* John Kane: ‘etnische zuivering: door wie en voor wie?’

 

Door John Kane, Mohawk voor Censored News: http://bsnorrell.blogspot.be/2016/03/john-kane-ethnic-cleansing-but-by-who.html

 Vertaald door NAIS met toelating: www.denaisgazet.be

 

 Er is waarschijnlijk geen grotere dreiging voor het uitsterven van de Native volken dan de het meten van de mensen met het irrelevant, wetenschappelijk vals en bevooroordeeld gebruik van bloed kwantum of stamboom om een identiteit te bepalen voor in/uitsluiting.

Voor deze praktijk bestaat maar een conclusie en dat is waarvoor het van meet af aan bedoeld was, onze eliminatie.

Bloed kwantum of “Indianness” is geen Native concept. Het is niet “traditioneel.”

Geen enkele Native traditie of cultuur heeft zijn mensen ooit gemeten bij volbloed, driekwart of halfbloed.

Dit alles was een concept van de blanke man.

Van in het begin was het idee de “verwatering“ van het Indiaanse bloed, en dat maakte definitief deel uit van de genocide van ons volk.

Ik spreek hier niet over de verkrachtingscultuur die goed gedocumenteerd is sinds de mannen van Columbus en die tot op vandaag verder gaat.

Het is doelbewuster dan dat.

Een studie van het steriliseren van jonge Native vrouwen, een beleid van de VS regering dat begon in de kostscholen en -tot vrij recentelijk nog verder ging- toont aan dat de nadruk gelegd werd op de “volbloeden” omdat de halfbloeden al onderweg waren.

Registratie, bloed kwantum en residentie werden middelen voor het Bureau of Indian Affairs (BIA) (Bureau voor Indiaanse zaken) om ons eenvoudig met een pennenstreek te elimineren.

 

Natuurlijk ging dit hand in hand met bloedbaden, dodenmarsen, hongerdood, ziekten en de gedwongen exodus uit ons land.

Ironisch, het bloed kwantum van vandaag is geen door de VS regering opgelegd beleid (alhoewel Canada op veel niveaus nog steeds de registratie dicteert ).

Het is een gezamenlijk beleid van die Native volken die gereduceerd werden tot “stammen, bands of indiaanse naties die ondergeschikt zijn aan de Verenigde Staten”- om hun mensen te straffen, controleren, manipuleren en elimineren door registratie of door hen de registratie te weigeren vanwege hun stamboom.

Dit werd aangevoerd door hebzucht, en algemeen machtsmisbruik maar het leidt enkel naar een einde: dat van ons!

 

Veel Native volkeren hebben een scala van methoden om hun identiteit, afkomst en bevolkingsgroep te bepalen.

De Haudenosaunee en vele anderen hebben een ‘matrilineal’ systeem om de mensen en hun familie te onderscheiden.

Het spreekwoordelijke “Volg je moeder” was de methode om te bepalen tot welke clan en, specifiek voor de Haudenosaunee, tot welke van de 49 families een mens hoort.

Dit losse systeem is al meer dan tienduizend jaar oud, en als ik zeg “los” is dat omdat de Haudenosaunee steeds een cultuur gehad hebben waar adoptie en opname van mensen, die niet fysiek geboren waren binnen de families een dood normaal feit was dat nooit in vraag gesteld werd.

 

Maar de “menswetenschappen” zoals bepaald door de Grieken, Romeinen en Christenen was gebouwd op hiërarchieën, klasse, en op waar personen stonden op de schaal van beschaving en menselijke ontwikkeling.