* TRIBALE RECHTEN WORDEN GENEGEERD IN ZUID DAKOTA

KXL PERMIT CERTIFICATION

 

Door Indigenous Environmental Network

Censored News: http://www.bsnorrell.blogspot.be/2015/06/tribal-rights-ignored-in-south-dakota.html

Vertaald door NAIS: www.naisgazet.be

Tribale naties, traditionele treaty- raadsleden en grassroots leiders zijn woedend over de beslissing om inheemse rechten en off- reservation rechten buiten te sluiten bij de discussie of de KXL vergunning al dan niet een her- certificering mag krijgen.

De negen tribale naties zijn allen opgestaan in verzet tegen de plannen voor teerzanden pijpleidingen.

Vier stammen en een aantal organisaties en individuele personen hebben een tussenkomst gedaan in de attestzaak.

De wettelijkheid van deze tussenkomsten werden betwist door KXL , maar ze zijn gebaseerd op een wettelijk verdrag en inheemse vruchtgebruik rechten, rechten erkend door de internationale wet, federale en staats policy en beslissingen van het hooggerechtshof; rechten die nu worden buitengesloten om gehoord te worden.

Lees persmededeling (Engels): Censored News: http://www.bsnorrell.blogspot.be/2015/06/tribal-rights-ignored-in-south-dakota.html