MONTREAL ‘Open de grenzen’ protest Trump en ultra rechts!

Censored News: http://bsnorrell.blogspot.be/2017/01/montreal-open-borders-protest-trump-and.html

Vertaald door NAIS: www.denaisgazet.be

Spoed betoging tegen Donald Trump en ultra rechts

Open de grenzen! Steun inheemse soevereiniteit! Niemand is illegaal!

 

Zaterdag 28 januari 2017

Bethune Square, Guy De Maisonneuve West (métro Guy-Concordia)-

Volgende oproep werd gedeeld met de Montreal- area gemeenschap door de groep voor rechtvaardigheid voor immigranten, Solidarity Across Borders:

 

Donald Trump heeft aangekondigd, of is al bezig met verschillende uitvoeringsmaatregelen te nemen die vluchtelingen en migranten zullen aanvallen, die gewelddadige racistische acties tegen immigranten zullen doen toenemen, die asielsteden tot doelwit zullen maken en de uitbreiding van de muur uit het Clinton- tijdperk aan de grens met Mexico zal financieren.

 

Zijn maatregelen zijn racistisch, Islamofobe en gewelddadig.

Eerder had Trump - ondanks het blijvende verzet vanuit de inheemse gemeenschappen, vooral in Standing Rock, Noord Dakota -

zijn goedkeuring al gegeven aan de Keystone en de Dakota Access pijplijn (DAPL.)

 

Dit is het moment waarop we de straten moeten innemen om Trump’s daden af te keuren, om onze solidariteit te tonen met de gemeenschappen onder vuur en om onze radicale alternatieven te verkondigen, zonder compromissen.

 

Zaterdag zullen we samenkomen in een mars tot steun van de Open Grenzen, en voor de regularisatie van alle mensen zonder papieren.

Wij verklaren: NIEMAND IS ILLEGAAL!

 

Solidarity Across Borders heeft, o.a. via onze grassroots netwerken en gemeenschappen jarenlang campagne gevoerd voor de opbouw van een Solidariteitstad in Montreal, gedeeltelijk geïnspireerd door asiel steden in de VS.

Laat ons die visie van steden en gemeenschappen die welkom en open staan voor allen die rechtvaardigheid en waardigheid zoeken, verdedigen en opbouwen.

Laat ons van Solidariteitsteden naar Rebellensteden gaan. Wij hebben meer verzet, ongehoorzaamheid en rebellie in onze straten en gemeenschappen nodig.

 

Terwijl wij ons verzetten tegen de uitbreiding van Clinton’s muur, zouden we ons ook moeten organiseren om allen die de bestaande muur en hekken daadwerkelijk willen neerhalen te steunen.

Wij moeten zelf ‘directe actie’ ondernemen om de meer dan duizenden mijlen grensland tussen Canada en de VS en Mexico en de VS, effectief open te trekken voor de immigranten.

 

Terwijl wij de open grenzen verdedigen, en pogingen steunen van diegenen die het grens imperialisme niet gehoorzamen en de migrerende volken steunen, moeten wij ook de onmiddellijke nietigverklaring door Canada van de “Veilige derde land overeenkomst” met de VS. eisen.

Trump’s recente maatregelen maken het duidelijk dat de VS geen “veilig derde land”is en migranten zouden moeten toegelaten worden om zonder belemmering Canada te betreden..

 

De daden van de schijnbaar “progressievere” politiekers moeten aan de kaak gesteld worden.

De Trudeau