* Leonard Peltier benoemd tot Grand Marshal van Albuquerque’s Indigenous People’ Day Celebration

Doorgestuurd door Peter Clark: www.whoisleonardpeltier.info

Vertaald door NAIS: www.denaisgazet.be

 

De ‘Red Nation’ heeft Leonard Peltier benoemd tot Grand Marshal voor de viering op maandag 12 oktober – de allereerste viering van Indigenous Peoples’Day in Albuquerque, New Mexico.

Het evenement zal starten om 17 uur op First Street en Central Avenue.

Afgelopen week heeft de gemeenteraad van Albuquerque afgekondigd dat de viering van Indigenous Peoples’ Day zal plaatshebben op de tweede maandag van oktober, een dag die nationaal bekend staat als ‘Columbus Day’.

In Februari ll. startte de Red Nation in samenwerking met andere gemeenschapsgroepen de ‘Abolisch Columbus Day’- demonstratie op de trappen van het stadhuis.

Rey Garduño, de voorzitter van de gemeenteraad schreef, sponsorde en nomineerde het initiatief.

6 gemeenteraadsleden waren voor met 3 onthoudingen.

Albuquerque voegt zich bij steden zoals- Seattle, Minneapolis, St Paul, Berkeley, Portland, Lawrence, en Santa Cruz, die ook soortgelijke vieringen hebben uitgeroepen.

“ Columbus Day viert de dood en het verdwijnen van het land en leven van de Native Amerikanen,” zei Peter Clark, co- director van het International Leonard Peltier Defense Committee (ILPDOC) met hoofdkwartier in Albuquerque.

“ Indigenous People’s Day viert het inheemse verzet en weerstand.

Leonard Peltier heeft zijn leven toegewijd aan het bestrijden van raciaal geweld, de plunderingen van sacraal land en water door de regering en corporaties, en de steeds voortdurende schendingen van verdragen en inheemse rechten.

Leonard en het ILPDC waarderen het gebaar van Red Nation ten zeerste. Het zou helemaal mooi zijn moest Leonard de viereingen persoonlijk kunnen bijwonen.”

 

Leonard Peltier, Indiaanse activist werd in 1977 ten onrechte veroordeeld in verband met de dood van twee FBI agenten tijdens het schietgevecht in het Pine Ridge reservaat, Zuid Dakota.

De openbare aanklager heeft tot tweemaal toe toegeven dat de regering Peltier’s schuld niet kon bewijzen.

“ Aanklagers en federale agenten fabriceerden bewijzen tegen Leonard, hielden de bewijzen van zijn onschuld achter, voerden valse getuigen aan, negeerden gerechtelijke bevelen en belogen de juryleden.

Gewoonlijk worden mensen vrijgelaten na een enkele grondwettelijke schending, maar Peltier – onschuldig en slachtoffer van een overdonderend aantal grondwettelijke schendingen- moet nog steeds gelijk recht krijgen, “ aldus Clark.

In 2003 heeft het beroepshof geoordeeld dat “het gedrag in het Pine Ridge reservaat van de regering, en de veroordeling van Mr.Peltier te laken zijn.

De regering hield bewijzen achter. Getuigen werden geiïntimideerd. Deze feiten zijn niet weerlegbaar.”

 

Nu bijna 40 jaar in de gevangeis- momenteel in de federale gevangenis in Coleman, Florida- werd Peltier door Amnesty International aangewezen als politieke gevangene.

Nelson Mandela, Aartsbischop Emeritus Desmond Tutu, 55 congresleden en zovele anderen- waaronder ook een rechter die in twee van Peltier’s beroepszaken zetelde- hebben allen aangedrongen op zijn onmiddellijke vrijlating.

 

Deze en zoveel andere medestrijders vinden dat President Obama, voor zijn ambtstermijn stopt deze onrechtvaardigheid recht moet zetten en Leonard Peltier moet vrijlaten door hem clementie te verlenen.

Information: www.whoisleonardpeltier.info