ADVOCATEN EN JURISTEN VOOR WATERACTIVISTEN- CORPS EN POLITIE: SCHENDEN VAN RECHTEN EN GEBRUIK VAN BUITENSPORIG GEWELD

Door: Water Protector Legal Collective/National Lawyers Guild- voorheen Red Owl juridisch collectief.

Censored News: http://bsnorrell.blogspot.be/2016/11/water-protectors-attorneys-corps-and.html

Vertaald door NAIS: www.denaisgazet.be

Het ‘Water Protector Legal Collective’ (Juridisch collectief voor de wateractivisten) -een nationale advocatengroep van vrijwilligers en juristen die zich toegewijd hebben aan de verdediging van de rechten van de water activisten- veroordeelt de brief van 25 november 2016 van het US Army Corps of Engineers, die de uitwijzing van het land dat momenteel bezet wordt door het Oceti Sakowin kamp op 5 december aankondigde

Deze brief demonstreert zo duidelijk een ongelofelijke domheid of een extreme minachting voor de gezondheid en veiligheid van het publiek in het algemeen...of beide.

De “gewelddadige confrontaties” tussen “demonstranten” en “politieagenten “ waar de Commandant naar refereert zijn enkel “confrontaties” of “gewelddadig” in zoverre dat wateractivisten, vreedzaam bijeen herhaaldelijk werden aangevallen door deze veiligheidsbeambten die hen eigenlijk moesten beschermen.

De gebeurtenissen van de laatste weken waren geen confrontaties.

Zij waren het onrechtmatige gebruik van buitensporig geweld en arrestaties, zonder enige reden in een vergeefse poging van de lokale politie om het Native verzet tegen de pijplijn te onderdrukken.

Zoals de urenlange ‘live- streamed’ video’s aangetoond hebben werd het geweld van de laatste maanden gepleegd door politie en DAPL security tegen ongewapende wateractivisten in een flagrante schending van hun grondwettelijk recht en treaty rechten.

Het is nog beschamender dat de locatie waarop dat politiegeweld gepleegd werd- en het in de brief geclaimde gebied- land is dat erkend werd in de 1851 en 1868 Verdragen van Fort Laramie als Lakota gebied.

 

Om zijn beslissing kracht bij te zetten haalt de districtscommandant de noodzaak aan voor adequate toegang voor “spoeddiensten, medische en brandbestrijding diensten” zowel als “duurzame mogelijkheid om de mensen op dit terrein te beschermen.”

Toegang voor spoedhulp, medische en brandweerservices werden al gekortwiekt van het moment dat de kampen werden opgericht.

Zoals Morton County -door de herhaaldelijke weigering om vereiste of noodzakelijke services aan de wateractivisten te verlenen - duidelijk maakte dat de diensten enkel voor de niet-indiaanse bevolking bestemd waren.

 En, Morton County heeft de laatste maanden de kampen helemaal afgesneden van iedere spoeddienst met hun blokkade van Highway 1806 aan de Back Water Bridge.

In feite, de betrokkenheid van de staat om de kampen de spoeddiensten te ontzeggen is zo absoluut dat het ontelbare schendingen van burgerrechten en mensenrechten begaan heeft om de wateractivisten tegen te houden om Highway 1806 voor het verkeer terug open te stellen - daarbij een jonge wateractiviste verminkend met een explosieve granaat; en tientallen anderen werden beschoten met de zogenaamde “less lethal” munitie ( wel dodelijk wanneer ze fout gebruikt worden zoals hier); en het natspuiten van honderden vreedzame wateractivisten in de vrieskou zodat zij gevaar liepen voor onderkoeling of nog erger.

Het Oceti Sakowin kamp ongeveer 100 meter zuidelijker verhuizen, over de Cannonball Rivier, zal de toegang voor Morton County’s hulpdiensten nauwelijks verbeteren.

 

Ook zal zulke minimale verhuizing er niets aan doen om het escalerende geweld van Morton County te verminderen.

Hooguit, zal het voorgestelde plan van de districtscommandant een minimale verschuiving van de locatie van de Black Water Bridge tot de Cannonball Bridge betekenen- en bijgevolg zal de formele verhuis van de locatie de aandacht van Morton County’s gewetenloze behandeling van zijn inheemse burgers afleiden.

Zoals Morton County’s agressieve reacties op vreedzame manifestanten demonstreren: het is niet de locatie van de ceremoniën van de wateractivisten die controle heeft over de monsterlijke reacties van Morton County.

 

Heel verwarrend is dat de commandant in zijn brief uiting geeft aan zijn bezorgdheid of de mensen van Oceti Sakowin voldoende middelen hebben om de harde Noord Dakota winter te doorstaan.

Wateractivisten in Oceti Sakowin hebben maandenlang gewerkt om zich voor te bereiden op de winter. Ze hebben ontzettend veel tijd geïnvesteerd en onkosten gemaakt om het kamp klaar te maken voor de winter en dat is een geweldige prestatie.

 

De mensen van het Oceti Sakowin kamp dwingen te verhuizen en opnieuw te beginnen op zo’n korte tijd- en dan nog in december- zal de veiligheid van duizenden wateractivisten die anders voorbereid zijn op de zware winteromstandigheden- op de helling zetten.

 

De district commandant is absoluut correct op een cruciaal punt: er moet iets gedaan worden om de voortdurende mensenrechtenschendingen in Standing Rock te doen stoppen.

Maar de voorgestelde actie van de District Commandant – om meer politieagenten tegen de wateractivisten in te zetten- is het beslist niet.

Indien de district commandant echt bezorgd is voor de veiligheid van de wateractivisten, dat hij er dan voor zorgt dat de bouw van Dakota Access pijplijn niet doorgaat.

Zo lang de Dakota Access pijplijn wordt aangelegd, zullen wateractivisten verdergaan met protesteren en op alle manieren van het 1° artikel van hun grondwettelijk recht gebruik maken.

En, zoals Morton County duidelijk gemaakt heeft, zo lang dat Wateractivisten blijven demonstreren, zal het verder blijven gaan met geweld te plegen op deze gemeenschap.

Tenslotte, indien de Dakota Access pijplijn wordt voltooid dan loopt de gezondheid en de veiligheid van alle inwoners in het gebied- ook de niet-inheemse bevolking- gevaar.

We vertrouwen erop dat het Army Corps deze beslissing zal herzien en zal handelen op een manier dat het algemeen belang in Noord Dakota beschermd door: het 1° artikel van de grondwet te respecteren- i.e. recht op samenkomen, spreken en protesteren- dat het hart is van democratieën, en door het maken van een uiteindelijke beslissing om de Dakota Access pijplijn niet toe te laten de Missouri rivier over te steken.

Onafhankelijk van de Beslissing van het Army Corps zal de WPLC doorgaan om alle gepaste juridische stappen te ondernemen ter verdediging van de burger en mensenrechten van de Wateractivisten.

 

Uit naam van Water Protector Legal Collective,

Brandy Toelupe, voorzitter