Actiedag solidariteit met Palestina

Zondag 29 november

Door A.Holemans: www.denaisgazet.be

Wij waren erbij.

Ondanks de natte koude wind en de vele klimaatacties elders in de stad is er toch aardig wat volk komen opdagen. Sommigen zijn zelfs van de ene naar de andere actie gehold.

Opvallend waren de toespraken die “to the point” waren, en waarin er met de vinger naar de juiste oorzaken en veroorzakers van het geweld in Palestina gewezen werd.

De eisen waren duidelijk:

- Stop de Zionistische bezetting en kolonisatie van heel Palestina

- Volledige steun voor het Palestijnse verzet (tegen de Israëlische bezetting)

- Vrijheid voor Palestijnse gevangenen

- Terugkeer van Palestijnse vluchtelingen

- Stop de medeplichtigheid van de internationale gemeenschap door haar stilte

- Steun voor de BDS (boycot-desinvesteringen- sancties) campagne tegen Israël

 

Ontroerende momenten toen de namen werden afgelezen van de jonge slachtoffers van het bezetters- geweld die in de laatste weken gedood werden.

De lijst was lang!

Voor hen werd een minuut stilte gehouden.

De toestand van- en het koloniale geweld tegen het Palestijnse volk is een beetje op de achtergrond gesukkeld door de recente gebeurtenissen wereldwijd.

Het is hoog tijd dat het terug onder de aandacht gebracht wordt.

Het Palestijnse volk lijdt!

NAIS

Zie ook: http://www.dewereldmorgen.be/foto-reportage/2015/11/29/actiedag-solidariteit-met-palestina

Tekst en foto's: Karina Brys- De Wereld Morgen Be

Naar aanleiding van de recente gebeurtenissen besloot Antwerp for Palestine een manifestatie te organiseren, niet alleen om de aanval in Parijs te veroordelen maar om terrorisme wereldwijd een halt toe te roepen. Antwerp for Palestine vreest dat de aanslagen en de terreurdreiging de polarisatie zal doen toenemen.

Antwerp for Palestine organiseerde zondag op het De Coninckplein een actie in solidariteit met Palestina. Enkele honderden mensen kwamen samen om te betogen voor verdraagzaamheid en vrede, tegen terreur en haat.
Deze actie kaderde in de internationale oproep van de Palestinian Youth Movement om op 29 november - door de VN uitgeroepen als dag van internationale solidariteit met het Palestijnse volk - solidariteit te tonen met de Palestijnse strijd voor hun vrijheid en het einde van de bezetting.