Verdelen om te heersen: N-VA smijt zich in nieuw asieldebat

Door Blokbuster: http://blokbuster.be/nl/?p=8151


11 augustus 2015 13:48 

Als duizenden mensen hun leven riskeren door met gammele bootjes de Middellandse Zee over te steken of als duizenden mensen in geïmproviseerde kampen overleven in de hoop de oversteek naar Engeland te kunnen maken, moeten we volgens N-VA’er Theo Francken opletten met ‘goedkope emo-reacties’. Onverdoofd slachten van dieren kan volgens N-VA’er Ben Weyts niet in “een beschaafd land”, bij het onverdoofd slachten van vluchtelingen moeten we volgens zijn collega Francken niet zo emotioneel reageren.

We begrijpen diegenen die wel emotioneel reageren, maar moeten tegelijk verder dan dat gaan. Het is niet alleen een kwestie van menselijkheid bij het opvangen van andere mensen in nood. We moeten ook kijken waarom mensen hun thuis achterlaten om elders de onzekerheid op te zoeken. In 2014 kwamen net geen 5.000 van de 17.000 asielaanvragen in ons land van mensen uit Syrië, Afghanistan en Irak. De verpletterende verantwoordelijkheid van het Westerse imperialisme voor de oorlogen in die landen moet ook in de discussie over de gevolgen van die oorlogen aan bod komen. Het is overigens met Belgische steun dat oorlog wordt gevoerd. Over de investering van 6 miljard in nieuwe F35 gevechtsvliegtuigen moeten we volgens de N-VA’ers wellicht niet ‘emotioneel’ reageren. In ‘een beschaafd land’ wordt nu eenmaal bespaard op sociale zaken om te investeren in oorlog? Daarnaast is er natuurlijk de verantwoordelijkheid van de multinationals die in de voormalige koloniale wereld voortdurend proberen zoveel mogelijk grondstoffen en natuurlijke rijkdommen te plunderen om de eigen winsten op peil te houden, de concurrentiepositie gaat voor alles. In plaats van deze politiek van de multinationals aan te pakken, is het voor de rechterzijde gemakkelijker om de slachtoffers ervan aan te pakken. Vluchten is voor de meesten geen emotionele beslissing, maar een noodzaak omwille van de context van oorlog, sectair geweld en economische plunderingen.

De cijfers dat een meerderheid van de Belgen vindt dat er te veel migranten in ons land zijn, werden door Theo Francken officieel “betreurd” maar hierover kon er op zijn twitteraccount geen kritische noot af. Waar de staatssecretaris niet aarzelt om scherp en direct te reageren op pakweg PS’ers of ‘goedkope emoreacties’ van De Morgen, kwam hij in dit geval niet verder dan een droge verwijzing naar een krantenartikel zonder commentaar van zijnentwege. Geen verwijten over ‘extreemlinkse’ of ’emotionele’ journalisten deze keer. Was het omdat het Francken goed uitkwam dat hij op de angst voor vluchtelingen kon inspelen?

De vluchtelingencrisis op de Middellandse Zee en de menselijke drama’s in Calais worden uitgesmeerd om het beeld van e