ING en ABN AMRO Banken werden door R.I.N. gevraagd concrete stappen te ondernemen

Doorgestuurd door Vereniging Real Indian Nation, R.I.N.

Email: steungroeprin@gmail.com

Website: www.steungroeprin.nl

 

NAIS Gazet: www.denaisgazet.be

22 februari 2017

De Vereniging Real Indian Nation (R.I.N.) heeft ING en ABN AMRO opgeroepen om op korte termijn concrete stappen te ondernemen om de financiering van de projecten Dakota Acces Pijplijn en Energy Transfer te stoppen.

 

Steungroep R.I.N. schreef op 20 februari 2017

 

Geachte heer, mevrouw,Uit het bericht van de Eerlijke Bankwijzer blijkt dat ABN Amro één van de bedrijven achter de Dakota Pijpleiding financiert met 45 miljoen dollar, een project dat zowel mensenrechten als het milieu bedreigt. De lokale indianenbevolking in Dakota uit al maanden zijn zorgen door te demonstreren tegen de Dakota Pipeline.

Ik deel deze zorgen. 
Als bezorgde burger roep ik u dan ook op om op zeer korte termijn concrete stappen te zetten voor de inheemse Sioux bevolking, mensenrechten en het milieu:


1. Alle verdere betalingen aan het project respectievelijk de bedrijven erachter worden per onmiddellijk stopgezet;


2. Het doen van een dringende oproep, op zeer korte termijn, aan de betrokken bedrijven bij dit project om alle activiteiten voor dit project per onmiddellijk stop te zetten en niet te hervatten totdat alle openstaande kwesties zijn opgelost tot volle tevredenheid van de Standing Rock Sioux;


3. In het geval er geen overeenstemming komt tussen betrokken bedrijven en de Standing Rock Sioux, en de bedrijven de aanleg van de pijpleiding willen doorzetten: terugtrekking uit het project en beëindiging van de relatie met de bedrijven achter de pijpleiding;


4. Publicatie van een openbare verklaring door de bank over welke stappen de bank exact heeft genomen om de land-, water- en mensenrechten van de Standing Rock Sioux in deze kwestie te helpen respecteren.

M.v.g,
Vereniging Real Indian Nation.

 

Nog diezelfde dag kwam het antwoord van ABN AMRO Bank N.V.

 

Geachte heer, mevrouw,

Ik bevestig hiermee de ontvangst van uw email aan ABN AMRO.

In uw email uit u uw ongenoegen over de mogelijke betrokkenheid van ABN AMRO bij de financiering van de Dakota Access Pipeline.

Ik wil u allereerst bedanken dat u uw zorgen over het Dakota Access Pipeline project onder onze aandacht heeft gebracht.

Ik kan u verzekeren dat ABN AMRO zich ten zeerste bewust is van de situatie rondom de aanleg van de Dakota Access Pipeline en van de zorgen die velen over dit project hebben.

Wij nemen deze zaak uiterst serieus.

In de media en door NGO's wordt gezegd dat onze Amerikaanse dochter ABN AMRO Capital de Dakota Access Pipeline (mede) financiert, maar dat is onjuist.

ABN AMRO levert geen projectfinanciering voor deze oliepijplijn.

Het bedrijf dat de Dakota Access Pipeline bouwt, Dakota Access, LLC, is geen klant van ons.

Ook Energy Transfer Partners, het bedrijf dat een aandeel van 38% in de Dakota Access Pipeline heeft, is geen klant van ons.

ABN AMRO Capital heeft wel een relatie met Energy Transfer Equity, het moederbedrijf van Energy Transfer Partners.

Deze financiering van Energy Transfer Equity betreft een doorlopende kredietfaciliteit die voor de activiteiten van Energy Transfer Equity zelf wordt ingezet.

Dat betreft niet de bouw van de oliepijplijn.

Zakelijke klanten van ABN AMRO, inclusief Energy Transfer Equity, moeten zich houden aan het duurzaamheidsbeleid van de bank dat op onze financiering van toepassing is.

Als er berichten zijn dat bedrijven die wij financieren zich niet aan dat beleid houden, gaan we in gesprek om het betrokken bedrijf op de onregelmatigheden aan te spreken en het bedrijf te bewegen hun gedrag te wijzigen of bepaalde activiteiten te staken.

Indien het bedrijf dan geen duidelijke verbeteringen laat zien, kunnen wij besluiten de financiering van dat bedrijf stop te zetten of niet te verlengen.

Omdat ABN AMRO niet in de Dakota Access Pipeline participeert kan ABN AMRO ook geen investeringen stopzetten.

Wat wij wel kunnen doen - en wat wij momenteel ook uitvoeren - is onze klant Energy Transfer Equity indringend aanspreken op de ontwikkelingen bij de Dakota Access Pipeline.

Daarbij brengen wij de zorgen die velen over dit project hebben expliciet bij Energy Transfer Equity onder de aandacht.

We hebben Energy Transfer Equity daarnaast gevraagd meer duidelijkheid te geven over de acties die worden ondernomen om de situatie te plaatse te verbeteren.

Met vriendelijke groet,

Saskia Verhoeven


ABN AMRO Bank N.V.

 

zie ook: https://www.denaisgazet.be/nieuws/2017/ing-en-abn-amro-banken-trekken-zich-terug-uit-dakota-access-pipeline