‘Een natie van bullebakken’ VS Israëlische spionnentorens op Tohono O’odham Land — ‘Geen significant effect'

 

“ Geen significant effect’ beoordeling voor VS Israëlische spionnen toren op Tohono O’odham land.”

Foto’s: O’odham oogsten cactus fruit, bedreigde Sonoran jaguar, en bloeiende woestijnvijgen die afhangen van de bijen bestuivers.

Artikel Copyright Brenda Norrell, Censored News: http://bsnorrell.blogspot.be/2017/05/a-nation-of-bullies-us-israeli-spy.html

Vertaald door NAIS: www.denaisgazet.be

De Verenigde Staten hebben er nog maar eens een milieueffectbeoordeling doorgesleurd, zij oordeelden dat de VS Israëlische spionnentorens ‘geen significant effect’ zullen hebben op de traditionele levenswijze van Tohono O’odham, hun cultuur of de bedreigde diersoorten in het fragiele ecosysteem van de Sonora woestijn.

De Verenigde Staten verwierpen en weigerden rekening te houden met de oppositie aangebracht door Tohono O’odham’s Gu- Vo District.

Het verzet door GU- Vo District tegen de torens werd ook genegeerd door de tribale raad van de Tohono O’odham Nation, die reeds langer in een kwalijk daglicht stond vanwege zijn parasitaire betrekkingen met de regering van de Verenigde Staten.

De uitspraak negeert en veroordeelt de bedreigde Gaffelbokken en Jaguars van de Sonora woestijn en alle bedreigde soorten in het fragiele ecosysteem van de Sonora woestijn en O’odham thuislanden.

Het Gu-Vo District was van meet af aan tegen dit voorstel, en de Verenigde Staten trokken het zich niet aan.

Gu-Vo, in het westelijke district van de Tohono O’odham Nation, had voor de beoordeling duidelijk gesteld: “Het Gu-Vo District verzet zich tegen de geplande torens om culturele sites te beschermen op de sacrale berg die nu Ajo Mountain Range genoemd wordt. In de berg liggen menselijke resten van ons volk begraven en worden onze culturele ceremoniën uitgevoerd, en is het thuisland van de ceremoniële herten en Bighorn schapen en bergschildpadden die beschermd worden door de wet op bedreigde diersoorten.”

“De strijdkrachten van de VS regering, de grenspatrouilles, zijn niet erg open geweest met hun informatie over de effecten, zoals de impact op de volksgezondheid, en men heeft de mensen verkeerdelijk geïnformeerd over de onmiddellijke effecten op het milieu zoals wegen die aangelegd zullen worden op de bergen en de installatie van hoogspanningsleidingen naar de sites en er werd ook niet bijgezegd dat de torens sites meer dan 25 jaar impact zullen hebben op de bergen, het dier- en plantleven en de levens van de O’ofham.”

 

“Het landschap van de GU- Vo District gemeenschappen is reeds enorm getroffen door de ontelbare ongeautoriseerde wegen en verwoesting van onze bergen en heuvels die heel belangrijk zijn voor de levenswijze van de Or’odham. Onze toekomstige generaties zullen nog meer af te rekenen krijgen met beperkingen om op onze oorspronkelijke gronden te leven wanneer onze rechten als inheemse volken verder blijven geschonden worden.”

“Wat meer is, deze VS torens zijn niet gepland aan de grens maar in onze gemeenschappen en op de grens van de Tohono O’odham Nation wat nog maar eens de discriminatie en opzettelijke aanvallen op de O’odham bevestigen,” zei GU-Vo District.

Ofelia Rivas die leeft en woont op de grens en oprichter is van O’odham VOICE Against the Wall, beschrijft hier de ‘him’dag, way of life here.

“De levenswijze van de O’odham is gegrondvest op het land dat de overblijfselen van onze voorouders draagt sinds het begin der tijden. Volgens onze overleveringen zijn wij nooit migranten geweest. Onze scheppingsverhalen vertellen onze geschiedenis en leren ons de grondbeginselen van het leven. De survival van O’odham ligt in onze ‘him’dag’ gevat.”

 

Alhoewel, het verzet, sinds de eerste miljarden dollars kostende spionnentorens door Boeing die niet werkten, stevig aangroeide werd het tijdens de Obama regering door Homeland Security straal genegeerd.

