OBAMA GAF ZIJN GOEDKEURING AAN PIJPLIJN DIE NU INDIAANSE BEGRAAFPLAATSEN VERNIETIGD IN TEXAS!

Foto door Jessica Lutz: Archeoloog David Keller is getuige van de verwoesting van Trap Springs, een eeuwenoude Indiaanse site in het Big Bend gebied in Texas

De regering van Obama gaf zijn goedkeuring aan pijplijnen naar Mexico door hetzelfde bedrijf dat de begraafplaats in Standing Rock vernietigde.

Dat bedrijf verwoest nu een Indiaanse begraafplaats in Big Bend, Texas en het bedrijf van de ‘Zwarte Slang’- Energy Transfer Partners of Dallas- heeft de namen ‘Dakota’, en ‘Comanche’ gestolen voor zijn pijplijnen.

 

Door Brenda Norrell, Censored News: http://bsnorrell.blogspot.be/2016/09/obama-approved-pipeline-now-destroying.html

Vertaald door NAIS: www.denaisgazet.be

 

Terwijl het verzet tegen de Dakota Acces Pijplijn escaleerde heeft president Obama twee pijplijnen, door dezelfde eigenaren- Energy Transfer Partners of Dallas, toelating verleent om de grens naar Mexico over te steken.

Nu, verscheurt dit Zwarte Slang bedrijf een eeuwenoude begraafsite in het natuurgebed van Big Bend, Texas !

 

“ In mei heeft de federale regering, in alle stilte de vergunningen goedgekeurd voor twee Texas pijplijnen- ook eigendom van Energy Transfer Partners. Deze en aanverwante daden moeten er voor zorgen dat VS fracked gas in het Mexicaanse energienetwerk vloeit,” rapporteert Desmogblog.

 

Net zoals het gedaan heeft in het noorden, met de diefstal van het woord ‘Dakota ‘voor zijn zwarte slangpijplijn heeft deze zwarte slangcorporatie in het zuiden de naam van ‘Comanche’ gestolen voor zijn pijplijn.

 

De Big Bend Conservation Alliance zei: “ Vandaag was een trieste dag, wij waren getuige van de vernieling van het deel van een eeuwenoude Indiaanse site langs het oostfront van de Davis Mountains- door hetzelfde bedrijf dat enkele weken geleden de sacrale begraafgrond van Standing Rock verwoest heeft. Reusachtige machines knaagden door creosootstruiken en verpulverden de rotsen om een weg te banen voor de bulldozers die binnen enkele dagen zullen komen.

 

“ Dit is de eerste van drie fasen van de constructie- de plek ontruimen. Nadat de alles verbrijzelende machines hun werk gedaan hebben blijft er enkel nog poederstof over, alle struiken en alles wat leeft is weg.

 

“In de tweede fase komen de bulldozers. Zij zullen een brede put uitgraven- 38.1 meter breed- en alle onder de oppervlakte liggende kenmerken en artifacten zullen vernietigd worden.

 

“In de derde fase komt het diepe omploegen voor de pijplijn. Dit zal alle diep liggend, zeer oude materialen uitwissen.

 http://www.desmogblog.com/2016/09/20/dakota-access-obama-mexico-fracked-gas-energy-transfer-partners