STANDING ROCK MEDICS VRAGEN HET ARMY CORPS HET UITWIJZINGSBEVEL IN TE TREKKEN OM ZIEKTE-EN STERGEVALLEN TE VOORKOMEN

Foto's: De frontlinie tussen wateractivisten en oproerpolitie op Thanksgiving Day op Treaty land. 

copyright: Photo by Rob Wilson Photography

Door Standing Rock Medic Healer’s Council

Censored News: http://bsnorrell.blogspot.be/2016/11/standing-rock-medics-urge-army-corps-to.html

Vertaald door NAIS: www.denaisgazet.be

 

28 november 2016

Betr.: Dringend verzoek voor luitenant generaal Todd Semonite (US Army Corps of Engineers), secretaris Robert A. McDonald (US Departement of Veteran Affairs) en secretaris Sylvia Mathews Burwell (US Departement of Health and Human Services) om onmiddellijk zowel het uitwijzingsbevel voor 5 december uitgereikt aan het Oceti Sakowin kamp door het Army Corps of Engineers voor 5 december 2016, als het stopzetten van de blokkade op Highway 1806 teneinde ziekte en sterfgevallen te voorkomen.

Het Standing Rock Medic Healer’s Council (SRMHC) is een raad van traditionele inheemse genezers, artsen, verpleegkundigen, paramedici, vroedvrouwen, en medici.

Sinds augustus ll. hebben wij voortdurend medische zorgen verleend in het kamp door de armzalige gezondheidszorg die er heerste en het escaleren van geweld door de dienst van Morton County Sherriff en de veiligheidsagenten van Dakota Acces pijplijn. Geweld tegen ongewapende mensen die vreedzaam bijeengekomen waren om te protesteren tegen de pijplijn die het drinkwater van 16 miljoen mensen bedreigt.

 

Wij zijn actief geweest in het beoordelen van zorgbehoeften en we hebben mensen beschermd in wat US veteranen beschreven als “oorlogsomstandigheden.”- met verkenningsvliegtuigen, politie check- points en de constante dreiging van geweld vanwege lokale politie.

Wij hebben ook dagelijks gratis zorg verleent voor acute en chronische condities aan duizenden mensen die vreedzaam samengekomen waren.

 

De meeste gevallen die wij hebben vastgesteld en behandeld – bij patiënten gaande van heel jong tot ouderlingen- waren het directe resultaat van het volgende:

 

- Harde slagen met stomp voorwerp, waaronder :het loslaten van het netvlies, veelvuldige breuken, hersenschuddingen, rijtwonden en bloeduitstortingen do