* RECHT OP ANTWOORD 

* RIGHT TO REPLY

SACHEEN LITTLEFEATHER- VERKLARING AAN HET BUREAU VAN ZUID DAKOTA ’S PROCUREUR GENERAAL

27 maart 2015

http://www.denaisgazet.be/indiaanse-spiritualiteit/sacheen-littlefeather-verklaring-aan-het-bureau-van-zuid-dakota-s-procureur-generaal-1

Van Lakota Unci Cangleska

Verwijder a.u.b. de naam van Lakota Unci Cangleska uit iedere verwijzing naar het James Hoff/Sacheen Littlefeather schandaal.

Myrna Youngbear, Tetuwan Grandmother Society en Lakota Unci Cangleska (ikzelf) werden wijsgemaakt dat Sacheen Littlefeather op Facebook was om Lakota ouderen en familie van Pine Ridge te helpen.

 

Myrna is een Lakota Elder.

Ik ben een activist, wij hebben samengewerkt tot deze aaseters op de proppen kwamen en ons uitgebuit hebben, bijna net zoals ze gedaan hebben met Sacheen .

James Hoff’s modus operandi was geld in te zamelen voor propaan en elektrische stroom onder de neporganisaties “The American Indians” en “Operation Warm Winter.”

Alhoewel ik bewijzen heb van gekochte propaan en andere zaken.

Ik kon niet begrijpen waarom hij zou liegen en zich uitgeven voor Sacheen Littlefeather tenzij het geld dat hij gebruikt heeft om propaan en elektriciteit te kopen voor de Elders enkel maar een klein deelt was van wat zij werkelijk binnengerijfd hadden.

Hoe dan ook, ik had er helemaal geen kennis van dat hij zich voordeed als Sacheen.

Ik heb veel gegevens, screenshots van conversaties van de laatste jaren die ik kan voorleggen en daarom was er voor Myrna Youngbear en mezelf hoegenaamd geen reden om hem in vraag te stellen, omdat het propaan en de elektriciteit rekeningen correct betaald werden.

Daarom....waarom zouden wij achterdochtig zijn?

 

Ik kan de gegevens laten zien aan iedereen die de anonimiteit van de Lakota recipiënten, de ouderlingen en families, kunnen bewaren.

Deze gegevens kunnen geverifieerd worden door Lakota Plains Propane met naam en datum van aankoop en bevestigingsnummer.

 

Dus, wanneer u de namen van Lakota Unci Cangleska of Tetuwan Grandmothers’ Society koppelt aan de naam van The American Indians, weet dan dat u niet enkel een gerespecteerde Lakota Elder beschuldigd van fraude, maar ook belasterd en dat er reeds stappen zijn ondernomen om :

  1. Sacheen Littlefeather te contacteren om haar onze geloofwaardigheid onder ogen te brengen ( want we weten dat ook zij foutief geïnformeerd werd). En
  2. Brengen we dit voor de rechtbank om mijn naam, Lakota Unci Cangleska te zuiveren.

 

Ik kan echter niet spreken voor Myrna Youngbear en Tetuwan Grandmother’s Society daar ik niet langer verantwoordelijk ben voor deze organisatie.

Toen de bedrieger James Hoff Myrna contacteerde als Sacheen Littlefeather kwam er een breuk tussen Myrna en mij.

Hij had haar wijs gemaakt dat ik de oplichter in het spel was, dus daarom startte ik Lakota Unci Cangleska op verzoek van Wilma Thin Elk en verbrak de banden met Tetuwan Grandmothers’ society. Een daad die me pijn deed omdat ik op dat punt voelde dat er iets vreselijk mis was.

Op dat punt is mijn medewerker een onderzoek begonnen omdat ik niet wou dat Myrna uitgebuit zou worden.

 

Dus, aub, ik weet dat er veel mensen en organisaties uitbuiters zijn, maar Lakota Unci Cangleska is niet een van hen, en ik maak er steeds een punt van om onmiddellijk alle banden door te knippen zodra ik begin te wantrouwen, zelf als er een paar ouderlingen geholpen kunnen worden.

 

De enige reden waarom ik in partnerschip gegaan ben met the American Indians was in de eerste plaats omdat zij een PayPal account hebben.

Ik krijg geen donaties op die manier. Ik leidde eenvoudig mijn donateurs op weg met de namen van de ouderlingen en de families in nood.

Maar toen mensen uit Italië, Duitsland, Zweden en andere volken mij begonnen te contacteren om te helpen, dacht ik dat het voor iedereen beter was om het aanbod van the American Indians aan te nemen.

Het is praktisch bijna onmogelijk om per telefoon een bestelling voor propaan te plaatsen, daarom kunnen donateurs hier helpen.

 

Dank u voor uw werk om de waarheid aan het licht te brengen.

Tel: 605 407 7384

cetandimanages@gmail.com

nvdr: NAIS heeft de naam uit het artikel verwijdert tot we meer gegevens hebben.

 

* RIGHT TO REPLY

SACHEEN LITTLEFEATHER- VERKLARING AAN HET BUREAU VAN ZUID DAKOTA ’S PROCUREUR GENERAAL
27 maart 2015
http://www.denaisgazet.be/indiaanse-spiritualiteit/sacheen-littlefeather-verklaring-aan-het-bureau-van-zuid-dakota-s-procureur-generaal-1

FROM  Lakota Unci Cangleska

 


Please take the name Lakota Unci Cangleska off any reference to the James Hoff/ Sacheen Little Feather scandal....

Myrna Youngbear, Tetuwan Grandmother's Society and Lakota Unci Cangleska (myself) were tricked into thinking that Sacheen Little Feather was on Facebook Helping the Lakota Elders and families of Pine Ridge.

Myrna is a Lakota Elder...

I am a activist... we worked together until these vultures came in and exploited us... almost the same as they did with Sacheen.... the process this James Hoff used was to pay for propane and electric under the fake organization " The American Indians" and "Operation Warm Winter"

Although Propane was paid for and other things were paid for and I have proof.

I can not determine why he would lie and say he was Sacheen Little Feather unless the money that was used to pay for all those elders propane and electric was only a small percentage of what he was actually bringing in. 


No matter.... I did not have any idea that he was posing as Sacheen...

I have many screenshots of conversations over the past year and there was no way for me or Myrna Youngbear to know...even a reason to