* Boodschap van Leonard Peltier naar aanleiding van het overlijden van Roselyn Louise Jumping Bull

17 mei 2015

Gegroet mijn volk, vrienden en supporters.

 

Het is steeds moeilijk om het sterven van onze ouderen te aanvaarden, vooral wanneer het iemand is die zovele jaren van haar leven gevochten heeft voor het voortbestaan van haar volk.

 

Mij valt het heengaan van Roselyn erg zwaar omdat ik haar zo goed gekend heb. Zij was een grote vriendin, een trouwe strijder, en een onvermoeibare activiste voor mijn vrijheid.

Ik hield van haar en ik zal haar missen.

 

Roselyn heeft hard gevochten in gevaarlijke tijden .

Amerika stond op het punt om het inheemse volk uit te roeien, de Termination Act werd in 1958 werd spoed doorgedrukt en zij zat hier midden in.

Het had het einde van onze volken kunnen betekenen.

Er zouden geen reservaties meer zijn, geen Native land, geen Native naties meer, en dan was het nog een kwestie van tijd dat er geen inheemsen meer zouden zijn.

Al wat er zou overblijven zou een korte herinnering aan het oorspronkelijk verdwenen volk zijn.

In de jaren 1950 begon men ons al te vermelden als ‘The Vanishing Americans’. (‘de verdwenen Amerikanen’)

Hun plan was eenvoudigweg Termination! Het was reeds een oud idee dat zijn oorsprong had in de jaren 1700, een plan dat in gang gezet werd door de Britten met de bedoeling dat wij zouden verdwijnen.

De Naties zouden weg zijn en de mensen zouden verplaatst worden waar zij huwelijken konden aangaan met outsiders. En zo zou onze bloedlijn uitsterven.

Dit is wat ‘assimilatie’ werkelijk betekent en dat is waar Roselyn tegen gevochten heeft.

 

En, zo hebben we gevochten en in vele opzichten gewonnen. Onze Naties zijn er nog steeds. Onze mensen hebben hun levensadem nog.

Roselyn heeft hier haar rol in gespeeld en die rol was groot!

 

Ik weet dat de Oglala’s net als ik zeer trots zijn op Roselyn, en ik bid zodat ze een veilige reis heeft en diegenen die haar voorgegaan zijn zal vinden. Maar ik weet dat het haar zal lukken.

 

In de Geest van Crazy Horse,

Leonard Peltier

 

Nota: Leonard vraagt dat zijn supporters de familie willen ondersteunen met de begrafenis onkosten.

U kan nog steeds online doneren : http://www.gofundme.com/urdk4g

www.whoisleonardpeltier.info

Nederlands: www.denaisgazet.be