*Dine’ activisten verjagen John McCain, senator van Arizona, van de Navajo Nation terwijl ze hem toeschreeuwen dat de dagen van diefstal van Navajo land en waterrechten voor corporaties nu geteld zijn!

Dine’ laten de staats of federale politiekers en de corporaties die zij vertegenwoordigen niet meer binnen in hun thuislanden.

Door Brenda Norrell, Censored News: http://bsnorrell.blogspot.be/2015/08/dine-protesters-chase-john-mccain-off.html

Narcosphere, verschijnt op Google News

Vertaald door NAIS with permission from Brenda Norrell: www.denaisgazet.be

Diné’ riepen onomwonden naar Sen. John McCain, terwijl ze hem van hun grond verjaagden, dat de dagen van diefstal van land en waterrechten, en het uitvoeren van eccocide en genocide nu echt voorbij zijn.

Dine’ ( Navajo) activisten verhinderden McCain’s speech en achtervolgden McCain’s auto terwijl ze hem toeriepen dat noch hij, noch de corporaties die hij vertegenwoordigd hier welkom zijn.

Dine’ activisten hebben foto’s en video op het internet verspreid

Zie meer foto’s http://bsnorrell.blogspot.com/2015/08/dine-protesters-chase-john-mccain-off.html

 

Nihigaal bee lina, de ‘reis van het bestaan’, zijn Dine’ walkers die de Four Sacred Mountains afgestapt hebben. Zij spraken zich uit voor het land, lucht en water dat zij beschermen voor toekomstige generaties.

 

Door Nihigaal bee lina

 

Dine’s voeren actie in Window Rock tegen John McCain’s ‘ecocidal’ en ‘genocidal’ beleid.

Vandaag (14 augustus 2015) verzamelden leden van verschillende inheemse naties zich in het Navajo Nation Museum, in collectieve solidariteit rond de bescherming van het water, verzet tegen de extractie van hun bronnen en gesloten deur overeenkomsten.

De meeting van Senator John McCain moest verplaatst worden naar het auditorium terwijl buiten demonstranten hun bedoelingen duidelijk kenbaar maakten met hun protest en liederen.

“ Wij staan op als de nieuwe leiders van onze volken, in solidariteit met onze inheemse broeders en zusters, en we beginnen alvast met staat en federale politiekers en hun corporate vrienden de toegang tot onze thuislanden te weigeren. Zij die er verantwoordelijk voor zijn dat ons volk vergiftigd en uitgehongerd wordt, in armoede worden gehouden en gedwongen worden om weg te trekken uit onze sacrale gebieden, zijn niet welkom hier!! Wij zullen onze macht teruggrijpen en onze thuislanden herstellen, wij zullen zorg dragen voor ons water, onze mensen en onze sacrale sites beschermen, en een nieuwe generatie van jongeren opleiden die dit model van uitbuiting en hebzucht zal veranderen.” (collectieve stem van hen die verenigd zijn in solidariteit)