‘Een natie van bullebakken’ VS Israëlische spionnentorens op Tohono O’odham Land — ‘Geen significant effect'

 

“ Geen significant effect’ beoordeling voor VS Israëlische spionnen toren op Tohono O’odham land.”

Foto’s: O’odham oogsten cactus fruit, bedreigde Sonoran jaguar, en bloeiende woestijnvijgen die afhangen van de bijen bestuivers.

Artikel Copyright Brenda Norrell, Censored News: http://bsnorrell.blogspot.be/2017/05/a-nation-of-bullies-us-israeli-spy.html

Vertaald door NAIS: www.denaisgazet.be

De Verenigde Staten hebben er nog maar eens een milieueffectbeoordeling doorgesleurd, zij oordeelden dat de VS Israëlische spionnentorens ‘geen significant effect’ zullen hebben op de traditionele levenswijze van Tohono O’odham, hun cultuur of de bedreigde diersoorten in het fragiele ecosysteem van de Sonora woestijn.

De Verenigde Staten verwierpen en weigerden rekening te houden met de oppositie aangebracht door Tohono O’odham’s Gu- Vo District.

Het verzet door GU- Vo District tegen de torens werd ook genegeerd door de tribale raad van de Tohono O’odham Nation, die reeds langer in een kwalijk daglicht stond vanwege zijn parasitaire betrekkingen met de regering van de Verenigde Staten.

De uitspraak negeert en veroordeelt de bedreigde Gaffelbokken en Jaguars van de Sonora woestijn en alle bedreigde soorten in het fragiele ecosysteem van de Sonora woestijn en O’odham thuislanden.

Het Gu-Vo District was van meet af aan tegen dit voorstel, en de Verenigde Staten trokken het zich niet aan.

Gu-Vo, in het westelijke district van de Tohono O’odham Nation, had voor de beoordeling duidelijk gesteld: “Het Gu-Vo District verzet zich tegen de geplande torens o