STANDING ROCK MEDICS VRAGEN HET ARMY CORPS HET UITWIJZINGSBEVEL IN TE TREKKEN OM ZIEKTE-EN STERGEVALLEN TE VOORKOMEN

Foto's: De frontlinie tussen wateractivisten en oproerpolitie op Thanksgiving Day op Treaty land. 

copyright: Photo by Rob Wilson Photography

Door Standing Rock Medic Healer’s Council

Censored News: http://bsnorrell.blogspot.be/2016/11/standing-rock-medics-urge-army-corps-to.html

Vertaald door NAIS: www.denaisgazet.be

 

28 november 2016

Betr.: Dringend verzoek voor luitenant generaal Todd Semonite (US Army Corps of Engineers), secretaris Robert A. McDonald (US Departement of Veteran Affairs) en secretaris Sylvia Mathews Burwell (US Departement of Health and Human Services) om onmiddellijk zowel het uitwijzingsbevel voor 5 december uitgereikt aan het Oceti Sakowin kamp door het Army Corps of Engineers voor 5 december 2016, als het stopzetten van de blokkade op Highway 1806 teneinde ziekte en sterfgevallen te voorkomen.

Het Standing Rock Medic Healer’s Council (SRMHC) is een raad van traditionele inheemse genezers, artsen, verpleegkundigen, paramedici, vroedvrouwen, en medici.

Sinds augustus ll. hebben wij voortdurend medische zorgen verleend in het kamp door de armzalige gezondheidszorg die er heerste en het escaleren van geweld door de dienst van Morton County Sherriff en de veiligheidsagenten van Dakota Acces pijplijn. Geweld tegen ongewapende mensen die vreedzaam bijeengekomen waren om te protesteren tegen de pijplijn die het drinkwater van 16 miljoen mensen bedreigt.

 

Wij zijn actief geweest in het beoordelen van zorgbehoeften en we hebben mensen beschermd in wat US veteranen beschreven als “oorlogsomstandigheden.”- met verkenningsvliegtuigen, politie check- points en de constante dreiging van geweld vanwege lokale politie.

Wij hebben ook dagelijks gratis zorg verleent voor acute en chronische condities aan duizenden mensen die vreedzaam samengekomen waren.

 

De meeste gevallen die wij hebben vastgesteld en behandeld – bij patiënten gaande van heel jong tot ouderlingen- waren het directe resultaat van het volgende:

 

- Harde slagen met stomp voorwerp, waaronder :het loslaten van het netvlies, veelvuldige breuken, hersenschuddingen, rijtwonden en bloeduitstortingen door rubberen kogels, geweldpleging met wapenstokken en Concussion Grenades (zie onderaan).

 

-Hondenbeten door gevechtshonden.

 

-Blootstelling aan chemische wapens.

 

- Onderkoeling als resultaat van de waterkannonen die op de activisten gezet werden in ijskoude temperaturen.

 

Sinds oktober heeft het Morton County Sheriff’s Dep. de Highway 1806, in noordelijke richting geblokkeerd, momenteel met prikkeldraad, legervoertuigen en betonnen blokken.

Dit is een schending van Artikel 18, eerste paragraaf van de Geneva Conventie II in 1949 dat voorziet dat “[a]fter each engagement, Parties to the conflict shall, without delay, take all possible measures … to ensure … adequate care” of the shipwrecked, wounded and sick.”

De blokkade maakt snelle en vlotte doorgang voor de spoeddiensten naar het dichtstbijzijnde trauma centrum in Bismarck onmogelijk.

Een rit van - in een spoedgeval -35 minuten wordt nu een rit van een uur vanwege deze blokkade en checkpoints.

Dit was en is nog steeds een bedreiging voor de openbare gezondheid dat nog steeds niet aangepakt werd door locale gezondheidsdiensten.

Wij dringen aan om hiervoor onmiddellijk stappen te ondernemen.

Onze grootste zorg is de voorheen gemelde uitwijzingsnota voor het Oceti Sakowin kamp door het Army Corps.

Gebaseerd op alle bewijzen tot hiertoe hebben wij een goede reden om aan te nemen dat buitensporig geweld zal gebruikt worden tegen ongewapende mensen in winterse omstandigheden die levensbedreigend kunnen zijn, in de eerste plaats door onderkoeling.

