NAIS gaat “eigentijds”!

NAIS steunmateriaal te koop online!

 

Meermaals werd aan onze NAIS stand gevraagd waarom we geen ‘online’ webshop hebben.

Wel, nu is het zover, we hebben een heuse “webshop” gecreëerd!

En nu zijn we met ons allen benieuwd of het enige indruk zal maken.

Onze prijzen zijn echt wel democratisch, helaas zijn de posttarieven dat niet!

"Blame the system, not its victim's!" 

Bezoek de NAIS shop 'onlaain' hier: https://www.denaisgazet.be/nais-shop

 

10 redenen waarom wij vinden dat we het waard zijn om gesteund te worden!

 

 

1. NAIS is een kleine groep van activisten die zich solidair inzetten voor grassroots activisme in de Amerika’s, tegen  uitbuiting en onderdrukking en tegen het, onder Trump groeiende fascisme.

2. NAIS steunt de grassroots activisten die strijden tegen de uit winstbejag alles verwoestende olie industrie.

3. NAIS is een actie/steungroep voor Leonard Peltier

4. NAIS is solidair met groepen/organisaties die zich verzetten tegen het opnieuw oprukkende fascisme in de wereld

5. NAIS is solidair met groepen die actie voeren tegen de wapenhandel

 6. NAIS is solidair en werkt samen met Amerikaanse Indianen die zich verzetten tegen verkopers van Indiaanse spiritualiteit/culturele diefstal

 7. NAIS werkt vanaf dag 1 zonder inkomsten, subsidies of inkomsten door advertenties. Alle onkosten die gemaakt moeten worden –- aankopen, reistickets, verblijf en meer – worden door onszelf betaald

 8. NAIS maakt alle steun die door de verkoop aan de NAIS stand, webshop en/of steunbus opgehaald werd, integraal over aan de steeds bekende doelen.

 9. NAIS publiceert steeds de inkomsten en uitgaven in de NAIS Gazet. Inzage in de afrekeningen kan ten allen tijde opgevraagd worden via het contactformulier.

10. NAIS geeft Alice Walker gelijk wanneer zij zei  : ”Activism is the rent I pay for living on this planet.” 

 


 

NAIS trekt rond in Vlaanderen en omstreken met een “ Awareness table”.

Wij brengen info, films en updates van de zaak Peltier en de inheemse strijd en roepen op tot actie.

Wanneer er in uw buurt, vereniging, club , stad of dorp evenementen/Festivals worden georganiseerd waar NAIS met de stand en films aanwezig kan zijn, geef ons dan a.u.b. een seintje!

Films in het bezit van NAIS met vergunning voor publieke screening

“A GOOD DAY TO DIE” Docu- Regie Lynn Salt (Choctaw )en David Mueller

Inhoud: Dennis Banks blikt terug op zijn jeugd en de beginjaren van het American Indian Movement (AIM)

 

“WARRIOR: THE LIFE OF LEONARD PELTIER” –regie: Suzie Baer

Inhoud: een zoektocht naar de omstandigheden die geleid hebben naar de 2x levenslange opsluiting van AIM activist Leonard Peltier.

 

 “INCIDENT AT OGLALA” : Door Robert Redford

Inhoud: De maker van de film neemt het incident bij Jumping Bull, het proces en arrestatie van Leonard Peltier onder de loep.

Is in het bezit van NAIS en kan publiekelijk vertoond worden.

 

“COINTELPRO 101” brengt de vuile oorlog van de US regering in de jaren 1950, 60, 70 aan het licht. Cointelpro staat voor het officiële FBI COunter INTELligence PROgram dat uitgevoerd werd om leiders van sociale bewegingen te schaduwen, elimineren; en bewegingen kapot te maken. De film gaat over een lange periode van intensieve onderdrukking en trekt relevante lessen voor hedendaagse en toekomstige bewegingen.

Is in het bezit van NAIS en kan publiepelijk vertoond worden.

 

“CRYING EARTH RISE UP! ”! Een documentaire over de strijd om het sacrale water. Inhoud: Een Lakota moeder studeert geologie om de bron te zoeken van de watervervuiling  die haar dochter doodziek maakt. Ondertussen voert een Lakota grootmoeder strijd tegen de regionale uibreiding van uranium mijnbouw. De film toont het menselijke leed dat de uranium mijnbouw veroorzaakt en de vreselijke impact op het drinkwater van de grote vlakte.

Crying Earth Rise Up! Regie: Suree Towfighnia – consulting producer: Debra White Plume (Oglala Lakota)

Is in het bezit van NAIS en kan publiekelijk vertoond worden.