* Apache nodigen Europeanen uit op de bijeenkomst bij Oak Flat voor wereldwijd verzet - maart 2016

Apache Wendsler Nosie nodigt Europese activisten uit om naar Oak Flat te komen, daar het verzet tegen corporate verdrukking zich wereldwijd verspreidt. Foto boven: Nosie’s kleindochter Naelyn Pike (16) praat over de essentie van het sacrale land op Oak Flat.

Door Brenda Norrell, Censored News Exclusieve: http://bsnorrell.blogspot.be/2015/09/apache-invite-europeans-for-global.html

Vertaald door NAIS met permissie van Brenda Norrell: www.denaisgazet.be

Foto: Oak Flat Brenda Norrell

Chi'Chil'Bilda'Goteel (Oak Flat)- Apache Wendsler Nosie nodigt Europese activisten uit om in maart naar Oak Flat te komen om hun krachten te bundelen in dit wereldwijde verzet dat niet enkel Oak Flat beschermt tegen Resolution Copper Mine, maar dat ondertussen de katalysator geworden is die inheemsen verenigt tegen de agressie van corporate verdrukkers die wereldwijd hun land willen verwoesten.

Vanuit het hart van het verzetskamp stuurt Nosie een speciale uitnodiging naar activisten van over de hele wereld voor de bijeenkomst die in maart 2016 zal plaatshebben.

Nosie stuurde ook een boodschap van solidariteit naar Mauna Kea in Hawaii waar Natives zich verzetten tegen de constructie van de telescoop op hun sacrale berg.

Nosie zelf werd gearresteerd en opgesloten in Arizona door de universiteit van Arizona, toen hij op Mount Graham aanwezig was tijdens de lange jaren van verzet om Mount Graham te beschermen.

Een speciale uitnodiging werd verzonden naar de Boliviaanse president Evo Morales.