De zwarte vlek op de boekenbeurs

 

Door Ed Steffens- Anti-Fascistisch Front

31 oktober 2017

 

De 81ste Boekenbeurs in Antwerpen is gestart met circa 12.500 bezoekers op de openingsavond zaterdag en de eerste publieksdag zondag. Nieuw is dat Vlaams Belang-uitgeverij Egmont een stand kreeg (foto).

Foto: Eerste van links, met zijn rug naar de fotograaf: Bart Claes, voorzitter Vlaams Belang Jongeren en sociale media-strateeg van het Vlaams Belang. Tweede van links: Glenn Gené, Vlaams Belang-gemeenteraadslid in Wijnegem en voormalig hoofdredacteur van het blad van de Vlaams Belang Jongeren. Derde van links, nog maar alleen met haar haar te zien: Annick Ponthier die als medewerkster van Gerolf Annemans op de loonlijst van het Europees Parlement staat en op de Boekenbeurs standverantwoordelijke van Egmont is. Verderop: Tom Van Grieken en Brussels Vlaams Belang-parlementslid Dominiek Lootens-Stael, de blik gericht naar de fotograaf.

 

Het is niet van harte vanwege de inrichters van de Boekenbeurs, maar een uitspraak van de Rechtbank van Eerste Aanleg in Antwerpen dwingt hen daartoe.
De vzw Egmont werd op 23 juli 1998 opgericht door Gerolf Annemans, Filip Dewinter, Roeland Raes, Patsy Vatlet, Frank Vanhecke en Wim Verreycken. Sindsdien zijn een aantal namen in de raad van bestuur gewijzigd, maar het zijn en blijven altijd volbloed Vlaams Belang’ers. De laatste wijziging is van 11 april 2016 waarbij Tom Van Grieken Gerolf Annemans opvolgt als voorzitter van de vzw Egmont. Wat samenhangt met dat Tom Van Grieken Gerolf Annemans opvolgde als Vlaams Belang-voorzitter. De verwevenheid tussen Egmont en het Vlaams Belang blijkt ook uit dat de maatschappelijke zetel van Egmont op hetzelfde adres is gevestigd als die van het Vlaams Belang, en dat de juridische stappen om Egmont toe te laten op de Boekenbeurs werden ondernomen door de juridische dienst van het Vlaams Belang.
De vzw Egmont is dan wel juridisch een andere entiteit, in de praktijk is het hetzelfde als het Vlaams Belang. Egmont toelaten op de Boekenbeurs opent de poort voor andere politieke partijen, partijtjes en groeperingen om ook een plaats op te eisen op de Boekenbeurs, en dat is niet de bedoeling noch ligt in de mogelijkheden van de Boekenbeurs. Via een erkende boekverdeler en/of boekhandelaar kunnen vzw Egmont en haar aute