zeer stresserend voor de hele gemeenschap en voor de ouderen in het bijzonder.

Clarence en Mary Lou Blackrock, Cactus Valley 25/10/14

“ Ons leven is verbonden met het leven van de schapen. Door hen leven wij en zijn wij sterk en hun nabijheid, iedere dag opnieuw houdt ons sterk. Zeker nu we oud zijn, zijn onze schapen nog belangrijker voor ons. Wanneer we ver van onze schapen gehouden worden dan zullen wij verzwakken.”