* ROSEBUD LAKOTAS VIEREN VETO VAN KEYSTONE XL PIJPLIJN.

Oyate Wahacanka Woecun

Shield the People

Bron: Censored News: www.bsnorrell.blogspot.com

Vertaald door NAIS: www.denaisgazet.be

24 februari

Groeten van de Lakota, Nakota, Dakota Nations. The Rosebud Sioux Tribe, Oyate Wahacanka Woecun, Shielding the People zegt dank aan president Obama voor zijn veto tegen de Keystone pijpleiding, 270-152.

Wij zien dit als een positieve erkenning van onze langdurende ‘overheid tot overheid’ relatie, gebonden aan onze verdragen die de hoogste wet zijn van het land.

 

Keystone XL pijpleding zal een negatieve impact creëren op onze culturele, historische en begraaf -sites; op het milieu , de volksgezondheid en de veiligheid

Het project is binnen onze thuislanden, en wij zullen rechtstreeks getroffen worden, en wat vooral belangrijk is, is dat het een bedreiging vormt voor de fundamentele rechten van onze vrouwen en kinderen.

 

Echter, het enige dat veiligheid en welzijn van de komende generaties kan garanderen is de totale afwijzing van de Keystone Pijpleiding.

De ontoereikendheid van het ‘Environmental Impact Statement’ voor dit project van het VS staats departement moet opnieuw worden geëvalueerd en hierbij moet het tribale overleg op de voorgrond komen, zodat de ware overheid- tot –overheid verwantschap duidelijk geïllustreerd wordt.

 

Wij zullen waakzaam en weerbaar blijven in onze oppositie tegen de vorderingen van dit project en/ of tegen eender welk ander project in onze thuislanden.

Onze inspanningen op staatsniveau, met de commissie voor openbare voorzieningen in Zuid Dakota en andere wettelijke wegen zullen voortgaan.

Wij bevestigen ons recht als de oorspronkelijke verzorgers en stewards van het land, grondstoffen en ons volk.

 

Wij blijven in solidariteit,

Shielding the People

One Heart – One mind- one prayer, Mni Wiconi