* John Kane: ‘etnische zuivering: door wie en voor wie?’

 

Door John Kane, Mohawk voor Censored News: http://bsnorrell.blogspot.be/2016/03/john-kane-ethnic-cleansing-but-by-who.html

 Vertaald door NAIS met toelating: www.denaisgazet.be

 

 Er is waarschijnlijk geen grotere dreiging voor het uitsterven van de Native volken dan de het meten van de mensen met het irrelevant, wetenschappelijk vals en bevooroordeeld gebruik van bloed kwantum of stamboom om een identiteit te bepalen voor in/uitsluiting.

Voor deze praktijk bestaat maar een conclusie en dat is waarvoor het van meet af aan bedoeld was, onze eliminatie.

Bloed kwantum of “Indianness” is geen Native concept. Het is niet “traditioneel.”

Geen enkele Native traditie of cultuur heeft zijn mensen ooit gemeten bij volbloed, driekwart of halfbloed.

Dit alles was een concept van de blanke man.

Van in het begin was het idee de “verwatering“ van het Indiaanse bloed, en dat maakte definitief deel uit van de genocide van ons volk.

Ik spreek hier niet over de verkrachtingscultuur die goed gedocumenteerd is sinds de mannen van Columbus en die tot op vandaag verder gaat.

Het is doelbewuster dan dat.

Een studie van het steriliseren van jonge Native vrouwen, een beleid van de VS regering dat begon in de kostscholen en -tot vrij recentelijk nog verder ging- toont aan dat de nadruk gelegd werd op de “volbloeden” omdat de halfbloeden al onderweg waren.

Registratie, bloed kwantum en residentie werden middelen voor het Bureau of Indian Affairs (BIA) (Bureau voor Indiaanse zaken) om ons eenvoudig met een pennenstreek te elimineren.

 

Natuurlijk ging dit hand in hand met bloedbaden, dodenmarsen, hongerdood, ziekten en de gedwongen exodus uit ons land.

Ironisch, het bloed kwantum van vandaag is geen door de VS regering opgelegd beleid (alhoewel Canada op veel niveaus nog steeds de registratie dicteert ).

Het is een gezamenlijk beleid van die Native volken die gereduceerd werden tot “stammen, bands of indiaanse naties die ondergeschikt zijn aan de Verenigde Staten”- om hun mensen te straffen, controleren, manipuleren en elimineren door registratie of door hen de registratie te weigeren vanwege hun stamboom.

Dit werd aangevoerd door hebzucht, en algemeen machtsmisbruik maar het leidt enkel naar een einde: dat van ons!

 

Veel Native volkeren hebben een scala van methoden om hun identiteit, afkomst en bevolkingsgroep te bepalen.

De Haudenosaunee en vele anderen hebben een ‘matrilineal’ systeem om de mensen en hun familie te onderscheiden.

Het spreekwoordelijke “Volg je moeder” was de methode om te bepalen tot welke clan en, specifiek voor de Haudenosaunee, tot welke van de 49 families een mens hoort.

Dit losse systeem is al meer dan tienduizend jaar oud, en als ik zeg “los” is dat omdat de Haudenosaunee steeds een cultuur gehad hebben waar adoptie en opname van mensen, die niet fysiek geboren waren binnen de families een dood normaal feit was dat nooit in vraag gesteld werd.

 

Maar de “menswetenschappen” zoals bepaald door de Grieken, Romeinen en Christenen was gebouwd op hiërarchieën, klasse, en op waar personen stonden op de schaal van beschaving en menselijke ontwikkeling.

Een voorbeeld van hypocrisie: Ray Halbritter, slachter van Redskins en verdediger van 'Bluebloods'.

 

Met de Europeanen kwamen Europese ideeën en invloeden.

De Haudenosaunne bleven voor het grootste deel hun matrilineal systeem behouden.

Maar de vervreemding is op andere manieren binnengeslopen met de schijnheilige ontwikkeling van andere middelen voor uitsluiting door bloed kwantum onder de heerschappij van de door de BIA erkende opperste leider Ray Halbritter.

 

Halbritter gebruikte in de late jaren 1980 sommige van de invloedrijke Onondaga iconen om de macht te grijpen als de enige leider van de “Oneida Indian Nation (OIN) of New York” .

Dan herschreef hij Oneida gebruiken met het bewerken van zijn officiële lijst van de Oneidas ‘ (in zijn lijst werden inbegrepen: Oneidas met een goede reputatie en Oneidas met een slechte reputatie).

Op zijn nieuwe lijst van registratievereisten vinden wij... u raadt het, bloed kwantum.

Het opstijgen van Halbritter naar zijn troon kwam er met Onondaga Faithkeper Lyons die hem duidelijk maakte dat een afwijken van de “traditie” niet goed zou overkomen en dus behield hij het matrilineale onderdeel maar voegde er een bloed kwantumvereiste bij van “minimum 25% Indiaans bloed. “

Nu zullen sommigen zeggen dat het redelijk is, natuurlijk het is niet voor een variëteit aan redenen dat uiteindelijk al die zoiets doen zal achtervolgen maar er zijn verschillende problemen met Ray”s kwartjes.

 

Volgens het ongeschreven OIN reglement kan “Indiaans bloed” enkel komen van een “federaal erkende stam”. Dus ondanks het feit dat er meer Haudenosaunnee ten noorden van de denkbeeldige lijn tussen de VS en Canada leven telt er geen enkele afstamming voor Halbritters’ OIN.

Natuurlijk, al de niet “Federale kapotgemaakte Native volkeren” zijn ook niet door OIN erkent.

Voeg nu bij dit willekeurig systeem van uitsluiting; politiek, vooroordelen en “slecht bloed” dan zie je dat de Oneida registratie enkel maar een spel is; een vals gespeeld spel met nare gevlogen.

Halbritter bestormde het nationale toneel als de slachter van de “Redskins” in een armzalige poging om zijn falende behandeling van land claims, landtitels, jachtwinsten en taksen te overschaduwen terwijl hij etnische zuiveraar speelde met zijn eigen versie van “Blue bloods.”

 

Native zijn heeft niets te maken met huidskleur of bloed kwantum. Het gaat over mens zijn. Het gaat over verwantschap, gedeelde cultuur, taal en onderscheiding.

Terwijl vele Natives zich zorgen maken over het verlies van hun identiteit is het beoordelen van elkaar door bloed kwantum een spel voor dwazen.

Diegenen die dicteren wie de "goede" Oneida zijn en wie "de slechte" zijn de woorden vergeten van indianenhater Sheridan die gezegd heeft: "De enige goede indiaan is een dode indiaan."