* LEONARD PELTIER - DE ARTIEST

De schilderijen die Leonard Peltier in de gevangenis gemaakt heeft weerspiegelen de kracht en toewijding aan de strijd van zijn volk.
De strijd om hun natuurlijke manier van leven in stand te houden, ondanks de vijandschap die zij dagelijks ondervinden.
Maar te kunnen schilderen betekent nog zoveel meer voor Leonard.

“ Schilderen is een manier om de wereld te onderzoeken, de wereld die mij ontnomen werd door het rechtssysteem van de Verenigde Staten, een manier om buiten de muren en tralies van mijn gevangenis te reizen.
Door mijn schilderijen voel ik me bij mijn volk – kan ik mijn cultuur, traditie en geest aanraken.
Ik kan kinderen zien, getooid in hun regalia; mijn ouderen in gebed; de intense gloed in de ogen van de krijgers.
Wanneer ik het canvas bewerk, voel ik me een vrij man.”
Leonard Peltier

Chauncey Peltier (Director of Art for the ILPDC) is de zoon van Leonard Peltier en bestuurslid van de International Leonard Peltier Defense Committee.
Hij was amper 10 jaar oud toen zijn vader gearresteerd werd.
Deze gebeurtenis veranderde met een klap het leven van de kleine jongen, hij moest zonder vader opgroeien en voor zichzelf en leden van de familie zorgen.
Zijn hele volwassen leven heeft hij gevochten voor de vrijlating van zijn vader.
Voor meer inlichtingen over tentoonstellingen, verkoop en details over de werken contacteer: clpeltierartgallery@gmail.com