* Apache nodigen Europeanen uit op de bijeenkomst bij Oak Flat voor wereldwijd verzet - maart 2016

Apache Wendsler Nosie nodigt Europese activisten uit om naar Oak Flat te komen, daar het verzet tegen corporate verdrukking zich wereldwijd verspreidt. Foto boven: Nosie’s kleindochter Naelyn Pike (16) praat over de essentie van het sacrale land op Oak Flat.

Door Brenda Norrell, Censored News Exclusieve: http://bsnorrell.blogspot.be/2015/09/apache-invite-europeans-for-global.html

Vertaald door NAIS met permissie van Brenda Norrell: www.denaisgazet.be

Foto: Oak Flat Brenda Norrell

Chi'Chil'Bilda'Goteel (Oak Flat)- Apache Wendsler Nosie nodigt Europese activisten uit om in maart naar Oak Flat te komen om hun krachten te bundelen in dit wereldwijde verzet dat niet enkel Oak Flat beschermt tegen Resolution Copper Mine, maar dat ondertussen de katalysator geworden is die inheemsen verenigt tegen de agressie van corporate verdrukkers die wereldwijd hun land willen verwoesten.

Vanuit het hart van het verzetskamp stuurt Nosie een speciale uitnodiging naar activisten van over de hele wereld voor de bijeenkomst die in maart 2016 zal plaatshebben.

Nosie stuurde ook een boodschap van solidariteit naar Mauna Kea in Hawaii waar Natives zich verzetten tegen de constructie van de telescoop op hun sacrale berg.

Nosie zelf werd gearresteerd en opgesloten in Arizona door de universiteit van Arizona, toen hij op Mount Graham aanwezig was tijdens de lange jaren van verzet om Mount Graham te beschermen.

Een speciale uitnodiging werd verzonden naar de Boliviaanse president Evo Morales.

 

Foto:Lillian Bread and Tina Anderson, San Carlos Apache,
occupying sacred Oak Flat on Thursday.
Photo Brenda Norrell

Nosie’s kleindochter, Naelyn Pike, (16) sprak over de essentie van wat dit sacrale land betekent voor de Apaches.

“ Dit is mijn manier van Apache meisje te zijn” zei ze toen ze op de sacrale grond stond.

Zij praat over het belang van de bomen, de eikels, de bronnen en de rotstekeningen.

Over het feit dat velen uit het maatschappelijke middenveld over de Indianen spreken als zouden zij een ding uit het verre verleden zijn zegt zij: “ Wij zijn nog steeds hier, wij ademen nog steeds, het bloed stroomt nog steeds door onze aderen.”

 

Over het ‘vrouw worden’ zei ze: “ Vrouw zijn betekent kinderen baren en dat is de band die we hebben met Moeder Aarde.”

Over wedergeboorte en vernieuwing : “ Dat is wat Moeder Aarde doet. Dat is onze rechtstreekse band met haar.”

Verder sprak ze over de ceremonie die gehouden wordt wanneer Apache meisjes transformeren tot vrouw.

“Dit is wat wij zijn, de hebzucht van de mens brengt enkel verwoesting.”

Naelyn zei dat Resolution Copper eigendom is van Rio Tinto, een Australische corporatie.

“ Zij willen deze plaats vernielen met hun mijnbouw. Wanneer dit doorgaat kan ik niet meer naar deze plaats komen.”

“ De Verenigde Staten hebben ons volk al zoveel aangedaan, mijn voorouders hebben gevochten omdat ik zou kunnen leven. En dat is waarom wij de plaats hier bezetten.”

 

Naylyn wijst ook op de verenigende kracht die de strijd voor Oak Flat teweeggebracht heeft: “Vele stammen verenigen zich. Het verzet is geboren. Wij gaan de waarheid laten zien.”

“ Wij zijn de discriminatie beu en zoals de Zapatsta’s in het zuiden van in het begin zeiden;” Genoeg is genoeg!”

“ Deze strijd is niet enkel voor Oak Flat,” zoals haar grootvader Wendsler zei. ” Wij vechten voor zoveel andere plaatsen in de wereld.”

“Die bedrijven denken dat het allemaal van hen is, en dat is het niet, het is van Moeder Aarde!”

 

Over Resolution Copper zei ze dat hun bedoeling genocide is.

“ Ze hebben geprobeerd om mijn volk uit te roeien.”

Tegen Resolution Copper zegt ze: “ Ga weg of wij blijven vechten! Stammen organiseren zich voor de strijd! Wij houden deze plaats sacraal.”

 

Over de lange oorlog van genocide die de Verenigde Staten gevoerd heeft tegen de Apaches zei ze: “ De Verenigde Staten hebben geprobeerd onze identiteit af te nemen, maar hun poging om de Apaches uit te roeien heeft gefaald.”

Zij herinnert eraan hoe haar voorouders gevochten hebben voor haar overleving.

“Ik draag steeds mijn kampkleed. Ik draag nog steeds mijn moccasins, Ik ben Apache. Wij zullen organiseren. Ik zal vechten voor mijn rechten. Wanneer we niet blijven vechten voor wie we zijn, dan zijn wij niets.”

Een ding heeft deze strijd haar reeds geleerd en dat is hoe sterk haar volk is.

“Wij zijn een familie. We zullen samen vechten om deze plaats sacraal te houden.”

Foto door Sun Fox: Naelyn Pike in New York

Terwijl de zon daalt in het kamp praat Nosie over zijn kleindochter in New York tijdens de recente karavaan naar Washington om de intrekking te eisen van de landruil die Resolution Copper toeliet Oak Flat in te palmen.

Hij herhaalde Naelyn’s woorden over toen zij een pijl in de lucht schoot en wenste dat de pijl sterren zouden worden die de boodschap over de hele wereld zouden verspreiden.

 

Lilian Bread en Tina Anderson, twee San Carlos Apache grootmoeders die de plaats mee bezetten en steeds aanwezig zijn om het sacrale land te beschermen.

Tina Anderson was recentelijk in Washington met een grassroots delegatie om de protesteren tegen de landruil met Resolution Copper, die senator John McCain en andere congresleden stiekem door het defensie wetsontwerp loodsten.

 

Anderson verteld over haar bezoek aan de volksvertegenwoordiger voor Arizona Paul Gosar, en de gebeurtenissen die geleid hebben naar de ondertussen beroemde krantenkop “ Gosar zet flikken in op Apache grootmoeders.”

Toen de grootmoeders in het kantoor van Gosar stonden om hem te spreken gaf hij ‘niet thuis’. Toen andere bezoekers uit een aangrenzende kamer kwamen en zeiden; “hij zit hier,hoor” bleek dat hij zich daar verschanst had .

Toen de Apache grootmoeders zeiden dat zij kiesgerechtigden waren en hun vertegenwoordiger wilden spreken stuurde Gosar de politie op hen af, en die maakten de grootmoeders onomwonden duidelijk dat het of weg gaan was of gearresteerd worden.

En dat is beslist het domste wat een politieker kan doen.