* EPIDEMIE DOODT KINDEREN VAN EEN RECENT-GECONTACTEERDE STAM

Door Survival International: http://www.survivalinternational.org/news/10774

Vertaald door NAIS: www.denaisgazet.be

De geïsoleerde Nanti leven diep in het regenwoud van de Amazone van Peru en worden nu bedreigd door landinvasie en ziekten

© Anon/Survival

Een recent – gecontacteerde Amazone stam werd getroffen door een epidemie die het leven van kinderen gekost heeft anderen besmet heeft.

Het is bevestigd dat vier kinderen gestorven zijn en de rapporten tonen aan dat de hele Nanti populatie besmet kan zijn.

Aanvankelijk dacht men dat het kinkhoest was, maar nu wordt officieel aangenomen dat het de griep betreft.

De Nanti leven binnen het Nahua-Nanti Territoriaal reservaat voor ongecontacteerde en geïsoleerde stammen in zuid-oost Peru.

Sinds de ontwikkeling van het massieve Camisea Gas Project in hun gebied, werd hun land overspoeld door olie en gaszoekers.

 

In 2014 heeft de Peruviaanse overheid de plannen tot uitbreiding van het project, dat dieper in het hart van het beschermde Nanti reservaat zal hakken, goedgekeurd.

 

In het gebied zijn reeds honderden van de voorheen ongecontacteerde indianen uitgewist door geweld van outsiders die hun land en grondstoffen stelen, en door ziekten zoals griep en mazelen waartegen zij geen natuurlijke weerstand hebben.

18 april ll. is een overheidsteam het reservaat binnengekomen en werden er verschillen patiënten met helikopters verwijderd uit het gebied.

 

Survival vraagt de Peruviaanse regering om erop toe te zien dat de rechten van de Nanti en andere stammen die in het reservaat leven geëerbiedigd worden, en dat hun land beschermd wordt tegen verdere exploitatie van olie en gas.