* VN VEROORDEELT CRIMINALISERING VAN INHEEMSE GEMEENSCHAP RADIOS IN GUATEMALA

Bron: Censored News: http://bsnorrell.blogspot.be/2015/05/un-denounces-criminalization-of.html

Vertaald door NAIS: www.denaisgazet.be

Op 15 mei 2015 heeft het ‘Committee on the Elimination of Racial Discrimination’ (CERD) de criminalisering van radio stations in inheemse gemeenschappen in Guatemala veroordeelt.

“ De criminalisering van de gemeenschap- radio met de daarop volgende aanhoudingen van inheemse journalisten en het sluiten van radiostations, is een nieuw fenomeen” zegt Carlos Manuel Vazquez, een van de 18 onafhankelijke deskundigen die door de commissie aangesteld werden.

De commissie belicht hoe “manifestaties van raciale discriminatie van radiostations blijft doorgaan... en de inmenging van de staat om gemeenschap radio stations permanent te sluiten, en het gebrek aan een formeel wettelijk kader.” Verder heeft de commissie de staat verzocht om ‘community radio frequenties’ te onderhouden.

De agressie tegen journalisten van de gemeenschap had plaats nadat een aantal aanvallen gepleegd werden op verdedigers van mensenrechten, vooral die activisten die gesproken hadden over “conflicten gerelateerd aan de exploitatie van natuurlijke grondstoffen.”

Tegelijkertijd hebben de deskundigen opgeroepen voor “ Free, Prior and Informed Consent” ( vrije, voorafgaande en geïnformeerde toestemming) van inheemse volken in Guatemala, na de conflicten met toekenningen van vergunningen voor hydro-elektrische projecten, de exploitatie van natuurlijke grondstoffen, of mono agricultuur in landen en gebieden van inheemse volken en de sites die traditioneel door hen gebruikt worden.

“De concessies werden toegekend zonder het recht op voorafgaande raadpleging van de inheemse volken te respecteren,” lezen we in het rapport van de commissie.

“ Er bestaan wetsontwerpen om de situatie van inheemse volken te verbeteren, maar die zitten reeds 18 jaar vast in het parlement, ook in de ‘Peace Accords’, (bevoegd om een einde te maken aan het interne conflict tussen 1960-1996) stond duidelijk dat nieuwe gemeenschap radiostations zouden moeten gecreëerd worden,” aldus Carlos Manuel Vazquez.

De commissie somt de hangende adoptiewetten op die gericht zijn op: “formele erkenning van talen, spiritualiteit, rechten van inheemse volken,” zoals “inheems rechtsgebied”, “geïntegreerde landbouwontwikkeling”, “sacrale sites”, “tweetalig, multicultureel en intercultureel onderwijs,” alsook de hervorming van de electorale en politieke partijen- wet, en de mijnbouw- wet.

In de aanbeveling van de commissie staat ook genoteerd dat de staat hun inspanningen moet verdubbelen om “de omstandigheden van armoede en sociale uitsluiting” aan te pakken en ook de “chronische ondervoeding” waar sommigen inheemse volken aan lijden.

Verder ook moet erkend worden dat toegang tot de gezondheidszorg zeer beperkt is in gebieden met een grote inheemse populatie.

Read Cultural Survival's Shadow Report on Guatemala to CERD http://www.culturalsurvival.org/sites/default/files/media/cerdguatemalafinal.pdf