‘Een natie van bullebakken’ VS Israëlische spionnentorens op Tohono O’odham Land — ‘Geen significant effect'

 

“ Geen significant effect’ beoordeling voor VS Israëlische spionnen toren op Tohono O’odham land.”

Foto’s: O’odham oogsten cactus fruit, bedreigde Sonoran jaguar, en bloeiende woestijnvijgen die afhangen van de bijen bestuivers.

Artikel Copyright Brenda Norrell, Censored News: http://bsnorrell.blogspot.be/2017/05/a-nation-of-bullies-us-israeli-spy.html

Vertaald door NAIS: www.denaisgazet.be

De Verenigde Staten hebben er nog maar eens een milieueffectbeoordeling doorgesleurd, zij oordeelden dat de VS Israëlische spionnentorens ‘geen significant effect’ zullen hebben op de traditionele levenswijze van Tohono O’odham, hun cultuur of de bedreigde diersoorten in het fragiele ecosysteem van de Sonora woestijn.

De Verenigde Staten verwierpen en weigerden rekening te houden met de oppositie aangebracht door Tohono O’odham’s Gu- Vo District.

Het verzet door GU- Vo District tegen de torens werd ook genegeerd door de tribale raad van de Tohono O’odham Nation, die reeds langer in een kwalijk daglicht stond vanwege zijn parasitaire betrekkingen met de regering van de Verenigde Staten.

De uitspraak negeert en veroordeelt de bedreigde Gaffelbokken en Jaguars van de Sonora woestijn en alle bedreigde soorten in het fragiele ecosysteem van de Sonora woestijn en O’odham thuislanden.

Het Gu-Vo District was van meet af aan tegen dit voorstel, en de Verenigde Staten trokken het zich niet aan.

Gu-Vo, in het westelijke district van de Tohono O’odham Nation, had voor de beoordeling duidelijk gesteld: “Het Gu-Vo District verzet zich tegen de geplande torens om culturele sites te beschermen op de sacrale berg die nu Ajo Mountain Range genoemd wordt. In de berg liggen menselijke resten van ons volk begraven en worden onze culturele ceremoniën uitgevoerd, en is het thuisland van de ceremoniële herten en Bighorn schapen en bergschildpadden die beschermd worden door de wet op bedreigde diersoorten.”

“De strijdkrachten van de VS regering, de grenspatrouilles, zijn niet erg open geweest met hun informatie over de effecten, zoals de impact op de volksgezondheid, en men heeft de mensen verkeerdelijk geïnformeerd over de onmiddellijke effecten op het milieu zoals wegen die aangelegd zullen worden op de bergen en de installatie van hoogspanningsleidingen naar de sites en er werd ook niet bijgezegd dat de torens sites meer dan 25 jaar impact zullen hebben op de bergen, het dier- en plantleven en de levens van de O’ofham.”

 

“Het landschap van