THEO FRANCKEN IN ANTWERPEN

Door Ed Steffens- Anti-Fascistisch Front

27 oktober 2017

Foto's AFF

Donderdag 26 oktober 2017 betoogden in Antwerpen meer dan 250 mensen, vooral jongeren, tegen het beleid van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken. Aanleiding was de lezing die ‘Francke Theo’ gisterenavond in Antwerpen hield bij het Katholiek Hoogstudentenverbond.(KVHV) (Foto 1)

Jammer voor Francken maar spijts de aanwezigheid van studenten uit andere universiteitssteden én politieke tegenstanders kreeg het KVHV haar zaal voor 300 mensen niet helemaal gevuld.


Blokbuster en de Actief Linkse Studenten (ALS) deden als eerste een oproep om te betogen naar aanleiding van de komst van Theo Francken. COMAC, de jongerengroep van de PVDA, broedde op hetzelfde ogenblik op het idee om, zoals in Gent en Leuven, ook in Antwerpen te betogen tegen Theo Francken. Het resulteerde vlug in een gezamenlijk initiatief. Vooraf oefende elke groep haar slogans.

Bij Blokbuster slogans als:

“Er is genoeg voor iedereen, herverdeel en wel meteen!” en

“Voor een toekomst immigreren, is niet profiteren!” . Bij COMAC slogans als: “Solidariteit kent geen grenzen. Vluchtelingen zijn ook mensen.” En: “We won’t be divided. Today we stand united. We are unstoppable. Another world is possible!” 


Los van elkaar was men ook tot dezelfde slogans gekomen, zoals geïnspireerd door The Ramones “Hey!, hey!... Ho!, ho! Theo Francken has got to go!” en met een James Brown-touch “Say it loud! Say it clear! Refugees are welcome here!”.

Naar schatting negentig procent en meer waren het jongeren die betoogden. Ze kregen versterking van beperkte delegaties van Vrouwen tegen fascisme , Hart boven Hard , Jongsocialisten , Jong Groen  en anderen.

Uit de categorie ‘bekende politici’ zagen we enkel PVDA-voorzitter Peter Mertens . Er werden ook slogans meegedragen tegen Donald Trump   en , voor vrouwenrechten  en een klassieker sinds de strijd tegen de dictatuur van de Chileense generaal Pinochet . Na drie korte toespraken ging de betoging van start: door Antwerpen-Noord om tenslotte te eindigen in de Antwerpse studentenbuurt .

Een half uur vóór de solidariteitsmars eindigt aan de Ossenmarkt zie: https://www.facebook.com/DDMStreamMedia/videos/1437108146406838/) gaan de toehoorders voor Theo Francken een universiteitslokaal een straat verder binnen.

Het is aanschuiven want er is een identiteitscontrole: alleen wie vooraf is inschreven zou binnen mogen. De zaal is voorzien op 300 mensen, maar omdat ze niet allemaal opdagen mogen uiteindelijk ook niet vooraf ingeschrevenen binnen. Desondanks blijven nog enkele tientallen zitjes leeg. Terwijl politieke tegenstanders mee de zaal vullen (de eerste steller van een vraag en anderen).

‘Schild & Vrienden’ https://www.apache.be/2017/10/24/schild-vrienden-wil-vlaamse-jeugd-opnieuw-zingeving-bieden/ is er ook

Men heeft wel de blauwe T-shirts thuisgelaten. ‘Schild & Vrienden’ probeert zich te profileren als een zelfstandige groep, maar oprichter Dries Van Langenhove heeft wel zijn KVHV-lint aangetrokken.
Het is wachten op de aangekondigde lezing  tot Theo Francken bijna een half uur later dan voorzien aan zijn uiteenzetting begint . Vooraf verduidelijkt de voorzitter van KVHV-Antwerpen, Filip Brusselmans , dat KVHV de bedoeling heeft om de elite van morgen te vormen. Niet meer maar ook niet minder. Uitspraken die op gelach onthaald worden, zijn: “Theo Francken bezorgt Links een zenuwinzinking” en: “Echte democraten zijn niet zij die rode vuilniszakken dragen en ervoor zorgen dat wij te laat in de les komen”. Anders dan bij de lezingen die hij een paar keren per week geeft, begint Francken niet met te vragen of er journalisten in de zaal zitten. Allicht heeft hij een Knack- en een Doorbraak.be-journalist opgemerkt bij het binnenkomen. Tweemaal zegt Francken uitdrukkelijk niet het diepste van zijn gedachten te willen zeggen omdat er in de zaal gefilmd wordt.
Voor de rest is het grotendeels hetzelfde exposé als we eerder bij de Borgerhoutse afdeling van de N-VA hoorden en we begin voorbije zomer bij De Morgen konden beluisteren en lezen (zie: )https://www.demorgen.be/…/-oh-mama-mia-razend-ben-ik-daaro…/)
. Van de kritische opmerkingen en onjuistheden in zijn betoog die door De Morgen werden opgemerkt, trekt Theo Francken zich niets aan. Francken wil een herziening van artikel 3 van de Conventie van Genève (zie: http://www.cgvs.be/…/…/download/files/verdrag_van_geneve.pdf) dat asiel in Europa verleent zonder onderscheid naar ras, godsdienst of land van herkomst. Als het aan Francken ligt worden asielzoekers die tussen Libië en Italië de Middellandse Zee willen oversteken gered van een verdrinkingsdood, maar diep in Afrika terug aan land gezet. Francken: “Vloekt dit met wat juristen willen? Ja. Maar ik ben een politicus.”
Na een uiteenzetting van anderhalf uur is er tijd voor vijf vragen. Er is geroezemoes in de zaal als iemand vraagt hoe men controleert of iemand écht omwille van homoseksualiteit asiel aanvraagt. Het geroezemoes komt niet van de gehoofddoekte moslima’s in de zaal, maar van een groot deel van de aanwezige KVHV-aanhang uit Antwerpen en andere steden. Op de laatste vraag antwoordt Francken niet echt. De vraag is of het te verantwoorden is iemand terug te sturen naar een land dat de mensenrechten niet respecteert, zoals Libië. Waarna Francken begint uit te weiden over het akkoord dat hij met Tunesië wil afsluiten.
Het was de tweede KVHV-lezing in een reeks van drie. De volgende keer is Jean-Marie Dedecker aan de beurt. Van een andere partij dan Theo Francken, maar een boezemvriend van Theo Francken.