‘De schertsrechtbanken van de Verenigde Staten’ – American Indian Genocide museum

 

 

Foto: Carrie en Mary Dann, Western Shoshone (Klik op foto voor vergroting)

 

Artikel door Steve Melendez, Paiute- President, American Indian Genocide Museum: Website:http://www.aigenom.org

 

 

 

Censored News: http://bsnorrell.blogspot.be/2017/03/the-united-states-kangaroo-court.html

Vertaald door NAIS: www.denaisgazet.be

11 maart 2017

Victoria Tauli- Corpuz, speciale rapporteur van de Verenigde Naties, heeft onlangs haar ‘End of Mission’ verklaring, 3 maart 2017 gepubliceerd.

Zij schreef, “Ik heb geleerd dat veel van de complexe problemen waarmee Native Amerikanen vandaag te maken krijgen in verband met de energieontwikkelingen diepgeworteld zitten in een lange geschiedenis van land en brononteigeningen. In het bijzonder, het beleid van perceeltoewijzingen ingevoerd onder de Dawes Act in 1887 heeft nog steeds een grote impact op de ontwikkeling van energie bronnen doorheen het Indianenland.”

 

Dat is goed allemaal goed en wel, maar de Dawes Act die het Indiaans grondgebied reduceerde van 130 miljoen hectare in 1887 tot 49 miljoen hectare in 1933 moet simpelweg gezien worden als een door de regering gesubsidieerde landdiefstal. Onder deze onrechtvaardige wet werd aan iedere Indiaan een 160 hectare groot gebied ‘gegeven’ of ‘toegewezen’ terwijl de andere 81 miljoen hectare aan ‘henzelf’ gegeven werden.

 

Wat iedere externe waarnemer heel waarschijnlijk zal missen is dat zelfs in Standing Rock, de Dawes Act nog steeds van tel is. Op diezelfde manier als de Dawes Act ogenschijnlijk aan de Indianen land ‘gaf’ in 1887, ‘geeft’ de regering vandaag ogenschijnlijk de Indianen het recht om Amerika te bezetten. Hoe is het in ’s hemelsnaam mogelijk dat de blanke man iets kan ‘geven’ dat hem niet toebehoord?

 

De waarheid is dat hier in Amerika twee soorten wetten zijn: een voor de Indianen en een voor alle anderen. De definitie van “American Indian Law” is: “De gehele wetgeving die te maken heeft met de Amerikaanse stammen en hun relatie tot federale en staatsoverheden, private burgers en elkaar.

In deze gehele wetgeving staan termen zoals “grondeigendom” gedefinieerd en men heeft een wet - woordenboek nodig om dubbelzinnigheden te ontcijferen. Men kan nu veronderstellen dat “grondeigendom” op “eigendom” wijst. Niet zo in de ‘Amerikaanse Indiaanse wet’! In de Amerikaanse Indiaanse wet bezit de blanke man met de eigendomstitel het land en wanneer de Indiaan dezelfde titel heeft, is dat land ook bezit van de Blanke man! Om dit Satanische concept te begrijpen refereren we naar Black’s Law Dictionary. ‘Indian Title’ is gedefinieerd als, “een recht van bezetting dat de federale regering toestaat aan een Indiaanse stam gebaseerd op hun eeuwenoude bezetting in de streek. Congres erkend geen tribaal eigendomsrecht van het land, enkel bezetting.”

 

Hoe kunnen de Indianen eeuwenlang leven in een land en hoe kunnen de blanken dan van alles de bezitters zijn ?

Het antwoord is eenvoudig. De regering van de Verenigde Staten staat sterk op de blanke racistische koloniale wet die in 1823 vastgelegd werd in het besluit van het Hooggerechtshof, Johnson v.M’Intosh – de “doctrine of the discovery” (de leer van de ontdekking).

 

Op 6 augustus 2001 antwoordde de VS vertegenwoordigers op de vraag gesteld door de VN commissie over de eliminatie van raciale discriminatie, dat zij de Treaty van Ruby Vallei zullen overwegen in de context van Johnson v. M’Intosh.

 

Dit is belangrijk want de Western Shoshone sleurden hun Verdrag van Ruby Valley van 1863 door zowat het hele VS rechtssysteem, maar elke rechtbank vond excuses om de zaak van het verdrag te af te weren. Alles wat Carrie Dann en de Western Shoshone kregen voor hun 30 jaren lange rechtbankstrijd was een schertszaak gebaseerd op de Doctrine of Discovery.

Eerst putten ze je uit, en dan gooien ze papieren dollars naar je. Steeds opnieuw laat de VS regering, onder vermomming van recht, mensen 30 jaar lang rondlopen, dan bieden ze een financiële schikking aan een totaal verarmd volk, de Verneigde Naties zou dergelijke oplichters praktijken van nul en generlei waarde moeten verklaren. Waarom? Omdat de Doctrine of Discovery doet veronderstellen dat Amerikaanse Indianen niet mens genoeg zijn om ook maar iets te bezitten. Waarom? Omdat het rechtssysteem betreffende Indianen gemanipuleerd is en bol staat met blanke racistische koloniale wetten.

 

De VN verklaring van de rechten van inheemse volken vereist in artikel 27 dat, “Staten zullen, in samenwerking met de betrokken inheemse volken, een eerlijk, onafhankelijk, onpartijdig, open en transparant proces opstellen en invoeren, met alle erkenning voor de rechten, tradities, gebruiken en pachtsystemen van inheemse volken, waarin de rechten van inheemse volken met betrekking tot hun landen, gebieden en middelen, waaronder die landen, gebieden en middelen die traditioneel eigendom waren of anderszins in gebruik waren erkend worden. Inheemse volken hebben het recht deel te nemen in dit proces.

 

In “American Indian Law” de term “in samenwerking met de betrokken inheemse volken” schijnt opnieuw gedefinieerd te zijn in “een schertsrechtbank waar de indianen altijd verliezen.”

 

Steve Melendez, Paiute

President ,  American Indian Genocide Museum  

Member,  Reno-Sparks Indian colony