Home » Free Leonard Peltier

NAIS, STEUN/ACTIEGROEP VOOR LEONARD PELTIER, VLAANDEREN, BELGIË ZET WERK VOOR LEONARD PELTIER EVEN ON 'HOLD!'
16 april 2017

Nadat het duidelijk werd dat president Obama zijn ambt zou verlaten zonder Leonard Peltier clementie te verlenen zijn wij onmiddellijk gestart met de actie ‘Push for Transfer to a Medium Security Facility’, een actie die reeds maanden daarvoor in gang gezet werd door het ILPDC bestuur.
Wij konden echter niet vermoeden dat er ondertussen een “push” voor het ‘leiderschap’ binnen het ILPDC bezig was.
Communicatie bleef achterwege, vragen werden niet beantwoord. Tot het ‘vertrouwelijke’ nieuws kwam dat het hoofdkwartier terug zou overgebracht worden van Albuquerque naar Fargo.
Nieuw HK, nieuw huisje, nieuwe meubeltjes – en daar was natuurlijk ook geld voor nodig- en een nieuw bestuur.
Nu niet zo nieuw ecchter want enkelen zijn in het verleden ook reeds een paar keer langs gekomen en hebben de boel in het honderd laten lopen.
De klap op de vuurpijl was de mail van Leonard Peltier, publiek gemaakt door het nieuwe bestuurslid: Lees verder hier: https://www.denaisgazet.be/free-leonard-peltier/nais-steun-actiegroep-voor-leonard-peltier-vlaanderen-belgiee-zet-werk-voor-leonard-peltier-even-on-hold


WIE IS LEONARD PELTIER ?

LP1-6.jpg

Geboren op 12 september 1944 – AIM activist- schrijver- dichter – kunstschilder.
Sinds 1976 onschuldig in US gevangenis


Leonard Peltier, Anishinabe & Dakota/Lakota en lid van de American Indian Movement (AIM) zit sinds 1976 opgesloten in de US gevangenis.
Hij werd tot tweemaal toe levenslang veroordeeld op beschuldiging van moord op twee FBI agenten.
Ondertussen is reeds meermaals bewezen dat hij onschuldig is en geen eerlijke rechtszaak gekregen heeft. Peltier werd door Canada uitgeleverd aan de USA op basis van valse getuigenverklaringen.
Dat hebben de autoriteiten dan ook toegegeven.

Tijdens de rechtszaak, zo bleek later, hield de FBI belangrijk ontlastend bewijsmateriaal achter, intimideerde en manipuleerde getuigen en fabriceerde belastend materiaal.
Maar de laakbare handelingen van het FBI bleken voor de rechter onvoldoende reden om de rechtszaak te heropenen. Zelfs niet nadat de openbare aanklager toegaf “niet te weten wie de dader was” en het dringende verzoek van Amnesty International om de rechtszaak te heropenen.

In november 2000 diende Peltier een gratieverzoek in bij President Clinton.

Dit gratieverzoek werd gesteund door het Europees Parlement, dat in december 1994 een resolutie had aangenomen.
Verder plaatste het parlement grote vraagtekens bij de veroordeling van Peltier en verzocht eveneens om een onderzoek in te stellen naar de juridische onregelmatigheden.
Het gratieverzoek werd door Clinton, mede onder zware druk van het FBI, vlak voor de inauguratie van George W.Bush genegeerd.
Het verzoek om Clementie was nog steeds open tijdens de ambtstermijn van Obama die, ondanks wereldwijde acties voor clementie geweigerd werd!

De gezondheid van Leonard Peltier gaat achteruit. Het is nu van het allerhoogste belang dat hij overgeplaatst  wordt naar een medium security gevangenis. 

Zie meer hierover: https://www.denaisgazet.be/free-leonard-peltier/oproep-tot-acties-voor-lp/help-ons-leonard-peltier-naar-een-menswaardiger-bestaan-te-brengen

LP2-4.jpg

Hier zit ik,
al meer dan zevenendertig (veertig) jaar
gevangen in mijn eigen schaduw
en toch,
door steen en staal en prikkeldraad
heb ik mijn hand uitgestoken
en het hart van de wereld aangeraakt.
Mitakuye Oyasin, zeggen mijn Lakota-broeders.
Wij zijn allen verwant.
Wij zijn Een.
Leonard Peltier

 

AAN TE RADEN FILMS:

“A GOOD DAY TO DIE” Docu- Regie Lynn Salt (Choctaw )en David Mueller

Inhoud: Dennis Banks blikt terug op zijn jeugd en de beginjaren van het American Indian Movement (AIM)
Is in het bezit van NAIS en mag publiekelijk vertoond worden.


“WARRIOR: THE LIFE OF LEONARD PELTIER” –regie: Suzie Baer
Inhoud: een zoektocht naar de omstandigheden die geleid hebben naar de 2x levenslange opsluiting van AIM activist Leonard Peltier.
Is in het bezit van NAIS en mag publiekelijk vertoond worden.


“INCIDENT AT OGLALA” : Door Robert Redford
Inhoud: De maker van de film neemt het incident bij Jumping Bull, het proces en arrestatie van Leonard Peltier onder de loep.
Is in het bezit van NAIS en kan publiekelijk vertoond worden.


“COINTELPRO 101” brengt de vuile oorlog van het US regering in de jaren 1950, 60, 70 aan het licht. Cointelpro staat voor het officiële FBI COunter INTELligence PROgram dat uitgevoerd werd om leiders van sociale bewegingen te schaduwen, elimineren; en bewegingen kapot te maken. De film gaat over een lange periode van intensieve onderdrukking en trekt relevante lessen voor hedendaagse en toekomstige bewegingen.

Is in het bezit van NAIS en mag publiekelijk vertoond worden.

AAN TE RADEN BOEKEN:

MY LIFE IS MY SUNDANCE,PRISON WRITINGS, door Leonard Peltier
THE TRIAL OF LEONARD PELTIER, door Jim Messerschmidt.
IN THE SPIRIT OF CRAZY HORSE, door Peter Matthiessen

HELP ONS LEONARD PELTIER TE HELPEN
NAIS trekt rond in Vlaanderen en omstreken met een “Leonard Peltier Awareness table”.
Wij brengen info, films en updates van de zaak Peltier en roepen op tot actie.
Wij verkopen Native American style objecten.
De opbrengst van de verkoop gaat integraal naar naar de juridische bijstand van Leonard Peltier.
Hoe kan u ons helpen ?
Wanneer er in uw buurt, vereniging, club , stad of dorp evenementen/Festivals worden georganiseerd waar NAIS met de stand aanwezig kan zijn, geef ons dan a.u.b. een seintje!