* NATIVES DEMONSTREREN TEGEN RACISTISCH GEWELD IN NEW MEXICO

Foto’s: Kris Barney, Dineh

Red Nation March wil dat het racistisch geweld tegen inheemsen stopt!

Door Censored News:http://bsnorrell.blogspot.be/2015/04/natives-rally-against-racist-violence.html

Vertaald door NAIS: www.denaisgazet.be

De ‘Red Nation March to End Racial Violence’ werd georganiseerd om een halt toe te roepen aan racistisch geweld tegen Natives in Gallup, NM . De vermoorde Natives van Gallup werden tijdens de evenementen herdacht.

De demonstratie, persconferentie en ‘speak out’ hadden plaats op zaterdag 4 april. De mars trok langs Route 66 naar de Kamer van koophandel, gevolgd door een persconferentie en de ‘speak out’, voor de Kamer van koophandel.

Organisatoren zeiden: “Tijdens de mars zullen we plakkaten ophouden voor de meer dan 170 Natives die een onnatuurlijke dood gestorven zijn sinds de sluiting van het Na Nizhoozhi Center, Inc. detox center in Juli 2013.

Wij stellen de stad Gallup aansprakelijk voor deze sterfgevallen en wegens zijn voortdurende nalatigheid en actieve discriminatie tegen Natives die in Gallup wonen- de armen en daklozen in het bijzonder.”

 

Wij eisen responsief, humaan, en menswaardige behandelingen van onze Native verwanten in Gallup. Om dit te bereiken eisen we:

 1.een ethisch onderzoek naar het Gallup Detox Center dat moet uitgevoerd worden door de stad Gallup en de Navajo Nation;

 

  1. het afschaffen van het criminaliseren en het raciale discrimineren van Natives, in het bijzonder van onze armen, daklozen en LGBTQ (Lesbian, Bisexual, Gay, Transgender, Queer) –verwanten. Om dit te kunnen bereiken eisen wij de terugtrekking van alle anti- daklozen en anti- armen wetten. Wij eisen een halt aan de agressieve ‘panhandling’ verordering in Gallup en het dwingend gebruik van de New Mexico Detoxification Act om Natives te intimideren en hen bovenmatig in hechtenis te steken;

 

  1. het afschaffen van economische en culturele uitbuiting van Natives. Wij eisen een onderzoek naar de roofzuchtige kredietverleningen en auto -dealerships in Gallup; het aanmoedigen en verzekeren van Native leiderschap in lokale politieke structuren; en aanmoediging en bevordering van de handel die in het bezit is van de Natives; en

 

  1. de tenuitvoerlegging en keuring door de Staat van New Mexico, McKinley County Commissioners, en City of Gallup, betreffende de wetten die drank licenties regulariseren en beperken, die anders profiteren van de dood van Natives.

 

Sponsors: 

McKinley Community PLACE MATTERS

McKinley Community Health Alliance

W.O.R.D. (Women Organized to Resist & Defend)

A.N.S.W.E.R. (Act Now Stop War End Racism) Coalition

The Party for Socialism and Liberation

Albuquerque Peltier

Kiva Club

ABQJustice

Red Student Faction

More photos in the news at El Jacarita:

The Red Nation Marches on Gallup, Demands End to Racist Violence Against Natives https://lajicarita.wordpress.com/2015/04/05/the-red-nation-marches-on-gallup-demands-end-to-racist-violence-against-natives/