* IN RAPID CITY ZIJN HAATDELICTEN SLECHTS ‘VERSTORING VAN DE OPENBARE ORDE.’

Bron: Censored News: http://bsnorrell.blogspot.be/2015/03/in-rapid-city-hate-crimes-are.html

Vertaald door NAIS:www.denaisgazet.be

Foto’s door Jean Roach, Lakota

Vandaag daagde Trace O’Conell niet op in de rechtbank, maar zijn advocaat pleitte onschuldig.

O’Connell werd enkel ‘verstoring van de openbare orde’ ten laste gelegd nadat hij tijdens een honkbal wedstrijd bier over Lakota schoolkinderen gegooid had en hen verbaal had aangevallen met racistische scheldwoorden.

De demonstranten voor het gerechtsgebouw zeiden dat O’Connel moet aangeklaagd worden wegens haatdelicten.

De aanklacht van verstoring van Openbare orde toont maar weer eens duidelijk de vriendjespolitiek van het rechtssysteem aan in Rapid City.

In Rapid City wordt rassenhaat reeds lang aangewakkerd en beschermd door de media, politie en rechters.