NAIS gaat “eigentijds”!

NAIS steunmateriaal te koop online!

 

Meermaals werd aan onze NAIS stand gevraagd waarom we geen ‘online’ webshop hebben.

Wel, nu is het zover, we hebben een heuse “webshop” gecreëerd!

En nu zijn we met ons allen benieuwd of het enige indruk zal maken.

Onze prijzen zijn echt wel democratisch, helaas zijn de posttarieven dat niet!

"Blame the system, not its victim's!" 

Bezoek de NAIS shop 'onlaain' hier: https://www.denaisgazet.be/nais-shop

 

10 redenen waarom wij vinden dat we het waard zijn om gesteund te worden!

 

 

1. NAIS is een kleine groep van activisten die zich solidair inzetten voor grassroots activisme in de Amerika’s, tegen  uitbuiting en onderdrukking en tegen het, onder Trump groeiende fascisme.

2. NAIS steunt de grassroots activisten die strijden tegen de uit winstbejag alles verwoestende olie industrie.

3. NAIS is een actie/steungroep voor Leonard Peltier

4. NAIS is solidair met groepen/organisaties die zich verzetten tegen het opnieuw oprukkende fascisme in de wereld

5. NAIS is solidair met groepen die actie voeren tegen de wapenhandel

 6. NAIS is solidair en werkt samen met Amerikaanse Indianen die zich verzetten tegen verkopers van Indiaanse spiritualiteit/culturele diefstal

 7. NAIS werkt vanaf dag 1 zonder inkomsten, subsidies of inkomsten door advertenties. Alle onkosten die gemaakt moeten worden –- aankopen, reistickets, verblijf en meer – worden door onszelf betaald

 8. NAIS maakt alle steun die door de verkoop aan de NAIS stand, webshop en/of steunbus opgehaald werd, integraal over aan de steeds bekende doelen.

 9. NAIS publiceert steeds de inkomsten en uitgaven in de NAIS Gazet. Inzage in de afrekeningen kan ten allen tijde opgevraagd worden via het contactformulier.

10. NAIS geeft Alice Walker gelijk wanneer zij zei  : ”Activism is the rent I pay for living on this planet.”