Phoenix! Verzet tegen openbare aanklager van Maricopa County: RECHT VOOR LOREAL TSINGINE

Foto: door Klee Benally in Winslow, Arizona

25 juli 2016 -Coalitie komt in verzet tegen beslissing van Maricopa County om de politieman die Loreal Tsinginge vermoordde niet te vervolgen.

 

Door Monica Spencer, Coalition organiser

Censored News: http://bsnorrell.blogspot.be/2016/07/today-phoenix-protest-maricopa-county.html

Vertaald door NAIS: www.denaisgazet.be

 

Phoenix- De ‘Justice Coalition’, heeft gisteren een protestdemonstratie gehouden in antwoord op de beslissing van Bill Montgomery- Maricopa’s openbare aanklager -om politieagent Austin Shipley niet strafrechtelijk te vervolgen voor de moord op Loreal Tsingine (Dine’ –Navajo).

Montgomery’s beslissing is het meest recente vervolg op de onrechtvaardigheden die op 29 maart begonnen toen Tsingine vermoord werd door Austin Shipley, politeagent in Winslow.

 

Brandon Benallie zei: “Ik was vreselijk geschokt toen ik vernam dat onze Dine’ verwante brutaal vermoord was. Het werd nog erger toen ik er achter kwam dat haar lichaam op de straat is blijven liggen tot de volgende dag, 6 uur, wat een verdere vernedering was van haar mens-zijn en een schending van de Navajo gebruiken en overtuiging.”

Sinds de moord op Tsingine heeft de coalitie samen met de Tsingine familie geijverd om recht te eisen (zie eisen onderaan) en werden er reeds een aantal protestdemonstraties en bijeenkomsten van de gemeenschap georganiseerd in Winslow.

 

In plaats van de zaak onmiddellijk en rechtvaardig af te handelen bleef Brad Carlyon, Navajo County Ayttorney, de zaak steeds rekken en de definitieve beslissing over welke strafrechtelijke aanklachten er tegen Austn Shipley aangevoerd kunnen worden, uitstellen..

 

Andrew Curley zegt: “Van in het begin hebben we, in samenspraak met de Tsingine familie een onafhankelijk onderzoek geëist, in plaats daarvan heeft de Navajo County de zaak doorgeschoven naar Maricopa County, een provincie met een geschiedenis van geweld en racisme tegenover inheemsen en andere kleurlingen.”

 

“Door het gebrek aan motivering voor het niet vervolgen van de moordenaaragent kan de beslissing van Montgomery worden gezien als een lichtzinnige, luie poging om hun nalatigheid van de tafel te vegen,” verklaarde Monica Spencer. ”Montgomery heeft de familie van Loreal en haar gemeenschap geen enkele vorm van rechtvaardigheid aangeboden.”

 

De ‘Bordertown Justice Coalition’ is samengesteld uit personen en leden van organisaties zoal: Arizona to Rally Against Native American Mascots- Black Lives Matter Phoenix- The Red Nation, en Council Advocating an Indigenous Manifesto.

 De ‘Bordertown Justice Coalition eist:

 

1. Een onafhankelijke review van de moord op Loreal Tsingine waarbij onder meer