De vernietigingseconomie van de nazi’s

Door Enne Knoops

Economie van de vernietiging – Adam Tooze

In het boek Economie van de vernietiging (Unieboek | Het Spectrum, 2015) neemt de Engelse historicus Adam Tooze, sinds 2015 hoogleraar geschiedenis aan de Columbia University, de lezers mee in een kritische analyse van de nazi-economie. Hij laat overtuigend zien hoe de nazileiders de bevolking – veelal op slinkse wijze – wisten te mobiliseren voor de eigen economie. Zo wist Hitler niet alleen een enorme legerindustrie op te bouwen, maar kreeg hij ook de middelen voorhanden om zes miljoen Joden te vermoorden.

Tooze maakt duidelijk dat de complete nazi-economie maar één doel diende: (her)bewapening van de natie en daarmee: oorlogsvoering.

 

“Politiek (…) is tegenwoordig vooral politiek met het oog op de wereldeconomie.” 

Politiek, lees: oorlog voeren, hing nauw samen met de economie...........

Lees het volledige artikel: http://historiek.net/de-vernietigingseconomie-van-de-nazis/54508/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=week46