#wijoverdrijvenniet #dailyracism. Alles wat ons verdeelt, verzwakt ons

Door Blokbuster : http://blokbuster.be/nl/?p=8086

8 mei 2015

 

Het Vlaams Belang mag dan wel kleiner zijn en de wettelijke rechten voor holebi’s uitgebreid, de problemen van discriminatie en van racisme, seksisme of homofobie zijn niet verdwenen. Dat bleek uit de stortvloed van getuigenissen over dagelijks seksisme onder de hashtag #WijOverdrijvenNiet. Een racistische beweging als Pegida, een amper bedekte dekmantel voor het Vlaams Belang, probeert mensen op te zetten tegen migranten. En op 16 mei komt er wellicht voor het eerst sinds lang een tegenactie tegen de Gay Pride. Het initiatief daarvoor komt uit conservatieve en extreemrechtse hoek.

Allesbehalve relatief

In België kampen we met discriminatie bij immobiliënbureau’s en allerhande bedrijven, Vlaams-nationalistische militanten schelden journalisten uit omwille van hun huidskleur, de idee leeft dat uitwijzingen van asielzoekers nodig zijn, 40% van de niet-Europese migranten leeft in armoede, … De feiten geven aan dat racisme allesbehalve relatief is. Onder de hashtag #dailyracism deelden talloze mensen hun ervaringen met racisme. Daaruit blijkt dat het een pijnlijke realiteit is en geen excuus voor persoonlijk falen.

Het is in die omstandigheden ronduit schokkend dat de Antwerpse burgemeester Bart De Wever uitspraken deed om specifieke bevolkingsgroepen te stigmatiseren. Ondanks de grote verontwaardiging weigeren N-VA en De Wever om afstand te nemen van de uitlatingen. Wie op straat protesteerde, kreeg meteen met repressie en GAS-boetes te maken.

Verre van overdreven

Tegelijk met de hernieuwde discussie over racisme blijkt ook seksisme allesbehalve verdwenen te zijn. De stortvloed aan verhalen over dagelijks seksisme maakt duidelijk dat het probleem bijzonder diep zit en niet beperkt is tot migrantenjongeren in de Brusselse straten.

Net zoals dit met racisme het geval is, proberen sommigen seksisme af te doen als een probleem dat door de slachtoffers ervan wordt verzonnen. Zelfs bij verkrachting wordt het argument van ‘uitlokking’ soms nog gebruikt, ook in academische kringen.

Conservatieven tegen Gay Pride en abortus

En nu wordt ook voor het eerst sinds lange tijd een actie georganiseerd tegen holebirechten. Op 16 mei, de dag van de Gay Pride, is er in Antwerpen een conservatieve Mars voor het Gezin. Die betoging is onder meer gericht tegen abortus maar eist ook een verbod op de Gay Pride.

Het initiatief gaat uit van religieuze fundamentalisten maar ook van conservatief rechts. Er is zelfs steun van studenten van het KVHV dat nauw verbonden is met N-VA. Hoe geloofwaardig is de N-VA-aanwezigheid op de Gay Pride als partijleden op hetzelfde moment een tegenactie houden?

Aartsbisschop Leonard kon niet achterblijven en noemde de abortuswet van 25 jaar een drama.

Ons niet laten verdelen!

Racisme, seksisme en homofobie