VIDEO : HISTORICUS TIM MENTZ BESCHRIJFT DE DESTRUCTIE VAN SACRALE SITE DOOR DE DAKOTA ACCES PIJPLIJN

Bron Censored News: http://bsnorrell.blogspot.be/2016/09/video-tim-mentz-describes-destruction.html

Vertaling NAIS: www.denaisgazet.be

Deze video was op 3 september 2016 opgenomen. Tim Mentz praat over de destructie van de sacrale site en andere plaatsen door Dakota Acces pijplijn. Deze informatie moet de wereld zien. Deel met iedereen.

Tony Brave