* JUNI 2015 – OAK FLAT- APACHE RESISTANCE

Foto’s en commentaar door Sandra Rambler, San Carlos Apache voor

Censored News: http://bsnorrell.blogspot.be/2015/06/apache-resistance-at-oak-flat-june-2015.html

Vertaald door NAIS: www.denaisgazet.be

Oak Flat- Apaches blijven zich verzetten tegen kopermijn van Senator McCain

Hoog tijd om dit voor het ‘Inter-Amerikaanse hof voor de rechten van de mens’ te brengen.

Red CHI'CHIL'BILDA'GOTEEL (Oak Flat)!!!!!

Het gaat om de toekomst van onze kinderen, kleinkinderen en de kinderen die nog geboren moeten worden.

Hoeveel geld, uit hebzucht en onwetendheid zal u nog aannemen om u tegen uw eigen stam te keren?

De jobs bij Resolution Copper Mine zullen machines zijn die bediend worden door robots uit Colorado!

Het is een buitenlands bedrijf! Wat geven zij om het inheemse volk?

Zij gebruiken u, en dan mishandelen ze u met hun giftige residuen!

S.R.

Uit : The New York Times, “Selling Off Apache Holy Land’

Door Lydia Millet

“.... De kampgrond ligt in het hart van een, van oudsher sacrale plaats van de Apache, waar ‘coming-of-age’ ceremoniën, vooral voor meisjes, reeds vele generaties lang werden uitgevoerd, samen het traditionele verzamelen van eikels.

Het is openbare grond, onder het meervoudig gebruikmandaat van de Forest Service, en het staat sinds 1955 onder bescherming, toen president Dwight D. Eisenhower alle mijnbouw in het gebied verbood vanwege zijn culturele en natuurlijk waarde.

In 1971 heeft het ministerie van binnenlandse zaken, onder president M. Nixon de ban hernieuwd.

 

Ondanks deze bescherming heeft in december 2014 congres beloofd om de eigendomsakte over te dragen aan een privaat Australisch- Brits mijnbouw concern.

Een bijvoegsel in kleine lettertjes, over het verhandelen van het sacrale indiaanse land, werd op het laatste minuut toegevoegd aan het wetsvoorstel voor militaire uitgaven, de National Defense Authorization Act.

Hiermee verkocht het congres een sacrale Native Amerikaanse site aan een buitenlands bedrijf.

De Apache bezetten Oak Flat om tegen deze daad te protesteren- voor hen is dit een heiligschennende en laffe verkoop van een plaats waar, zoals de tribale Apache voorzitter Terry Rambler zegt: “Apaches gaan om te bidden.”

 

Resolution Copper Mining zal uiteindelijk een enorme put van twee mijlen breed, 1.000 voet diep achterlaten.

Het bedrijf zelf vergelijkt het resultaat van zijn geplande ontginning op Oak Flat met dat van een nabije meteoor krater.”

Lees het volledige artikel in de New York Times:

http://www.nytimes.com/2015/05/29/opinion/selling-off-apache-holy-land.html?_r=0