Mohawk Nation News: ‘spreek nu of zwijg voor eeuwig’

 

MNN.Mar.28, 2017.

De reden waarom het zo moeilijk is om kanion’ke’haka’onwe (Mohawk) en Engels te vertalen is omdat onkwe’hon:weh talen bestaan uit 85% werkwoorden en Engels uit 95% zelfstandige naamwoorden.

Het is gemakkelijker om mensen klein te houden door een kunstmatige antropogene taal gebaseerd op veranderlijke zelfstandige naamwoorden.

De Engelse taal is nuttig voor geld, commercie en handel, maar niet voor menselijke interactie.

De Engelse taal lijkt ons een patois van alle de andere talen.

 

 Foto: Iers Gedenkteken aan Choctaw voor de redding van de hongerdood.

 

Onze natuurlijke talen zijn klanken en beelden. Zij zijn gebaseerd op onze eigen observaties en interacties met de natuurlijke wereld en levende dingen. Wij vinden antwoorden en inzichten terwijl we spreken.

Westerlingen botsten tegen de muur en kunnen niet verder dan hun patois. Het is niet gebaseerd op de natuurlijke wereld, hun voorouders of elkaar.

In ’t Engels zijn geheugenkennis en gezangen vastgelegd in de geïmplanteerde betekenissen die voortdurend veranderen.

Misleidende inzichten worden gecreëerd.

De natuurlijke overlevingsdrang is gecontroleerd door geschreven wetten en regels.

Het Engels dient voor dood, vernieling en oorlog.

Onze oorspronkelijke natuurlijke instructie is om te overleven door onze instincten te volgen. Artificiële talen stellen grenzen binnen de corporate hiërarchische structuur. “Murphy’s Law” is de limiet tenzij de heersers anders beslissen. Zij kunnen worden overgedragen van slavernij tot waarnemers voor de heersers. De politie en juristen handhaven en beschermen het corporate controlesysteem van de heersers.

 

 

"Don't resist our Patois!"

 

Wij erkennen ieders natuurlijke inzicht.

Het Engels is, woorden zonder natuurlijke emoties tenzij ze worden aangetoond, en welke ter plaatse verzonnen en veranderd worden.

Gevoelens en impulsen worden gemanipuleerd overeenkomstig de betekenis beslist door de corporate matrix, en die zo dikwijls herhaald worden dat het als norm aanvaard wordt.

Een vaak voorkomende uitdrukking die we horen in hun interacties met ons is, ”Dat hebben we gezegd, maar dat was niet wat we bedoelden!”

 

Pedofielen gebruiken de taal om de gevoelens van hun jonge nieuwsgierige slachtoffers te manipuleren. Zij breken hun verzet, natuurlijke zelfbescherming, moraal en onschuld af. Dan maken ze er misbruik van. Diegenen die zich verzetten worden vernietigd.

In het begin leerden sommigen van de veroveraars onze natuurlijke vorm van begrijpen hoe vreedzaam te leven. Dan zagen ze in hoe gevaarlijk dat was voor hun doelen van controle, diefstal, moord en oorlog.

Wij maken deel uit van de aarde die ons verbindt met onze moeder.

onkwe’hon:weh talen zijn klanken en geluiden van de natuurlijke wereld die onze emoties oproepen en ons een waar beeld schilderen van de realiteit. Wij en onze talen komen voort uit de natuur.