Houdbaarheidsdatum Pegida overschreden

Door Blokbuster: http://blokbuster.be/nl/?p=8147

1 juli 2015 

Met een actie in Antwerpen als ‘antwoord’ op de terreurdaden in onder meer Frankrijk en Tunesië werd de zwanenzang van Pegida Vlaanderen verdergezet. De antimigrantenbeweging in het Duitse Dresden werd door extreemrechts in heel Europa gekopieerd in de hoop er een graantje van mee te pikken.

Het duurde lang eer Pegida Vlaanderen een eerste actie kon opzetten, een betogingsverbod in Antwerpen zorgde voor uitstel. Uiteindelijk werd zonder toelating actie gevoerd. Intern was er meer leven in de brouwerij met de ene woordvoerder die de andere opvolgde. De laatste in de rij is nu een lokale VB’er uit Heist-op-den-Berg die op de actie in Antwerpen gisteren braafjes de tekst mocht voorlezen die Rob Verreycken hem voorhield.

Met een 80-tal aanwezigen was de actie in Antwerpen geen overdonderend succes. De aangekondigde ‘beperktere mobilisatie’ van de door de Pegida-woordvoerder vooropgestelde 200 mensen werd bijlange niet gehaald. Het Vlaams Belang was aanwezig met onder meer voorzitter Van Grieken. Maar de centrale organisatoren van Pegida hebben wat afstand genomen van het Vlaams Belang. Zowel Verreycken als Bert Deckers zijn betrokken bij het opzetten van ‘Vlaanderen Identitair’, een initiatief verbonden met het Franstalige Nation. Ze outen zich dus als voorstanders van een hardere extreemrechtse koers dan die van het Vlaams Belang.

De actie van gisteren had zogezegd als doel om de terreuraanslagen aan te klagen. De barbarij van IS is volgens hen verbonden met de islam en bij uitbreiding met al wie de islam volgt. Dat een groep als IS enkel groot kon worden door de imperialistische interventies en verdeel-en-heerspolitiek in zowel Irak als Syrië (en elders) vergeten ze erbij te vertellen. Dat het Vlaams Belang in 2001 nog actie voerde onder de slogan ‘Bush heeft gelijk’ en dus de interventies in Irak steunde, vertellen ze er zeker niet bij. Dat discriminatie bij ons een groeiende laag van de migranten totaal vervreemdt van deze samenleving, wat openingen biedt voor radicale elementen, weerhoudt extreemrechts er niet van om nog meer discriminatie te eisen. Kortom, Pegida is deel van het probleem en niet van de oplossing.

Met deze erg beperkte mobilisatie van Vlaams Belang en nog radicaler werd aangetoond dat Pegida er niet in slaagt om een ‘brede volksbeweging’ te worden die gedragen wordt door ‘kwade burgers’ en actie na actie groter wordt. De acties worden kleiner en vestigen de aandacht op de kern van extreemrechtse militanten die al jarenlang actief zijn en met Pegida Vlaanderen hoopten uit hun isolement te geraken. Een hoop waarvan de houdbaarheidsdatum overschreden is.

Dit wil niet zeggen dat we extreemrechts moeten afschrijven. Er is ruimte voor racistische vooroordelen, zeker in het kader van de kapitalistische crisis die leidt tot tekorten en sociale ellende. Het is altijd makkelijker om wie het slechter heeft aan te wijzen als verantwoordelijke voor de ellende, in plaats van tegen de kleine kliek van het establishment te strijden. Als antiracisten komen wij op voor een strijd tegen het kapitalisme. Komende vrijdag is er een belangrijke betoging in Brussel om steun te geven aan het Griekse verzet tegen de besparingen. De Griekse ontwikkelingen zijn ook voor ons van belang: een breuk met de besparingen zou het idee van collectieve strijd enorm versterken, een nederlaag opent de weg voor een versterkte positie van de neoliberalen en, erger nog, van neonazi’s zoals die van Gouden Dageraad.