De aannemer die tijdens de Obama regering geselecteerd werd was het Israëlische Elbit Systems, die instaan voor Apartheid security in Palestina.

 

In zijn commentaar tegen de bouw van de torens, verklaarde Joshua Carcia,

in het Tohono O’odham’s Chukut Kuk District, dat de torens de landbouwgrond van zijn familie zullen schenden en te dicht bij de begraafplaats van zijn familie komen.

“In de effectverklaring staat nergens een referentie naar deze bezwaren.”

 

Een Volk van Pestkoppen!

In de verklaring tegen de bouw van spionnentorens schreef Dee Downing over de noodzaak om O’odham in Gu-Vo District te respecteren, en over de noodzaak om sacraal land te beschermen.

Wat precies beschermen/verdedigen we nog indien we een natie van bullebakken worden wanneer het om de belangen van enkele machtigen gaat.”

“Als dat zo is, wat is er dan nog de waard om te verdedigen.”

Dan Todd, voerde in verzet tegen de torens aan, dat begraafplaatsen, ceremoniële plaatsen en oeroude dorpsites beschermd en bewaard moeten worden. Todd herinnerde de VS dat zowel de autoriteit en stem van Gu-Vo District gerespecteerd en nageleefd moet worden.

Timothy Wickland en Randy Williams zeiden dat de oppositie tegen de torens van het Gu-Vo District gerespecteerd moet worden zodat o’odham verder kunnen voor hun toekomstige generaties.

De beoordeling van ‘geen belangrijke impact’ door de US Staatsveiligheid, douane en grens bescherming, is een schending van de VN Verklaring over de rechten van Inheemse Volken, welke de VS getekend heeft en dat “vrije voorafgaande en geïnformeerde instemming” verzekerd alvorens inheems land binnen te dringen voor constructie en ontwikkelingen. Dit feit werd sterk benadrukt door de tegenstanders in hun commentaren.

 

Jaguar, geheimzinnig, afhankelijk van zijn cruciale habitat

Kendra Layton, een leerkracht in Colorado heeft veel tijd doorgebracht in de grenslanden, zei dat deze torens het ecosysteem, de beweging in het ecosysteem, territoria en de voortplanting van het wildleven in de woestijn overhoop zal gooien.

Met hun beoordeling weigert de VS deze bedreigde soorten op Tohono O’odham land te beschermen en te verdedigen- dieren zoals de jaguar, sonora Gaffelbok, Bladneus vleermuizen en de Geelsnavel koekoek.

Verder wijzen de opponenten erop dat de schade aan mensen en wildleven door elektromagnetische golven nog verder onderzocht moet worden voor er levens in gevaar gebracht worden op Tohono O’odham land.

 

Peter Ragan wijst er in zijn commentaar op dat de microgolven een negatieve impact zullen hebben op bijen en vleermuizen en bestuivers van de cacti in het gebied.

Er is meer onderzoek nodig voor deze schadelijke uitstoten in het fragiele Sonora Woestijn ecosysteem worden losgelaten.

De natuurlijke bestuivingen zijn van vitaal belang voor de Saguaro cactus om te overleven. Samen met het natuurlijke landschap van de Sonora woestijn maakt de Saguaro cactus deel uit van de traditionele en culturele levenswijze van de O’odham.

Constructie wegenbouw spionnentorens is destructie!

Photo: Elbit spy tower during construction near Nogales,
Arizona on US Mexico border.
The assessment ignores the fact that O'odham burial places are at the targeted tower site in Gu Vo District.

 

De Verenigde Staten zullen niet enkel spionnentorens oprichten op het soevereine Tohono O’odham land, maar de constructie van 14 nieuwe wegen zal het land vernielen.

De VS zei “het project omvat nieuwe sensor torens, waar, op twee bestaande communicatietorens en binnen twee commando en controle faciliteiten in US Border Patrol Tuscon Sector, materieel verzameld wordt. De voorgestelde actie omvat ook de constructie van 14 nieuwe toegangswegen op Tohono O’odham land.”

In de ultieme show van arrogantie en disrespect voor O’odham en het fragiele ecosysteem, zeggen de Verenigde Staten: “Gebaseerd op de definitieve EA, werd geconcludeerd dat de voorgestelde actie geen significante impact kan hebb