* YANKTON SIOUX IJVEREN VOOR HET SEPONEREN VAN DE VERGUNNING VAN TRANSCANADA KXL TEERZANDEN.

 Door Yankton Sioux Tribe

Thomasina Realbird, Yankton Sioux

Faith Spotted Eagle, Ihanktowan Treaty Chair

Censored News: www.bsnorrell.blogspot.com

Vertaald door NAIS: www.denaisgazet.be

Foto: Faith Spotted Eagle

In een vastberaden zet wil de Yankton Sioux tribe op 6 januari 2014 afrekenen met Transcanada. De stam wil de vergunning van Transcanda om door zuid Dakota te trekken laten intrekken.

De stam zal met argumenten aantonen dat er zoveel veranderd is in feiten en besluiten in de wet en de vijftig oorspronkelijke voorwaarden die Transcanada moest vervullen - dat het nu lijkt alsof het een heel nieuwe pijpleiding betreft.

De drie andere stammen zullen een motie tot steun aan de Yankton’s indienen.

In de herfst van 2014 hebben eenenveertig mensen en vier stammen interventies ingediend tegen de ontwikkeling van de KXL pijpleiding tijdens hoorzittingen die georganiseerd werden door de SD Public Utility Commission.

De vier stammen zijn Yankton, Cheyenne River, Rosebud en Standing Rock.

De anderen ‘intervenors’ (*)zijn non-profits, burgers en landeigenaars van Zuid Dakota en Nebraska.

Velen Zuid-Dakota ‘intervenors’ maken deel uit van de NOKXL Dakota, een machtige coalitie van stammen, landeigenaren en non-profits waaronder Dakota Rural Action, die ook tussengekomen was toen in 2010 de SD Public Utility Commission de KXL pijpleiding bevestigde.

Bold Nebraska en andere landeigenaars uit Nebraska werden ook aanvaard als ‘intervenors’.

De PUC aanvaardde alle interventies waaronder inbegrepen het IEN (Indigenous Enviromental Network,) de Intertribal Council on Utility Policy, de Sierra Club, 350 org., de South Dakota Wildlife federation, en de Rosebud Public Utility Commission.

 

In december 2010 dienden de stammen en andere partijen voornamelijk hun bezwaren in tijdens de voorbereidingen van de hoorzitting maar werden niet toegestaan om hun argumenten te verdedigen tijdens de eigenlijke hoorzitting.

De hoorzittingen van PUC staan geen mondelinge argumentvoering toe, wat toch hoogst ongewoon is voor een administratieve unit dat zich bezighoudt

met het afwegen van de wetten.

Het blijft nog af te wachten of er iets zal veranderen op de hoorzitting van 6 januari.

Op de dag van de hoorzitting op 6 januari zullen de partijen de verzoeken voor informatie van de aanvankelijke bevindingen aan de andere partijen overhandigen. Informatie dat relevant is voor het verdergaan van de procedure.

 

Het interventieproces heeft een krachtige coalitie van ‘intervenors’ samengebracht die hun recht als burgers van dit land in het komende proces verdedigen.

De stammen verdedigen hun rechten om niet enkel treaty- land maar land dat nooit overgeven werd en nog steeds ‘bezet’ is; en land dat rechtmatig hoort aan Rosebud en Oglala.

Yankton vecht reeds tegen KXL sinds 2008 en zal blijven vechten tot KXL weggaat.

Volgend op de PUC hoorzitting van 6 januari zal de NOKXL coalitie een ‘Prayer Circle ‘organiseren in de Capitol Rotunda. Zij zullen eendracht, solidariteit, voortdurend verzet dat geen grond zal overgeven aan een vreemde entiteit of het klimaat in gevaar zal brengen voor toekomstige generaties, te vieren.

 

(*) ‘intervenors’ US law: zijn personen die geen partij zijn in een lopende rechtszaak maar die zichzelf partij maken door zich ofwel bij de aanklager