GOYAALE – GERONIMO

 

Naam: Goyaalé (Goyathlay) - later Geronimo

Geboren: juni 1829

Gestorven 1909

Geboorteplaats: No-doyohn Canyon, Arizona, US

 

Goyaalé (hij die gaapt) was een vooraanstaand leider van de Chiricahua Apaches.

Goyaalé werd geboren nabij Turkey Creek, een zijarm van de Gila rivier in New Mexico, dat in die tijd nog een deel van Mexico was.

Hij groeide op tot een gewaardeerd medicijnman en later een bedreven (en gedreven) krijger, die op geregelde tijdstippen vocht tegen de Mexicaanse troepen.

Zijn eerste vrouw werd samen met zijn drie kinderen afgeslacht tijdens de zogenaamde “vredesonderhandelingen” in 1858.

Sinds die vreselijke dag haatte hij alle Mexicanen met zo’n diepe haat die hij voor de rest van zijn leven bleef voelen.

Het waren de Mexicanen die hem de bijnaam Geronimo gaven.

De juiste reden hiervoor weten we niet. Wel wordt er verteld dat de Mexicanen tijdens een bloedig treffen met Goyaalé hun patroonheilige Geronimo (Sint Jerome) aanriepen .

Geronimo bleef strijden tegen de steeds opnieuw oprukkende legers van de Mexicanen en van de Verenigde Staten.

Al vlug werd hij berucht (en beducht ) voor zijn dappere veldslagen en veelvuldige ontsnappingen.

Tenslotte is hij er in geslaagd om met 38 mannen, vrouwen en kinderen 5.000 soldaten van het US en Mexicaanse leger te verschalken.

 

Zijn strijdkracht was de laatste van onafhankelijke Indiaanse stammen die weigerden de US regering t in het Amerikaanse westen te erkennen.

Dit duurde tot 4 september 1886 toen Geronimo zich uiteindelijk moest overgeven aan US generaal Nelson A. Miles, in Skeleton Canyon, Arizona

Geronimo werd gevankelijk weggevoerd naar Fort Pickens in Florida.

In 1894 werd hij overgebracht naar Fort Sil in Oklahoma.

Op zijn oude dag was Geronimo een veelgevraagde “beroemdheid” geworden.

Hij verscheen op de Wereldtentoonstelling van 1904 in St.Louis waar hij gretig foto’s liet maken, tegen betaling uiteraard.

Maar nooit is hij mogen terugkeren naar zijn geboorteplaats.

Tijdens de inauguratie van Teddy Roosevelt als president reed Geronimo in vol ornaat mee in de parade.

Hij stierf op 80-jarige leeftijd in Fort Sil aan een longontsteking en werd begraven op het Apache krijgsgevangenen kerkhof.

Goyaalé was tijdens zijn leven reeds een legende , verhalen over “Geronimo de verschrikkelijke” deden de ronde.

Lastige kinderen werden zoet naar bed gebracht onder de dreiging dat anders “Geronimo de Verschrikkelijke hen zou komen weghalen.”