* VREDESACTIVISTEN DOEKEN KANTOOR WAPENLOBBYGROEP OP

Door Vredesactie: http://www.vredesactie.be/nl/nieuws/vredesactivisten-doeken-kantoor-wapenlobbygroep-op

Gepubliceerd: 05-05-2015

Het kantoor van de wapenlobbygroep AeroSpace and Defence Industries Association of Europe (ASD) werd vandaag opgedoekt door vredesactivisten. Een twintigtal actievoerders deelden ontslagbrieven uit aan de werknemers en namen het kantoor over.

Met hun actie protesteren de activisten tegen de invloed die de wapenindustrie heeft op het Europese beleid. “De gruwel van oorlog en geweld slaat ons om de oren. De Europese wapenhandel houdt bloedige conflicten aan de gang”, zegt één van de actievoerders, “Europa is één van de grootste wapenexporteurs ter wereld. Dat moet stoppen, het gaat tenslotte om mensenlevens.”

ASD, stem van de defensie-industrie

De ASD is een belangrijke stem van de defensie-industrie in Europa. Op hun kantoor, hier in Brussel, worden de belangen behartigd van 15 grote bedrijven en 27 belangenverenigingen uit 20 landen. De bestuurszetels van de ASD worden ingepalmd door de CEO’s van Europa ’s grootste wapenbedrijven.
Vijf van die Europese bedrijven (BAE Systems, Airbus, Finmeccanica, Thales en Rolls Royce) staan in de top vijftien van grootste wapenbedrijven ter wereld. De Europese wapenindustrie had in 2012 een omzet van 96 miljard euro. Bijna 40 miljard daarvan was bestemd voor de export.

De wapenindustrie heeft een expansieve wapenhandel naar conflictregio’s broodnodig om winstgevend te zijn. Europese wapens duiken op in conflicten en bij mensenrechtenschendingen wereldwijd. Van de eenenvijftig regimes die door de Economist Intelligence Unit's Democracy Index 2012 als ‘autoritair’ bestempeld worden, konden er drieënveertig wapens kopen in de Europese Unie.

Europa voert onveiligheid uit

Zo voert Europa de facto onveiligheid uit. In 2012 leverden de Europese landen 47.868 wapenexportvergunningen af. Slechts 459 werden geweigerd. In 2011, het jaar waarin de Arabische Lente bloedig werd neergeslagen, bedroeg de waarde van de Europese exportvergunningen naar de Arabische regio 9 miljard euro, dubbel zoveel als in 2007.
Saoedi-Arabië is nog steeds een van de belangrijkste bestemmingen voor Europese wapens. IS werd mede via die weg bewapend.

“Wapenhandelaars ontmoeten hier in Brussel dagelijks Europese beleidsmakers en kunnen ongestoord lobbyen voor soepele wapenexportregels”, zegt Pieter Van Eecke, woordvoerder van Vredesactie.

Europa heeft nood aan een echte veiligheidspolitiek

De handel tussen de verschillende EU-landen is open, ook voor wapens. Bedrijven kunnen zonder problemen wapentuig transporteren van het ene EU-land naar het andere en de EU heeft geen afdwingbare criteria voor wapenexport naar landen buiten de EU.

Wapenfabrikanten promoten wereldwijd de aankoop van nieuwe wapens. Of de wapens tegemoet komen aan een reële veiligheidsbedreiging is meestal niet aan de orde.

Maar de EU zou, zoals ze in haar veiligheidsstrategie zelf aangeeft, haar handelsbeleid kunnen gebruiken als een krachtig instrument van conflictpreventie. Dan zouden er geen 459 wapenexportvergunningen worden geweigerd maar 45.900. Dat zou een eerste stap zijn naar een veiligere wereld.

Omwille van de ernst van het probleem, doeken vredesactivisten vandaag alvast het kantoor van de AeroSpace and Defence Industries Association of Europe (ASD) op.

UPDATE: Intussen heeft de politie het kantoor ontruimd, er werd niemand gearresteerd.

Binnenkort vindt u...

foto's van de actie op: http://www.flickr.com/photos/vredesactie/

film van de actie : www.youtube.com/vredesactie

facebookpagina : https://www.facebook.com/Istopthearmstrade.eu

twitter : www.twitter.com/vredesactie

website : www.ikstopwapenhandel.eu

 

Nederlandstalig perscontact : Pieter Van Eecke 0488 95 46 47
Contact presse francophone : Jerôme Peraya 0497 43 54 89

__________________________________________________________________________________
Deze actie maakt deel uit van de campagne Ikstopwapenhandel.eu van Vredesactie en Agir pour la Paix.
Ik stop wapenhandel.eu brengt wapenhandel in kaart, haalt de wapenhandelaars uit de anonimiteit en grijpt in daar waar we wapenhandel kunnen stoppen.
Met onze acties verhinderen geweldloos dat wapenhandelaars hun oorlogstuig verkopen of ijveren voor soepele exportregels. We grijpen in tijdens wapenbeurzen, op conferenties, in kantoren van wapenlobbygroepen en op andere wapenlobby-evenementen.