Karel Dillen Colloquium in Antheneum Antwerpen

Door Ed Steffens: Anti-Fascisitisch Front

 

Zondag 1 oktober 2017 vierde het Vlaams Belang haar veertigjarig bestaan aan het Steenplein in Antwerpen. Volgens het Vlaams Belang waren er “2.000 militanten en sympathisanten”. 600 à 700 ligt dichter bij de waarheid (foto’s 1 - 3). Het Vlaams Belang ging voor de gelegenheid zelfs multicultureel met het Aziatisch eten van foodtruck Thai Live en, godbetert, een bedoeïentent. Verder moest het niet gaan. Allochtonen met een donkere huidskleur die verdwaald waren aan het Steenplein werden argwanend gevolgd door de Vlaams Belang-ordedienst.
Om 13u45 beklom Filip Dewinter het podiumpje als eerste spreker in een rij van vijf. Dewinter prees zich gelukkig te staan tussen een aantal symbolen van verzet: het Brabostandbeeld op de Grote Markt, aan de overkant van de straat een standbeeld van de Nederlandse zeeheld Michiel de Ruyter en aan het Steenplein zelf de Middeleeuwse burcht Het Steen. Hierna volgde het bekende riedeltje over de islam (“De islam is als een sprinkhanenplaag: ze strijkt neer, vreet alles kaal, levert geen enkele sociale, culturele of economische meerwaarde op, en wie zich verzet gaat eraan.”), over Bart De Wever en diens ‘war on drugs’ enzomeer. Waarna Dewinter nog eens zijn berucht zeventigpuntenplan prees.
Gerolf Annemans vroeg op ironische wijze “een beetje respect voor onze burgemeester (Bart De Wever, nvdr.)” en bedankte “onze vrienden van de allochtone jeugd”, om wat later te eindigen met “Vlaanderen onafhankelijk, vrij van vreemde voogden, Houzee!”. Barbara Pas beroerde de nationalistische trom: “Als ik zulke lafbekken, zulke angsthazen, zulke schijtlaarzen als de N-VA’ers bezig zie, dan overtuigt mij dat ervan dat wij verder en verbetener dan ooit onze nationalistische strijd moeten voeren.” Volgens Barbara Pas is het Vlaams Belang met haar veertig jaar nog niet toe aan een midlife crisis. “Integendeel, met ons 40 jaar zien we er trouwens heel aantrekkelijk en goed uit.” Het gedacht is alles.
Het meeste nieuws zat in de kortste toespraak. Die van Bart Claes, voorzitter van de Vlaams Belang Jongeren en sociale mediastrateeg van het Vlaams Belang. Vanaf deze maand richt de VBJ jongerenevenementen ‘Schild & Pint’ in. Ook vanaf deze maand start de VBJ een studentenwerking op in de universiteitssteden Leuven, Gent en Antwerpen. Tegen het einde van het academiejaar wil men ook erkend zijn aan de universiteiten om zo vanaf volgend jaar aanspraak te maken op subsidies en universitaire infrastructuur zoals aula’s voor lezingen en debatten. Volgend voorjaar zakt de VBJ af naar Straatsburg om er deel te nemen aan het Europees jeugdevenement ‘Let’s Make Europe Great Again!’. Samen met de jongerenafdelingen van het Franse Front national (FN), het Italiaanse Lega Nord, het Oostenrijkse FPÖ en het Duitse AfD (Geert Wilders’ PVV heeft geen jongerenafdeling, nvdr.).
Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken had ook een nieuwsje. Op 30 november organiseert het Vlaams Belang een academische zitting waarin hulde wordt gebracht aan iedereen die op zijn of haar manier een steentje heeft bijgedragen aan het Vlaams Blok/Belang. Het colloquium is opgehangen aan de figuur van de tien jaar geleden overleden Vlaams Blok-oprichter Karel Dillen. 30 november is anders wel rijkelijk laat voor zo’n colloquium, op 27 april was het al tien jaar geleden dat Karel Dillen overleed. Van Grieken keek ook vooruit naar de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. “We moeten niet naïef zijn. Het zullen geen eenvoudige verkiezingen zijn. Maar zijn er ooit makkelijke verkiezingen geweest? Natuurlijk niet! Want als er een zaak zeker is, is het feit dat als we hier vandaag nog staan, is dat niet zonder slag of stoot gebeurd. In sommige gevallen is dat zelfs letterlijk te nemen.” De partijvoorzitter vond zijn woordspeling grappig.
Waar de academische zitting ’10 jaar na het overlijden van Karel Dillen’ gepland is, vertelde Tom Van Grieken er niet bij. Maar dat was te zien aan een aantal spandoeken aan het Steenplein (foto 4). In het Koninklijk Atheneum aan de Rooseveltplaats in Antwerpen, bekend om haar rijke geschiedenis en huidige directrice Karin Heremans. Het ‘Karel Dillenfonds’ heeft er de mooie zaal Athena gehuurd (zie: http://www.zaalathena.be/home/). Een zaal die voor huwelijksfeesten en wat nog allemaal niet verhuurd wordt, en nu dus, re-godbetert, voor een huldiging van Karel Dillen en de Vlaams Blok/Belang-militanten.
Het atheneum van Antwerpen telt nogal wat leerlingen die later bekendheid verwierven. Van dichters en schrijvers als Paul Van Ostaijen en Willem Elschot, over filosoof Leo Apostel en Humo-fotograaf Herman Selleslags, tot politici als de liberaal Frans Grootjans en de socialistische burgemeester Lode Craeybeckx. Karel Dillen behaalde er in 1943 zijn humanioradiploma. Enkele Vlaams-nationalistische leraars drukten er een blijvende stempel op de jonge Dillen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog ging Karel Dillen naar bijeenkomsten van Nieuwe Orde-groeperingen. Hij was er geen lid van, maar noemde zich “een passieve zwarte". Na de Tweede Wereldoorlog engageerde Karel Dillen zich in een aantal groeperingen die zich verzetten tegen de bestraffing van de collaborateurs met het naziregime, zoals een aantal oud-schoolmakkers van Karel Dillen.
Atheneum-directrice Karin Heremans is een experte inzake deradicalisering (zie: http://www.politiestudies.be/…/Heremans,%20Studiedag%20CPS%…). Het is toch wel raar dat uitgerekend in haar school het Vlaams Belang een colloquium rond Karel Dillen en het Vlaams Blok/Belang mag organiseren, of zou er die avond stiekem wat in de drankjes van de Vlaams Belang’ers gedaan worden om ze te deradicaliseren?