*Kapellen- De dames van de financiële dienst van Kapellen voerden actie voor Leonard Peltier!

Door NAIS: www.denaisgazet.be

De gemeente Kapellen kwam op het ‘originele’ idee om hun nieuwjaarsreceptie op maandag 11 januari aan te kleden in “western stijl”.

De dames van de financiële dienst zagen al dat cowboy-en indianengedoe niet zo zitten en besloten dan maar actie te voeren voor de indiaanse politieke gevangene Leonard Peltier.

Uitgedost in de ‘black ribbon shirts’ van de moderne indianen spelden zij de Free Leonard Peltier badge op.

Ze hebben meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om het verhaal van Leonard Peltier te verkondigen aan ieder die het horen wilde!

Knap werk dames!