 

Volgens onze deskundige mening is de Oceti Sakowin gemeenschap samengesteld uit duizenden vrouwen, (velen onder hen zwanger) mannen, kinderen, ouderen- die vastbesloten zijn op het land te blijven dat, zoals duidelijk in de Treaty werd bepaald eigendom is van de Lakota en Dakota volken.

 

Wij bevestigen dat wij tijdens onze dienstverleningen nooit enig bewijs van wapens- zij het in de vorm van vuurwapens of brandgevaarlijke apparaten- aangetroffen hebben.

Gezien de dringendheid en aard van de zorgen die wij moesten topassen zouden zulke bewijzen onmogelijk te verbergen zijn.

 

Indien het doel is om de mensen hun welzijn en gezondheid te beschermen kan men het beste de Oceti Sakowin laten blijven waar het is, ongemoeid en in uitoefening van hun, door de grondwet beschermd recht van vrije meningsuiting.

 

Wij willen duidelijk stellen dat de SRMHC zich verbonden heeft tot het nakomen van de geest van de Geneva Conventie door medische diensten te verlenen aan Oceti Sakowin, ongeacht de beslissingen en omstandigheden opgelegd door de overheidsinstanties.

Dit besluit werd genomen ondanks duidelijke observatie dat aangewezen en gekende medici onethisch en onwettig het doelwit zijn van de politie- alweer in schending van de Geneva Conventie (Rule 25. Medisch personeel die exclusief zijn aangesteld voor medische taken moeten onder alle omstandigheden gerespecteerd en beschermd worden.!

 

Wij raden uw respectievelijke agentschappen de alarmerende bedreiging niet uit te voeren op 5 december.

Uit ons oogpunt als medisch team ten velde, was het politiegeweld de grootste bedreiging van de openbare veiligheid.

Indien U zich echt zorgen maakt voor de mensen hun gezondheid en veiligheid vragen wij het volgende:

 

Het terugtrekken van de uitwijzingsnota voor 5 december omdat het de facto   een vrijgeleide is voor Gouverneur Jack Dalrymple om een “spoed evacuatie” te bevelen onder het valse voorwendsel van de openbare gezondheid.

Dit zal op zijn beurt aan de Morton Politie Departement reden geven om binnen te vallen en kwaad te doen aan het kamp Oceti Sakowin.

Erkennende dat het buitensporig geweld, militarisering, en minachting voor het welzijn van de gemeenschap de oorzaak is van geweld en gevaar voor de openbare gezondheid, vragen wij de ontwapening van het Morton County Sheriff’s departement. En de onmiddellijke opening van de highway 1806 in de noordelijke richting om vlot verkeer voor de ziekwagens toe te staan.

 

Het Army Corps heeft de macht om onmiddellijk de toestand te de-escaleren door de vordering te weigeren en een permanent einde aan de DAPL constructie door het meer Oahe te stoppen.

 

Als gezondheidswerkers, vragen wij u om dit als een probleem voor de volksgezondheid te erkennen en het als dusdanig te willen behandelen- met respect voor menselijke waardigheid en het recht op zuiver water waarvan we allen weten dat het absoluut cruciaal is voor de gezondheid van de mens.

 

Met respect,

 

Standing Rock Medic Healer Council

Linda Black Elk, PhD, Ethnobotanist, Sitting Bull College

Noah Morris, EMT

Michael Knudsen, MPH candidate

Vanessa Bolin, ALS paramedic

Amelia Massucco, RN

Howard Ehrman MD, MPH, University of Illinois, Chicago

John Andrews, RN’

David Kingfisher, MD/JD Witchita State University

Jesse Lopez, MD, Heartland Surgical Care

Kalama O Ka Aina Niheu, MD Aha Aloha Aina

Rupa Marya, MD, University of California, San Francisco, Do No Harm Coalition

Kristina Golden, EMT

Sebastian Rodriguez, RN

Rosemary Fister, RN, MNPHN, DNP candidate

Geeta Maker-Clark, MD, University of Chicago

Elizabeth Friedman, MD

____________________________________________________________________________________

Nota van NAIS

Concussion Grenade of Blast Grenade is een granaat dat ontworpen werd om gewonden te maken door hun explosieve kracht alleen. De verwondingen kunnen ledematen verbrijzelen, zoals gebeurd is in Standing Rock.Lees hier: http://www.denaisgazet.be/nieuws/water-activiste-geraakt-door-schokgolfgranaat-moet-operaties-ondergaan-om-verbrijzelde-arm-te-redden