EX- FBI agenten blijven Leonard Peltier lastig vallen

Bron: The Seattle Times- 15/11/2015 en 2/08/2017

Door NAIS - http://www.denaisgazet.be

10/08/2017

 

Leonard Peltier is niet alleen één van America’s langst-opgesloten politieke gevangenen (zie bv. https://www.denaisgazet.be/free-leonard-peltier/dossier-leonard-peltier-3-uitgave-2017), maar ook een talentvol kunstschilder. Leonard’s werken worden beheerd door zijn oudste zoon Chauncey die zich o.a. inzet voor een betere bekendmaking ervan (https://www.peltierjustice.com/).

In november 2015 werden 4 van deze schilderijen tentoongesteld in de gebouwen van het Ministerie van Arbeid en Industrie in Tumwater (in de staat Washington, aan de noord-west kust van de V.S.) in het kader van de National American Indian Heritage Month. Meteen kwamen er klachten bij de directeur van het ministerie en bij de gouverneur van de staat, met de eis dat de werken zouden verwijderd worden, wat dan ook gebeurde.

De klachten waren afkomstig van twee gepensioneerde FBI agenten, Edward Woods and Larry Langberg. Langberg is de voorzitter van de “Society of Former Special Agents of the FBI”. Woods beheert de website en blog van de zgn. “No Parole for Peltier Association”, waar de klassieke leugens van het FBI in de zaak-Peltier, ook degene die inmiddels al lang ontkracht zijn, nog eens breed worden uitgesmeerd.

Sinds Peltier’s veroordeling, ruim 40 jaar geleden, hebben Woods en Langberg het steeds op hem gemunt gehad. Ze laten geen gelegenheid voorbijgaan om het publiek eraan te herinneren dat hij veroordeeld werd voor de dood van de agenten Coler and Williams. Samen met anderen hebben Woods en Langberg met succes elke vraag om voorwaardelijke vrijlating of clementie voor Peltier tegengehouden, de laatste keer nog toen de ambtstermijn van Barack Obama ten einde liep.

 

Als reactie op het voortijdig verwijderen van de werken heeft Leonard, samen met Chauncey, de ex-FBI agenten bij het gerecht aangeklaagd wegens lasterlijke uitspraken, en de overheid (Gouverneur en ministerie) wegens het schenden van zijn recht op vrije meningsuiting.

In een tussenvonnis heeft de rechter (U.S. District Judge Ronald Leighton) alvast de klacht tegen Woods en Langberg afgewezen; dit betekent dat de Peltiers de gerechtskosten van deze twee moeten vergoeden. Maar een tegeneis van de agenten, nl. dat de Peltiers bovendien zouden beboet worden voor het instellen van dit proces, werd eveneens afgewezen.

Over de klacht tegen de overheid is er nog geen uitspraak. Chauncey Peltier heeft verklaard dat zij deze zaak hoe dan ook willen verderzetten.

Wij blijven de zaak volgen.