200 betogers opgepakt in Antwerpen. Democratische rechten zijn hier wel erg relatief…
26 maart 2015 14:19 | Analyses en artikels.

Door Blokbuster: http://blokbuster.be/nl/?p=8013

Voor de Antwerpse burgemeester is racisme relatief. Met zijn schokkende uitspraken over mensen van Marokkaanse en Berberse afkomst gaf De Wever aan dat zijn eigen antiracisme relatief is. Wie het niet eens was met de uitspraken van De Wever en dit wilde tonen met protest op straat, ondervond gisteren dat ook democratische rechten erg relatief zijn in Antwerpen.

Toen de N-VA met de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 een overwinning boekte, aarzelden de aanhangers van De Wever niet om in een spontane – niet-toegelaten – optocht naar het stadhuis te trekken. Een GAS-boete kregen ze niet, je kan toch moeilijk zes weken op voorhand een spontane actie aanvragen. Gisteren protesteerden 200 mensen tegen de uitspraken van De Wever die door velen als racistisch beschouwd worden. Ze konden daar moeilijk zes weken op voorhand toelating voor vragen, De Wever deed zijn uitspraken pas deze week. Toelating voor de actie was dus niet mogelijk. Bijgevolg zal iedereen een GAS-boete krijgen, alle 210 aanwezigen werden opgepakt. Waarom krijgen de tegenstanders van De Wever wel een boete als ze exact hetzelfde doen als de medestanders van De Wever in oktober 2012? Twee maten en twee gewichten…

Democratische rechten zijn dus wel heel relatief in Antwerpen: ze gelden voor de grote leider waarvoor alle media de rode loper uitrollen, maar wie ertegen wil protesteren moet dit ofwel zes weken op voorhand aanvragen ofwel 65 euro per persoon betalen. Is dit de tactiek van de stad: laat al wie tegen ons beleid en onze verdeeldheid is, maar opdraaien voor de tekorten op de begroting? Het maakt alleszins dat de drempel om aan acties deel te nemen hoger wordt, ook gisteren hoorden we al van enkele activisten dat ze zich geen GAS-boete kunnen permitteren en daarom twijfelden om naar de actie te gaan. Het criminaliseren van straatprotest is onaanvaardbaar. Enkele weken geleden werd de verhoogde terreurdreiging nog aangegrepen om protest van de racistische Pegidabeweging te verbieden. Wij stelden toen al dat dit een gevaarlijk precedent was. Na de verlaging van de terreurdreiging blijkt protest nu nog steeds verboden te zijn in Antwerpen.

Wij aanvaarden dit niet. Het establishment rond De Wever wil iedere kritische stem het zwijgen opleggen en gebruikt daarvoor het staatsapparaat. Alle waarschuwingen die wij naar voor brachten tegen de GAS-boetes blijken nu terecht. Dit instrument wordt niet gebruikt om overlast efficiënt aan te pakken, maar vooral als wapen tegen alle mogelijke democratische rechten.

antwerpen1Met Blokbuster worden we hard getroffen door deze GAS-boetes. Eerder deze maand namen enkele militanten deel aan de actie tegen Pegida in Antwerpen, een kleine spontane actie van enkele jongeren. Vijf van onze militanten werden opgepakt toen ze na de actie naar huis gingen. Ze kregen elk een GAS-boete van 65 euro in de bus. Gisteren werden opnieuw een vijftal militanten opgepakt. Zo komen we aan 10 GAS-boetes van 65 euro op een maand tijd. Voor een beweging met beperkte middelen zoals Blokbuster is 650 euro op een maand tijd onbet