Nieuwe extreemrechtse fractie in Europees Parlement

Blokbuster:http://blokbuster.be/nl/?p=8141

16 juni 2015

VB in zee met ex-UKIP verkozene die fan is van Thatcher en Polen die stemrecht voor vrouwen weg willen

Na een eerdere mislukte poging kondigde Marine Le Pen vandaag dan toch de oprichting van een extreemrechtse fractie aan: “Europa van de Naties en de Vrijheden”.

Artikel door Tanja Niemeier

De nieuwe fractie zal voorgezeten worden door Marine Le Pen van het Front National uit Frankrijk en Marcel De Graaf van de islamofobe antimigrantenpartij PVV uit Nederland. De fractie bestaat naast FN en PVV uit parlementsleden van de Lega Nord (Italië), FPÖ (Oostenrijk) en Vlaams Belang (België). Er waren al langer onderhandelingen om een fractie te vormen, maar de groep kwam niet aan verkozenen uit zeven EU-lidstaten, een vereiste om als politieke groep in het parlement erkend te worden.

Nu worden ze vervoegd door Janice Atkinson die voor de Britse UKIP werd verkozen maar ondertussen uit de EFDD (Europe of Freedom and Direct Democracy) stapte. Die EFDD bestaat vooral uit leden van UKIP en de Italiaanse Vijfsterrenbeweging. Naast Atkinson trekken ook twee Poolse parlementsleden naar de nieuwe fractie. Het gaat om de twee verkozenen van het Congres voor een Nieuwe Rechterzijde (KNP), Michal Marusik en Stanislav Zoltek.

Commentatoren suggereren dat de nieuwe fractie pas mogelijk werd na de confrontatie en daaropvolgende uitsluiting van Jean-Marie Le Pen uit het Front National. Daarmee probeert Marine Le Pen het FN te ontdoen van de meest openlijk racistische, xenofobe en anti-semitische elementen.

PVV-leider Geert Wilders is een van de grondleggers van de nieuwe fractie. Hij stelde dat het een historische stap is en het startpunt om baas te worden van onze eigen wetten en middelen op een ogenblik dat een miljoen mensen aan de grens van Europa wachten.

De creatie van deze nieuwe politieke groep is een uitdrukking van een groeiende polarisering in Europa. De aanhoudende harde besparingen die door de trojka opgelegd worden en door de grootste fracties in het Europees Parlement gesteund worden, zorgen ervoor dat het vertrouwen in de EU op een historisch dieptepunt staat. Dat is zeker het geval in landen die hard geraakt worden door de crisis. Deels door de zwakte van de linkerzijde in Europa heeft de groeiende afkeer tegen de EU en het neoliberale beleid nog geen duidelijke politieke uitdrukking op klassenbasis doorheen Europa gevonden.

De retoriek op de persconferentie waar de nieuwe fractie werd voorgesteld, was veelzeggend over de lagen die extreemrechts wil bereiken. Marine Le Pen die met het FN voor het grootste aantal van de 36 parlementsleden zorgt, beweerde op te komen voor de belangen van de gewone mensen, de werkenden en de landbouwers die het slachtoffer van de globalisering zijn en hun onafhankelijkheid verloren door de centrale economische maatregelen van de EU. Le Pen sprak zich uit tegen het vrijhandelsakkoord TTIP en was erg scherp voor de grote coalitie van christendemocraten en sociaaldemocraten in het Europees Parlement.

Nochtans is het duidelijk dat geen enkele partij in de nieuwe fractie de belangen van de werkenden verdedigt. Denk maar aan de wijze waarop Janice Atkinson uit UKIP werd gezet op beschuldiging van fraude en nu op de persconferentie kwam vertellen dat de twee vrouwen die haar politiek het meeste inspireren Margaret Thatcher en Marine Le Pen zijn. De sociale ramp die Thatcher onder de werkende bevolking in Groot-Brittannië aanrichtte is algemeen bekend.

De nieuwe groep zal 17,5 miljoen euro publieke middelen krijgen voor de overblijvende vier jaar van deze legislatuur. Daarnaast krijgen de leden ervan meer spreektijd en dus ook een groter publiek profiel. Dat is veel geld voor racistische, nationalistische en antimigrantenpropaganda. Het vormt een bedreiging voor de eenheid van de werkenden en voor migranten en vluchtelingen in het bijzonder. Mogelijk kan deze versterking van extreemrechts een aanmoediging zijn voor racistisch en fascistisch geweld. Recent nog werd een protestactie van mensen-zonder-papieren verbaal en fysiek aangevallen door extreemrechtse militanten toen ze voor het Europees Parlement tegen het asociale asielbeleid protesteerden.

Het valt nog af te wachten hoe stabiel deze nieuwe groepering zal zijn, maar tegelijk is het niet uitgesloten dat andere verkozenen de groep zullen vervoegen. Op de persconferentie werd een directe oproep gedaan aan andere Europarlementsleden van UKIP die gefrustreerd zijn omdat er naar verluidt 80% verschil in het stemgedrag van leden van UKIP en die van de Vijfsterrenbeweging zou zijn en dat terwijl ze in dezelfde fractie zitten.

Het feit dat extreemrechts een groep heeft kunnen vormen, is een waarschuwing voor links. Als de linkerzijde geen duidelijk en consequent antwoord op het besparingsbeleid biedt, dan kan extreemrechts ervan profiteren. Een verwerping van de kapitalistische en neoliberale instellingen van de EU en van het Europese politieke establishment moet daar onderdeel van zijn, naast een internationalistisch en strijdbaar perspectief gebaseerd op een programma dat breekt met de logica van de markten en het kapitalisme. Dit is des te belangrijker nu de Griekse regering op een kruispunt staat.

 

Over de nieuwe Poolse vrienden van het Vlaams Belang

Voormalig KNP-voorman en Europees Parlementslid Janusz Korwin-Mikke staat bekend voor enkele heel opmerkelijke uitspraken. Hij verklaarde dat vrouwen minder intelligent zijn dan mannen en dus geen stemrecht moeten hebben. Over de Paralympische Spelen stelde hij dat je “ook geen schaaktoernooi voor debielen” organiseert… Door een intern conflict, dat los stond van deze controversiële uitspraken, scheurde Korwin-Mikke zich af om een nieuwe partij te vormen. De KNP is voor een herinvoering van de doodstraf, tegen het homohuwelijk, … Op economisch vlak is KNP voor een extreem liberaal beleid met een afbouw van alle sociale diensten. Toen hij nog voor de KNP in het Europees Parlement zetelde, pleitte Korwin-Mikke voor de afschaffing van het minimumloon en stelde hij dat de invoering van een minimumloon in de VS ertoe leidde dat “vier miljoen negers” hun job verloren. Korwin-Mikke werd uit de KNP gezet omdat hij twee buitenechtelijke kinderen heeft.