* Navajo’s in Shiprock nemen de hartverscheurende beslissing om het besmette rivierwater niet te gebruiken voor hun gewassen.

De ‘verbrande aarde’ campagne van US EPA is verwoestend voor Navajo boeren, de recente aanfluiting in de Four Corners, waar de ‘koude oorlog’ uranium ontginning en door kolen aangestookte elektriciteitscentrales reeds een spoor van dood achtergelaten hebben voor de Navajo’s

 

Door Brenda Norrell, Censored News: http://bsnorrell.blogspot.be/2015/08/navajos-at-shiprock-heart-wrenching.html

 Vertaald door: NAIS: www.denaisgazet.be

Shiprock, N.M.- Navajo landbouwers hebben de hartverscheurende beslissing genomen om hun gewassen dit seizoen niet te sproeien met het door zware metalen vervuilde San Juan River water, waarvoor US EPA verantwoordelijk is.

Duane ‘Chili’ Yazzie (foto) zei: “ Het Shiprock Chapter van de Navajo Nation stemde 104 op 0 tegen om het rivierwater terug in ons irrigatie systeem te brengen. Het was een van de zwaarste beslissingen ooit die we moeten nemen.”

“ Het was zwaar om de boeren die hartverscheurende beslissing te zien nemen, een beslissing waarvan ze weten dat veel van onze gewassen zullen sterven; gewassen waarmee zij verbonden zijn, die zij koesteren, verzorgen en waar ze tot gezongen hebben,” zei Yazzie.

“ We hebben onze oogst opgeofferd omdat wij ons irrigatiesysteem en onze velden niet willen contamineren. Wij hebben gezegd dat we de kwaliteit van onze oogsten in de toekomst niet willen riskeren. Het was een beslissing die zegt dat wij een zuiver land willen achterlaten voor onze kleinkinderen.”

“Ons gebed is voor onze rivier, voor het herstel van onze Aardemoeder.”

“Wij staan op als fiere en veerkrachtige Dine’, wij zullen standhouden, wij zullen overleven,” aldus Yazzie.

 

Deze vreselijke stemming kwam er nadat de Shiprock boeren olie contaminatie gevonden hadden in het water dat, na het lek, in tanks van US EPA werd aangevoerd.

De US EPA had het water gezonden met een olie en fracking bedrijf en de tanks waren verontreinigd door olie.

De US EPA was reeds voor het verontreinigde water arriveerde met zijn vuile trucs begonnen door hun campagne om Navajo’s verklaringen te laten ondertekenen die de aansprakelijkheid van de EPA zou verminderen.

Shiprock ligt in het hart van de Four Corners waar kolengestookte elektriciteitscentrales het water, lucht en land al vergiftigd hadden.

 

Verder hebben de ‘koude oorlog” mijnontginningen in de streek een spoor van dood achtergelaten omdat Navajo mijnwerkers zonder bescherming- kledij naar hun dood gezonden werden in de uranium mijnen, zelfs nadat de US goed wist dat het hen fataal zou worden.

De radioactieve stof vergiftigde het voedsel, gewassen en de graasvelden van de veestapel.

Zelfs nog tot voor kort werden voor de bouw van huizen radioactieve stenen gebruikt, zoals bleek uit metingen met Geiger tellers.

Nog steeds liggen radioactieve rotsen verspreid in de Shiprock streek door de nalatige opkuis.

Het vergiftigen van de Animas rivier en San Juan rivier door de US EPA is het recentste drama in de ‘verbrande aarde’ campagne die hier uitgevoerd wordt.

De Four Corners kolencentrales, enkele van de meest vervuilende van de wereld, zorgden ervoor dat dit een ‘offerzone’ geworden is, met ziekten van de luchtwegen en kanker tot gevolg. Een weg naar de dood!