* 18 FEBRUARI 1836 SENECA CHIEF CORNPLANTER STERFT

Door A.Holemans

Cornplanter werd in c.1750 geboren uit een Seneca moeder ,Aliquipiso genaamd, en een Nederlandse pelshandelaar, Johannes Abeel.

Cornplanter ontving van zijn vader de naam : John Abeel (soms 0’Bail).

Hij werd geboren in Canawaugus ( nu Caledonia) aan de Genesee rivier, in wat nu de staat New York is.

Hij werd door zijn moeder grootgebracht bij de Seneca.

Gaiänt’wakê’s ambitie was om een vreedzame maïsplanter te worden.

Vandaar zijn Engelse naam: Cornplanter.

Cornplanter was een half-broer van ‘Handsome Lake’, een Seneca religieuze leider van de Iroquois, en oom van Blacksnake, een Seneca war-sachem.

 

Amerikaanse revolutie

 

Tijdens de Amerikaanse revolutie aarzelde Cornplanter om mee te vechten.

Hij vond dat de Iroquois zich niet moesten mengen in de oorlog van de blanke mannen.

“Oorlog is oorlog”, zo sprak hij de Iroquois toe, “dood is dood. Een oorlog is een kwalijke zaak.”

Cornplanter en zijn oom wensten dat de Haudenosaunee neutraal zouden blijven zoals aanvankelijk de Britten en de Amerikaanse patriotten gevraagd hadden.

Maar die beide kanten veranderden al vlug van mening en wilden dat de Iroquois aan hun kant zouden vechten.

De Britten boden hen grote hoeveelheden goederen aan indien ze hen zouden helpen.

Het verbond van Iroquois (Haudenosaunee)kwam in juli 1777 bijeen in Oswego om hierover te stemmen.

Cornplanter en zijn oom stemden voor neutraliteit. Maar de meerderheid stemde ervoor om aan de zijde van de Britten te gaan strijden.

 

Cornplanter moest zich bij de beslissing neerleggen.

Daar de Seneca de belangrijkste groep vormde binnen het verbond werd Cornplanter meteen aangesteld als ‘War- sachem.”

Hij schaarde zich met zijn troepen aan de zijde van de koningsgezinde kolonel John Butler en zijn Rangers in de strijd van de Wyoming vallei , die de geschiedenis is ingegaan als de Wyoming Massacre.

 

Na de overwinningen die de Britten samen met de Iroquois- krijgsmacht boekten stuurde Generaal George Washington zijn majoor generaal Jonh Sullivan erop uit met de opdracht de “zes volkeren” van het Iroquois verbond af te straffen. Er moesten zoveel mogelijk Iroquois dorpen met de grond gelijk gemaakt worden.

Van mei tot september 1779 voerde Sullivan en zijn leger van 5.000 soldaten de tactiek van de ‘verbrande aarde’ uit.

Hij verbrandde methodisch de velden, dorpen en dieren terwijl hij door het Iroquois gebied trok.

Cornplanter probeerde samen met de Mohawk chief John Brant, Old Smoke en Lt. kolonel John Butler wanhopig vertragingsacties uit te voeren om de vluchtelingen, native en niet-native, de kans te geven te ontsnappen aan de furie.

De wraak van de patriotten was gruwelijk en diegenen die aan de furie ontsnapt waren moesten een strenge winter zien te overleven. Het was “de winter van de diepe sneeuw.”

Velen kwamen om door koude en honger.

 

Onafhankelijk Amerika

George Washington werd op 30 april 1789 aangesteld als eerste president van Amerika.

Na de allesverwoestende ravage die Sullivan achter zich liet en de Britten uiteindelijk verslagen werden, wist Cornplanter dat het tijd werd om positieve betrekkingen te onderhouden met de kersverse regering van het nieuwe Amerika.

Wanneer er onenigheden waren tussen de nieuwe Amerikanen en de stammen trad Cornplanter op als bemiddelaar.

Cornplanter was een der ondertekenaars van de Treaty of Stanwix (1784)

In 1790 trokken Cornplanter en zijn broer Half Town naar Philadelphia om President Washington en Gouverneur Thomas Mifflin te ontmoeten en te protesteren over de slechte behandelingen die zij te verduren kregen.

Cornplanter en Half Town kregen de belofte van Washington en Mifflin dat het Iroquois land beschermd zou worden.Een belofte die, zoals zovele beloften verbroken werden!

 

Cornplanter maakte veel reizen naar de steden om de banden aan te halen en om te praten met blanken die interesse toonden voor zijn volk.

Hij nam zich voor om zich de manieren en levenswijze van de blanken eigen te maken omdat hij nog in de veronderstelling was dat dit goed kon zijn voor de toekomstige relatie tussen de Haudenosaunee en de Amerikanen.

Hij was onder de indruk door de praktijken van de Quakers, en nodigde hen uit om zijn zoon te onderwijzen en scholen op te richten bij zijn volk.

Nu de Seneca niet langer konden leven van de pelshandel en de jacht wou hij dat de mannen nieuwe vaardigheden zouden verwerven.

Hij moedigde de mannen ook aan om met hun vrouwen de velden te bewerken.

 

In de volgende Amerikaans- Britse oorlog (1812-1818) koos Cornplanter nu de kant van de Amerikanen. Hij had zelfs aangeboden om 200 krijgers te leveren, maar zijn aanbod werd afgewezen.

 

Uiteindelijk werd hij zeer ontgoocheld in zijn relatie met de Amerikanen.

Cornplanter was samen met zijn halfbroer, de religieuze leider ‘handsome Lake’ sterk gekant tegen het gebruik van alcohol.

Om de dronkenschap en wanhoop, die vele Seneca’s in hun greep hadden een halt toe te roepen predikte Handsome Lake dat de indianen terug moesten keren naar hun traditionele manier van leven en terug hun eigen ceremoniën moesten belijden.

Cornplanter die machteloos moest toekijken hoe zijn volk behandeld werd door de Amerikanen, was er nu ook van overtuigd dat de blanke manier van leven verwerpelijk was.

Hij verbrandde zijn militair uniform, brak zijn zwaard in twee en vernietigde zijn medailles.

De blanke scholen werden gesloten.

 

Cornplanter stierf in Warren County, Pennsylvania in 1836.

Hij wenste begraven te worden in een anoniem graf.

 

De Cornplanter Grant

In 1796 ontving Cornplanter van de staat een stuk land. (6.1 vierkante kilometer groot), langs de westkust van Allegheny rivier in Pennsylvania.

In de overeenkomst stond vermeld dat dit land eigendom van de Seneca’s zou blijven voor

“eeuwig”........

 

“As long as the moon will rise,

Zolang de maan zal opkomen,

 

 As long as the river flows,

Zolang de rivier vloeit,

 

As long as the sun shall shine,

Zolang de zon zal schijnen,

 

As long as the grass shall grow

Zolang het gras zal groeien."

 

Voor "eeuwig" dus!

 

Rond 1789 leefden er 400 Seneca op dat stuk land dat de naam kreeg: “Cronplanters Grant.”

In 1821 wou het bestuur van Warren County belastingen innen op het stuk land.

Cornplanter heeft zich hevig verzet, daar hij het land gekregen had voor bewezen diensten.

Dat pleit heeft hij gewonnen.

Kinzua dam 1957

 

In 1957 begon men met de constructie van een dam op de Alleghenny rivier.

Daarvoor werden 600 Seneca gedwongen om de 10.000 aren land dat zij verworven hadden onder de Treaty van Canandaigua, 1794, te verlaten.

Zij werden ge- herhuisvest in Salamanca, New York, aan de noordkant van het Allegheny reservoir. De plaats waar het land steeds overstroomde.

De Seneca wilden niet weg en deden beroep op de rechtbank en de democratische president John F. Kennedy, om de bouw van de dam tegen te houden.

De Seneca verloren de rechtszaak en in 1961 heeft Kennedy hun verzoek ook verworpen!

Tot zover voor "eeuwig"!!!!